Se bortom svackan, tillväxten kommer

Aktieanalys Dometics stabila marginaler och tydliga tillväxtagenda kompenserar för den motvind bolaget för tillfället drabbats av på sin största marknad.

Dometics aktieägare har kastats mellan hopp och förtvivlan det senaste året. Aktien har åkt rejäl berg och dalbana och avslutade framför allt förra året riktigt svagt. Orsaken till den svajiga kursutvecklingen är att bolagets viktigaste slutmarknad, den för husbilar i USA, efter flera års stark utveckling nu definitivt vänt nedåt.

Att något sådant skulle komma att ske har legat i korten en tid och Dometic har också de senaste åren jobbat med att växa inom andra segment. I slutet av 2017 förvärvades exempelvis bolaget Seastar som är verksamt inom fritidsbåtar. På bolagets kapitalmarknadsdag i maj i år framgick tydligt att en fortsatt diversifiering bort från husbilar står högt på Dometics agenda.

Fortfarande svarar dock den amerikanska husbilsmarknaden för cirka 30 procent av Dometics omsättning. Den kraftiga inbromsningen tynger därför bolaget och i halvårsrapporten i somras var den organiska tillväxten på -7 procent en smärre kalldusch för aktiemarknaden. Snittprognosen var ett tapp på dryga 3 procent.

Region Americas noterade en underliggande omsättningsutveckling på -12 procent. Vd Juan Vargues sade i samband med rapporten att det framför allt var juni månad som blev väldigt svag. Juli hade börjat lite bättre enligt vd:n men han förväntade sig inte att det skulle flyga i tredje kvartalet.

Statistiken över antalet levererade husbilar och husvagnar i USA hade fram till sommaren visat på en sekventiell återhämtning månad för månad. I juni vände dock kurvan åter nedåt och julisiffran blev riktigt svag med ett ras på hela 24 procent.

Dometic-aktien har tappat en del från toppnivån för året som nåddes strax före midsommar. Halvårsrapporten och den svaga julistatistiken från USA har bidragit till kräftgången. Nedgången är dock inte enorm och aktien har fortfarande många anhängare bland investerare och analytiker.

Det många uppskattar med Dometic är inte minst att bolaget har visat sig kunna försvara sina marginaler trots volymtappet. I Americas backade rörelsemarginalen ett par procentenheter under andra kvartalet. Det får sägas vara bra givet den kraftigt negativa  underliggande tillväxten i perioden. Totalt för koncernen sjönk rörelsemarginalen till 16,9 procent från 17,5 året innan.

Det vittnar om en flexibel kostnadsstruktur och Dometic har flaggat för att bolaget nu vidtar ytterligare åtgärder för att försvara sina marginaler mot förmodat fortsatt låga volymer på husbilsmarknaden. Redan vid kapitalmarknadsdagen i maj presenterades planer på att effektivisera verksamheten. Då höjdes också målet för rörelsemarginalen från tidigare 15 procent till 16-17 procent.

Det är dock inte bara stabila marginaler som aktiemarknaden uppskattar med Dometic. Många ser också potential för bolaget att liksom friluftskollegan Thule använda sitt starka varumärke till att slå sig in på en rad nya områden. Det är också Dometics uttalade ambition.

Ett sätt att göra det är via förvärv. Bolaget säger sig räkna med att kunna lägga 1-1,5 miljarder om året på förvärv med dagens kassaflöden. Mer specifikt har man flaggat för en kapacitet att göra 2-3 mindre kompletteringsförvärv om året och större förvärv, likt Seastar, ungefär vart tredje år. Skulle något ännu större dyka upp är man även berett att genomföra en nyemission för att finansiera affären.

En indikation om att förvärv är högaktuellt är att tillväxtmålet justerades i samband med kapitalmarknadsdagen. Från tidigare en årlig organisk tillväxt på 5 procent gäller nu en total tillväxt på 10 procent om året inklusive förvärv. Dometic siktar mot en omsättning på 30 miljarder kronor vilket ska jämföras med dagens knappa 19 miljarder.

Förvärv är dock inte den enda vägen för Dometic att bredda sig ytterligare. Egen produktutveckling är en nog så viktig del i det arbetet. Målet är satt till att 25 procent av omsättningen i framtiden ska komma från produkter som är mindre än tre år gamla. Det är ett mål som leder både till att Dometic ligger i framkant av utvecklingen och som även bidrar till förbättrad lönsamhet. Vd Juan Vargues har sin bakgrund från Assa Abloy och där har samma målsättning varit en framgångsfaktor.

En annan framgångsfaktor för Assa Abloy är bolagets stora eftermarknadsaffär. Även där har Juan Vargues en ambition om att styra Dometic i samma riktning. Idag har bolaget runt 40 procent av sin omsättning från service och reservdelar. Målsättningen är att lyfta den andelen till 50 procent. Eftermarknadsförsäljning är till skillnad från nyförsäljning konjunkturstabil och även som regel mer lönsam.

De analytiker som bevakar Dometic tycks sätta högre tilltro till lönsamhetsmålet än till tillväxtmålet. På översta raden väntas omsättningen enligt Infront Data bara öka med bara runt 4 procent om året de närmaste åren. Rörelsemarginalen väntas däremot stärkas till åtminstone 15,5 procent år 2021.

  2018 2019 2 020 2021
Omsättning, Mkr 18 274 19 072 19 802 20 587
Rörelsemarg., % 14,2 14,2 15,0 15,5
Vinst/aktie, sek 5,33 5,62 6,48 7,19
Utdelning, sek 2,15 2,28 2,59 2,84
Källa: Infront Data        

 

Det ger en hygglig vinsttillväxt. Vinst per aktie väntas öka med dryga 13 procent om året under 2020 och 2021. Snittprognoserna för de båda åren ger i dagsläget p/e-tal på 12,5 respektive 11,3. Direktavkastningen i Dometic-aktien väntas uppgå till 2,8 procent respektive 3,2 procent de närmaste åren.

Dometic-aktien har som sagt åkt berg och dalbana på sistone. Sett över det senaste året är kursen ned 9 procent men räknat bara sedan årsskiftet står den på plus nästan 50 procent. Som investerare får man således spänna fast sig om man tänker hoppa på Dometic-tåget.

Utsikterna på kort sikt är inte så lysande för bolaget. Den amerikanska husbilsmarknaden är som sagt fortfarande viktig och den ser ut att ha gått in i en ny svacka. Det var dock i augusti, september i fjol som nedgången tog fart så jämförelsetalen blir klart lättare framöver. Förhoppningsvis leder det till en utplaning i marknadsstatistiken.

På lite längre sikt finns goda förutsättningar för en bra vinsttillväxt i Dometic. Bolagets produkter ligger rätt inom en rad trender som ger strukturell medvind och ledningen har höga ambitioner för framtiden. De närmaste kvartalen blir sannolikt inte lysande men siktar man lite längre än så tycker vi Dometic är ett bra köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Dometic Group Köp 81,28 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -