På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Konjunkturen eldar på SSAB-aktien

Aktieanalys SSAB går uselt för tillfället men aktien går bra. Efterfrågan spås vara nära botten och på några kvartals sikt bör läget vara mycket ljusare.

Efter en bra start på 2019 har SSAB nu två kvartal bakom sig med tydliga resultatförsämringar. Det tredje kvartalet var rejält svagt med ett rörelseresultat som rasade med över 80 procent jämfört med samma period i fjol. Det är framför allt Europamarknaden som spökar för SSAB och problemen var väl kända inför niomånadersrapporten. Utfallet var ändå klart sämre än väntat.

Kombinationen av ökade råmaterialkostnader och fallande priser har lett till en kraftig marginalpress som främst drabbar det största affärsområdet SSAB Europe. Rörelseresultatet för området föll djupt in på negativt territorium. Läget förvärrades av en dämpad efterfrågan i spåren av lägre ekonomisk aktivitet i Europa och av interna faktorer som renovering av en masugn i Finland.

I tredje kvartalet backade resultaten även inom affärsområdena Special Steels och SSAB Americas, om än inte lika kraftigt som inom SSAB Europe.

Special Steels var det område som tappade mest i volym i kvartalet: 7 procent jämfört med året innan. Det var framför allt i Europa som efterfrågan minskade, men även till viss del i Nordamerika. Lägre volymer bidrog tillsammans med ökade råmaterialkostnader till en försämrad lönsamhet. Rörelseresultatet backade med 33 procent.

SSAB Americas har gynnats av handelskriget mellan USA och Kina. Höga tullar på importerat stål har lyft efterfrågan och priser på inhemskt producerad stål i USA. SSAB är Nordamerikas största tillverkare av grovplåt och har därför fått se ett kraftigt lyft i omsättning och lönsamhet de senaste åren.

I årets tredje kvartal föll dock priserna och drog ned SSAB Americas omsättning med 13 procent jämfört med året innan. Volymerna steg marginellt men totalt rapporterade området ändå 6 procent lägre omsättning och 34 procent lägre resultat än i fjol.

Givet lägre efterfrågan och sjunkande volymer har SSAB genomfört en rad åtgärden för att sänka kostnaderna och anpassa verksamheten. Produktionstakten har dragits ned vid flertalet linjer och en av masugnarna i Oxelösund stängdes under tredje kvartalet. Antalet visstidsanställda minskades kraftigt och tillfälliga permitteringar infördes. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras under fjärde kvartalet, bland annat en stängning av en av masugnarna i finska Raahe.

Till SSAB:s fördel talar dock fallande priser på järnmalm vilket kommer att innebära lägre råmaterialkostnader under fjärde kvartalet och första halvåret nästa år. Kostnaderna för järnpellets steg kraftigt under fjolåret och början av 2019 och har bidragit till den försvagade lönsamheten i Europa. Järnpelletspriserna har dock fallit tillbaka igen efter sommaren vilket talar för bättre lönsamhet för SSAB framöver.

Många kunder har dragit ned sina lagernivåer en hel del under 2019 och om nuvarande konjunkturscenario står sig bör dessa komma att fylla på sina lager igen under första halvåret nästa år. Det skulle innebära bättre tryck i efterfrågan igen för SSAB.

De analytiker som bevakar SSAB räknar dock med att 2020 blir ännu ett mellanår för bolaget. Estimaten för nästa år tog ett kliv bakåt efter den oväntat svaga rapporten för tredje kvartalet. För närvarande väntas omsättningen sjunka 3 procent 2020. Lönsamheten väntas dock förbättras vilket lyfter vinst per aktie med 6 procent.

År 2021 väntas sluta med ett par procent högre omsättning och en kraftigt förbättrad lönsamhet. Vinst per aktie väntas öka med dryga 30 procent.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 74 940 76 758 74 519 75 913
Rörelsemarg., % 6,9 4,0 4,4 5,3
Vinst/aktie, sek 3,45 2,18 2,32 3,06
Utdelning, sek 1,50 1,32 1,32 1,52
Källa: Factset        

 

P/e-talen för 2020 och 2021 ligger för tillfället på 12,8 respektive 9,7 för den något billigare B-aktien. Direktavkastningen i samma aktie väntas för de närmaste två åren uppgå till 4,4 procent om året.

SSAB-aktien har som flertalet andra konjunkturkänsliga aktier guppat upp och ned en del under 2019. B-aktien bottnade i augusti och har sedan dess stigit cirka 45 procent. Bara under december har kursen ökat dryga 15 procent.

Det är huvudsakligen den allmänna konjunkturoptimismen som lyft SSAB-aktien. För närvarande räknar de flesta med att nedgången i efterfrågan, främst i Europa, kommer att bli relativt kortvarig. Redan mot slutet av nästa år väntas ekonomin börja repa sig igen.

SSAB höll också i förra veckan en kapitalmarknadsdag där bolaget lyckades övertyga aktiemarknaden om att utsikterna ser ljusa ut. Kortsiktigt tyckte sig många analytiker skönja en ökad tilltro från SSAB:s ledning om att efterfrågan håller på att bottna ur.

Bolaget satte även upp ambitiösa mål för verksamheten till år 2022. Höghållfasta stål och premiumprodukter ska då utgöra 50 procent av bolagets leveranser. Det ger högre lönsamhet och en minskad känslighet för konjunkturen. För att nå dit räknar bolaget med att behöva investera cirka 3 miljarder kronor om året. Det räknar analytikerna med ska lämna tillräckligt kassaflöde över för att bibehålla en bra direktavkastning i SSAB-aktien.

På längre sikt har SSAB som målsättning att till år 2026 kunna leverera helt fossilfritt stål. Projektet kallas Hybrit och möter enligt SSAB själva stort intresse från kunderna redan idag.

SSAB-aktien har som sagt stigit ganska kraftigt på kort tid samtidigt som bolaget för närvarande presterar riktigt svaga resultat. På nuvarande estimat ser dock aktien billig ut på några års sikt. Risken är förstås att konjunkturscenariot svänger mot det sämre under kommande kvartal. Det har redan hunnit pendla ett par gånger det senaste året.

Rent operativt väntas inte SSAB inte visa upp någon större förbättring förrän en bra bit in på nästa år. Det innevarande kvartalet väntas att döma av bolagets egna kommentarer bli riktigt svagt.

Risken är således relativt hög men SSAB-aktien har också fallit tungt de senaste åren och står fortfarande en bra bit under toppnivåerna från ifjol. Om konjunkturen utvecklas som förväntat bör aktien ha mer att ge på några kvartals sikt. Vi väljer att behålla vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SSAB B Köp 30,26 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -