Indexfonder kan driva EQT-kursen

Marknadskommentar I förra vecka börsnoterades EQT. Efterfrågan från fonder var stor både från aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade indexfonder. Placera har kollat vilka index som EQT-aktien ligger närmast i tiden att komma in i, något som på sikt kan påverka kursen positivt.

Det var en ovanligt lyckad börsintroduktion, aktien steg från introduktionskursen 67 kr och avslutade sin börsdebut med att stänga på 90 kr, en nätt uppgång på 34 procent.

EQT har idag ett marknadsvärde på drygt 80 miljarder kronor och handeln i aktien har varit stor. Och just aktiens omsättning på Stockholmsbörsen är en viktig faktor under de närmaste kvartalen. En faktor som påverkar om aktien kommer med viktiga aktieindex.

Det går inte att blunda för att det är viktigt för ett bolag att finnas med i ett index som är etablerat som benchmark – alltså ett index som fondförvaltarna jämför sina fonder emot.

Det passiva kapitalet som till stor del är indexfonder eller börshandlade fonder (ETF:er) har haft en otroligt stark tillväxt sedan millennieskiftet. På den amerikanska aktiemarknaden utgör idag runt 50 procent av det investerade fondkapitalet just av indexprodukter.

En trend som ser ut att komma till Europa, fast vi ligger några år efter USA. I Fondbolagens Förenings senaste månadsstatistik är statistiken till indexfondernas fördel. I år har nettoflödet till aktiefonder nått knappt 19 miljarder kronor, samtidigt som hela 34,3 miljarder kronor i nytt nettosparande har letat sig till just indexfonder.

Placera har undersökt vilka index som de stora svenska indexfonderna följer och vilka som investerat i EQT. Det visar sig att bara hälften av indexfonderna har investerat i EQT. På sikt kan även den andra hälften av indexfonderna komma att investera i EQT. Enligt Morningstar så finns det idag 190 miljarder kronor investerat i indexfonder som följer ett aktieindex för bolag noterade på Stockholmsbörsen.

SIX Return Index är ett index som omfattar alla bolag noterade på Stockholmsbörsen. Det är vad man i indexberäkningskretsar kallar för ett marknadsindex. Indexet anses vara den bästa möjliga temperaturmätaren för börsens utveckling, då alla noterade bolag finns representerade. Det innebär att alla nynoterade bolag på Stockholmsbörsen inkluderas i SIX Return Index samma dag det noteras. Det gör att indexfonderna som följer SIX Return Index handlade in EQT-aktien första noteringsdagen för att få en exponering som motsvarar den som aktien får i index.

EQT:s marknadsvärde på drygt 80 miljarder kronor gör att bolaget intar 25:e platsen bland Stockholmsbörsen största bolag. EQT hamnar precis mellan byggjätten Skanska som har ett börsvärde på 82 miljarder kronor och Alfa Laval med 78 miljarder kronor.

Sveriges största indexfond Handelsbanken Sverigefond index som idag förvaltar knappt 22 miljarder kronor, följer SIX Return Index. Det är ett index som finns i olika varianter, även i etiska och hållbara varianter. Enligt indexberäknaren SIX är EQT med i alla varianter, vilket göra att halva det svenska indexfondskapitalet redan har köpt in EQT-aktien motsvarande vikt på 1,1 procent i SIX Return index.

Men det finns två andra viktiga index som EQT kan komma med i på sikt. Båda indexen beräknas av Nasdaq-börsen och resterande andel av de svenska indexfonderna investerar mot något av de indexen. De är inte marknadsindex utan de är så kallade portföljindex, vilket innebär att EQT måste kvala in på egna meriter.

Det smalaste index som bara omfattar 30 bolag är OMXS30-index och SIX30-index, som båda har helt snarlika regelverk. Indexen omfattar de 30 största bolagen mätt som börsvärde och de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ett index som ombalanseras och byter in eventuellt nya aktier i indexet halvårsvis. Nästa gång är vid årsskiftet. Gratisfonden Avanza Zero som förvaltar drygt 18,5 miljarder kronor följer SIX30-index.

Det finns tröghetsregler så att inte för stora delar av indexet ska förändras för mycket. Förutom att bolagets börsvärde ska höra till de absolut största på Stockholmsbörsen, så måste de nya aktierna som kvalas in höra till de 15 mest omsatta aktierna på börsen under det senaste halvåret. Alltså är det tuffa krav för nykomlingar och som det ser ut kan EQT-aktien först komma in till halvårsskiftet nästa år om aktiehandel hör till de 15 bästa.

Ett annat index som mer indexfonder investerar efter är OMX Stockholm Benchmarkindex. Det är ett index som omfattar mellan 70 - 90 bolag. Urvalet av aktierna till indexet görs på de mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen samtidigt som ska indexet ge en bra representation och spridning mellan de viktigaste sektorerna på Stockholmsbörsen.

Nästa ompopulering av indexet är redan den 1 november och frågan är om EQT-aktien har tillräckligt med lång historik. Sannolikt inte. Även här får EQT-aktien nog vänta till nästa revideringstillfälle under nästa år. Swedbank Robur Access Sverige som förvaltar 20,5 miljarder kronor är den största fonden som investerar efter OMX Stockholm Benchmarkindex.

EQT-aktien har tack vare sitt relativt stora börsvärde stora möjlighet att på sikt komma med de viktigaste europeiska aktieindexen. De ledande europeiska indexen är STOXX Europe 600 index, MSCI Europe och FTSE Developed Europe Index. Något som gör att det blir en dubbel effekt. Breda europeiska indexfonder tvingas investera i EQT, samtidigt som de aktiva förvaltarna får upp ögonen för aktien då det är med i fondens jämförelseindex.

EQT kan alltså komma med i betydligt flera svenska och europeiska aktieindex på sikt. Det borde ge ett visst köptryck när aktien inkluderas i indexfonder och aktiva fonder.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -