SKF spår lägre efterfrågan

Q3 Kullagerbolaget SKF redovisar ett rörelseresultat på 2.288 miljoner kronor för tredje kvartalet 2019. Aktien backar efter rapporten.

Ett genomsnitt av 15 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 2.292 miljoner kronor.

I resultatet ingår -92 miljoner kronor i engångsposter. Analytikerna hade inte prognostiserat några engångsposter.

Försäljningen blev 21.039 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 21.169 miljoner kronor.

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det fjärde kvartalet 2019 kommer att vara lägre för koncernen jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Efterfrågan väntas bli något lägre för divisionen Industri och lägre för divisionen Fordon.

Geografiskt förväntas efterfrågan bli lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika, relativt oförändrad i Asien, och högre i Latinamerika.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas bli +250 miljoner kronor i det fjärde kvartalet i förhållande till det fjärde kvartalet 2018.

SKF:s rörelseresultat för det tredje kvartalet inkluderade -272 miljoner kronor som hänförde sig till kunduppgörelser och pågående omstruktureringsaktiviteter vilket delvis kompenserades av en momsavräkning på 180 miljoner kronor.

Det skriver SKF i delårsrapporten.

Kvartalets rörelseresultat om 2.288 miljoner kronor påverkades därmed med netto -92 miljoner kronor. I Infront Datas sammanställning av analytikernas förväntningar, som låg på 2.292 miljoner kronor, ingick inga extraordinära poster.

SKF uppger vidare att rörelseresultatet påverkades positivt av försäljningspriser och kostnadsbesparingar. Rörelseresultatet påverkades negativt av omstruktureringar, försäljnings- och tillverkningsvolymer, allmän inflation, ökade materialkostnader och avyttrade företag, enligt bolaget.

Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -