Bonava: Allt för många frågetecken

Aktieanalys Bonavas niomånadersrapport var dyster läsning. Bolaget har problem på båda sina huvudmarknader och tills frågetecknen rätats ut håller vi oss borta.

Bostadsutvecklaren Bonava rapporterade ett klart lägre resultat än väntat i sitt tredje kvartal. Till stor del berodde det på en oväntad engångspost på 100 Mkr från en gammal rättstvist i Tyskland som landade i kvartalet. Även justerat för den var dock rörelseresultatet i perioden 9 procent under snittprognosen i Bloomberg News sammanställning.

Eftersom Bonava resultatavräknar sina bostäder först när de överlämnas till köparen blir kvartalsresultaten slagiga och svårprognostiserade. Det beror helt på hur många bostäder som lämnats över i just det kvartalet och till vilka priser.

Att resultatet avvek en bit från förväntningarna var därför i sig kanske inte så allvarligt. Däremot var Bonavas signaler om framtiden inte alls vad aktiemarknaden ville höra. Framför allt konstaterade vd Joachim Hallengren att en ny lönsamhetsnivån är att vänta under en tid vad gäller den svenska verksamheten. Förändringen är inte till det bättre.

Redan i det gångna kvartalet försämrades lönsamheten i Sverige kraftigt. Det beror på att Bonava nu resultatavräknar bostäder som började byggas när marknaden stod på topp. De tänkta priserna går inte längre att få ut och bolaget får därför acceptera stora rabatter vilket trycker tillbaka marginalerna.

I det tredje kvartalet blev rörelsemarginalen i affärsområdet Sverige 3,2 procent att jämföra med 18,2 för ett år sedan. Sverige står fortfarande för 25 procent av omsättningen i Bonava så det får en klart negativ effekt på resultaten.

Tyskland är sedan en tid tillbaka Bonava största marknad med drygt 40 procent av omsättningen. Utvecklingen i landet var klart bättre än i Sverige även om marginalen också i Tyskland backade något.

Problemet i Tyskland är sedan en tid tillbaka att Bonava har svårt att få igång nya projekt. Marknaden är stark men det finns stora flaskhalsar i tillståndsprocesserna. Bonava skickar in fler ansökningar än man har för avsikt att utnyttja men halkar ändå långt efter fjolårets nivå vad gäller byggstarter.

Hittills i år har sammanlagt 752 bostäder produktionsstartats i Tyskland. Det är 25 procent färre än vid samma tidpunkt i fjol. Det fjärde kvartalet var väldigt starkt i fjol och för helåret 2018 startades nästan 3 000 bostäder i landet.

Joachim Hallengren konstaterar att starterna för helåret 2019 kommer att hamna lägre än i fjol. Det innebär att Bonava kommer att ha färre bostäder att sälja om ett par år. Enligt vd:n finns det tecken på att man börjar få igenom godkännanden för lite större projekt i Tyskland och förhoppningen för 2020 är att komma tillbaka till normala nivåer på byggstarterna.

Tyskland och Sverige utgör egna affärsområden inom Bonava. Finland, Danmark och Norge samsas i området Nordics som står för 25 procent av omsättningen i koncernen. Lönsamheten är relativt svag och den försämrades ytterligare i tredje kvartalet. Rörelseresultatet blev negativt till följd av problem med ett antal projekt i Finland. Kraftfulla åtgärder har satts in för att komma till rätta med dessa enligt bolaget.

Det fjärde affärsområdet inom Bonava är St Petersburg-Baltikum som står för knappt 10 procent av omsättningen. Båda regionerna har utvecklats bra i tredje kvartalet och omsättning och lönsamhet förbättrades. Efter tre kvartal i år är St Petersburg-Baltikum det av Bonavas affärsområden som har högst rörelsemarginal: 16,7 procent.

Totalt sett hade Bonava vid utgången av det tredje kvartalet 10 300 bostäder i pågående produktion. Det är lika många som för ett år sedan men 4 procent färre än vid början av 2019. Av den pågående produktionen var 72 procent såld vilket var en högre andel än vid årets början.

Vinstprognoserna för de närmaste åren sänktes kraftigt efter niomånadersrapporten. Enligt databasen Factset räknar de analytiker som bevakar Bonava i snitt med att årets resultat faller drygt 30 procent jämfört med i fjol.

Omsättningen väntas öka med 12 procent men lönsamheten väntas försämras kraftigt, delvis beroende på engångsposten i tredje kvartalet. Rörelsemarginalen för helåret väntas landa på 8,0 procent, ned från 11,8 i fjol.

För 2020 och 2021 väntas i princip oförändrad omsättning men en viss återhämtning i lönsamhet. Snittprognoserna för vinst per aktie för de båda åren ligger på 9,75 kronor respektive 10,30 kronor, enligt Factset.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 14 008 15 750 15 454 15 685
Rörelsemarg., % 11,8 8,0 9,5 9,6
Vinst/aktie, sek 11,77 7,83 9,75 10,30
Utdelning, sek 5,20 4,80 5,02 5,22
Källa: Factset        

 

De estimaten ger p/e-tal för 2020 och 2021 på 9,8 respektive 9,3.

Direktavkastningen i Bonava-aktien väntas uppgå till 5,0 procent respektive 5,3 procent.

Reaktionen på Bonavas niomånadersrapport blev våldsamt negativ. Aktien dök 11 procent på rapportdagen och har fortsatt ned en bit till sedan dess. Estimaten har som sagt också sänkts kraftigt så värderingen har inte förändrats jättemycket.

Rapporten var inte rolig läsning. Framför allt den kraftigt försämrade lönsamheten på den svenska marknaden var oroväckande. Bonava har haft det relativt motigt på den svenska marknaden en längre tid och att bolaget nu tycks se framför sig en period av svaga marginaler i Sverige höjer inte precis köplusten.

Den tyska marknaden är stark och stabil men Bonava får inte ut någon vinsttillväxt ur den på grund av flaskhalsarna i tillståndsgivningen. Tvärtom taktar den nedåt.

Värdering och direktavkastning ser attraktiva ut i Bonava och det finns allt fler tecken på att den svenska bostadsmarknaden har stabiliserats. Trots det finns det för närvarande allt för stora frågetecken kring Bonava för att vi ska rekommendera ens ett chansköp i aktien. Rekommendationen stannar vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bonava B Neutral 92,90 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -