Akelius D – bäst i tveksamt aktieslag

Aktieanalys Akelius gav nyligen ut en D-aktie som ger en hög direktavkastning till en låg risk. Så är fallet i goda tider åtminstone men helt riskfritt är det förstås inte.

Preferensaktier har vi skrivit om en rad gånger på Börsveckan och Akelius pref kan du läsa mer om i BV 18-41. Överlag är vi skeptiska mot tillgångsslaget men då villkoren skiljer sig markant från pref till pref, i synnerhet vad gäller inlösen, så har det ändå funnits några preferensaktier vi gillat.

Vi ogillar dock i synnerhet preffar med evig löptid, även om vi ansett Akelius pref vara det bästa valet i den kategorin. Med evig löptid menar vi att det saknas incitament för inlösen och där du som investerare inte heller kan påkalla inlösen. En stigande ränta sätter kursen under press och någon uppsida mer än utdelningen finns inte (såvida inte räntorna faller då förstås). 

Räntepapper

Nu har Akelius lanserat en D-aktie som i mångt och mycket påminner om preffen i form av en fast utdelning som till kursen 1,78 euro ger en direktavkastning på 5,6 procent (baserat på en utdelning på 0,1 euro per aktie). I goda tider är allt frid och fröjd men det här är ingen aktieinvestering där det finns uppsida i form av andelsägande i bolaget där vinsten och värdeskapandet i form av utdelningar och kursstegring existerar, som med en stamaktie. Det är istället precis som preferensaktier snarare att betrakta som ett räntepapper med än sämre säkerhet. 

De viktigaste skillnaderna är att när det kniper så har preferensaktieägarna företräde till utdelning och om denna ställs in så löper beloppet med en straffränta. I D-aktien däremot kan det ges utdelning först efter att preffarna fått utdelning. D-aktierna berättigar då till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna, dock maximalt 0,1 euro per år som delas ut kvartalsvis.  

Akelius kan alltså välja att istället för att ge utdelning återinvestera vinsten i bolaget utan att D-aktieägarna kompenseras (ingen straffränta, utdelningen ackumuleras dock). Man kan också välja att återköpa aktier eller dela ut delar av verksamheten som exempelvis Hemfosa gjorde (där Nyfosa knoppades av) vilket kan öka den finansiella risken i bolaget. Bolaget kan säljas vidare till en ägare med en annan agenda etc. Det här resonemanget håller vi dock som osannolikt i just Akelius fall där Akelius välgörenhetsstiftelse äger bolaget till 90 procent. Det kan dock vara värt att tänka på i ett krisläge eller framförallt för andra ägandestrukturer i bolag med D-aktier.    

Vi tror därför att Akelius kommer leva upp till sina utfästelser och att hålla sig väl med kapitalmarknaden genom att kontinuerligt ge utdelning på stamaktie och D-aktien framöver i den mån man kan göra det. För visst är Akelius att betrakta som låg risk med bostäder i storstäder och en skuldsättning under kontroll.

Men låg risk ska inte förväxlas med riskfritt. Hybridobligationen, som är det närmaste vi kommer D-aktien i räntepappersvärlden med en löptid om 60 år gav ut med 3,875 procents ränta, men handlas förvisso klart lägre idag. Akelius genomsnittliga upplåning under 2018 var 2,64 procent och 2,42 i september 2019. Riskfri upplåning som statsskuldväxlar handlas idag till minusräntor så visst bör man respektera marknadens riskpremier. 

Poängen är att man har inga säkerheter alls som ägare av D-aktien. Den kompensationen i högre utdelning är inget att luta sig mot. Utan incitament för inlösen blir den väldigt känslig för en stigande ränta dessutom vilket ger ett kursfall, även om stigande räntor inte är på tapeten för tillfället så kan man knappast bortse från den risken. Det enda man med säkerhet kan veta är att i svåra tider så kommer D-aktieägarnas intressen längst ner. 

Preffen kan ryka

Vi tycker alltså inte att D-aktien är något att äga. Ska man ha något i den här kategorin så föredrar vi ändå preffen som idag ger samma direktavkastning, dock med brasklappen att bolaget kan lösa in den för 345 kr vilken dag som helst eller för 330 kr i maj 2024. Vid det senare utfallet blir den effektiva årsräntan cirka 4,7 procent. Löser man in den i dagarna så betalas ändå upplupen ränta ut vilket gör att utbetalningen blir marginellt över dagskurs då merparten av den kvartalsvisa utdelningen på 5 kr läggs på inlösenkursen. Men i vår mening är trygga utdelningsaktier ett klart bättre val för utdelningsjägaren. 

För den som ändå vill botanisera i D-aktieträsket så är dock Akelius, precis som i preffsvängen, ett av de bästa valen. 

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 43 den 21 oktober.

 Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -