Strunta i Byggmax

Aktieanalys Trots ett flertal tillväxtsatsningar är Byggmax underliggande försäljning trög. Det har lett till press på marginalerna.

Semestern är hemmafixarnas högtid och för byggvarukedjan Byggmax är de andra och tredje kvartalen de absolut viktigaste på året. Förra årets extremt varma sommar förstörde hela året för bolaget då hemmafixarna inte orkade ta tag i sina projekt. Försäljningen under högsäsong var svag och 2018 slutade med klart lägre resultat än året innan.

Vädret var inget stort problem i det andra kvartalet i fjol men däremot pressades resultatet av höga virkespriser. De har sjunkit sedan dess och analytikerna hade väntat sig ett förbättrat resultat i år från Byggmax. Justerat för engångsposter blev dock rörelseresultatet istället något lägre än i fjol.

Omsättningen ökade med cirka 4 procent och bruttomarginalen stärktes som väntat något. Ökade kostnader för personal och avskrivningar åt dock upp det förbättrade bruttoresultatet med råge.

Ovanligt nog var det Byggmax-kedjan som stod för resultattappet i kvartalet. Annars har det mest varit Skånska Byggvaror-delen av koncernen som tyngt resultaten. Efter många års hårt arbete börjar dock resultaten för Skånska Byggvaror nu att förbättras. I årets andra kvartal rapporterade kedjan ett justerat rörelseresultat på 20,5 Mkr jämfört med 7,7 Mkr för ett år sedan.

Omsättningen för Skånska Byggvaror var samtidigt i princip oförändrad så marginalen tog ett rejält kliv uppåt. Med en justerad rörelsemarginal på 10 procent utklassades storebror Byggmax som noterade en marginal på drygt 7 procent.

För Byggmax-kedjan steg omsättningen med knappt 6 procent i kvartalet men det justerade resultatet föll med 7,5 procent. Byggmax genomför ett flertal tillväxtsatsningar som uppenbarligen drar kostnader. Satsningarna omfattar bland annat fler egna märkesvaror, utrullning av trädgårdsavdelningar, uppgradering av butiker till ett nytt koncept samt fortsatt utveckling av e-handeln.

I de befintliga butikerna gav dock alla satsningarna inte något avtryck i försäljningen. Den jämförbara försäljningen sjönk med knappt 2 procent. Tillväxten i kvartalet genererades helt och hållet i nyöppnade butiker. Dessa håller dock som regel lägre lönsamhet, åtminstone till en början.

Vd Mattias Ankarberg gör samtidigt bedömningen att den nordiska marknaden för byggvaror totalt sett minskat med 2-4 procent under kvartalet. Det är framför allt dyrare projekt som minskar i omfattning.

Gör-det-själv delen av bygghandeln påverkas till stor del av samma faktorer som bostadsmarknaden. Låga räntor och en stabil arbetsmarknad ligger i den positiva vågskålen för tillfället. Tuffare amorteringskrav och osäkra bostadspriser hamnar i den negativa.

Tillsammans med vädereffekterna bidrog de negativa faktorerna till att gör-det-själv marknaden krympte under fjolåret. Hushållen väntas även framöver påverkas av det mer osäkra läget på bostadsmarknaden och de projekt som genomförs de kommande åren väntas huvudsakligen vara rena renoveringar till skillnad från värdehöjande om- och tillbyggnader.

Samtidigt var som sagt förra sommaren extremt varm vilket drog ned aktiviteten. Värmen slog till ordentligt först i tredje kvartalet i fjol och Mattias Ankarberg pekar i sitt vd-ord ut detta som en faktor som talar för positiv försäljningsutveckling på kort sikt. Han tar även fasta på lite mer positiva signaler från den svenska bostadsmarknaden på sistone. På längre sikt talar fortsatt stora renoveringsbehov för en bra efterfrågan.

De analytiker som bevakar Byggmax väntade sig före halvårsrapporten ett resultat för 2019 på 2,82 kronor per aktie i snitt enligt Factset. Utfallet i det andra kvartalet var dock 14 procent under förväntan så estimaten lär sänkas något under de kommande dagarna.

För åren 2020 och 2021 ligger snittprognoserna för tillfället på 3,53 kronor respektive 4,09 kronor. En stark vinsttillväxt ligger således i förväntningarna. Snittet för de kommande tre åren ligger på hela 22 procent om året.

Infrias förväntningarna ligger p/e-talen för 2020 och 2021 för tillfället på 10,1 respektive 8,7.

Efter fjolårets svaga resultatutveckling ställde Byggmax in utdelningen. För innevarande år väntas dock 2 kronor per aktie delas ut och för 2020 är snittprognosen 2,33 kronor per aktie. Det ger i dagsläget direktavkastningar på 5,6 procent respektive 6,5 procent.

Byggmax-aktien hade gått bra inför halvårsrapporten och besvikelsen över det relativt svaga utfallet var tydlig i en kraftigt negativ kursreaktion.

Att Skånska Byggvaror äntligen visar på resultatförbättringar är klart positivt. Det har varit ett osäkerhetsmoment i koncernen en längre tid. Utvecklingen för Byggmax-kedjan var dock en klar besvikelse.

Trots svaga jämförelsetal från förra året så ger inte de många tillväxtinitiativen något avtryck i de befintliga butikernas försäljning. Istället är det nya butiker som drivit all tillväxt i år. På huvudmarknaden Sverige har dock Byggmax-kedjan redan en bra bit över 100 butiker så beståndet börjar bli rätt tätt. Det blir således allt svårare att driva lönsam tillväxt via butiksexpansion.

Byggmax halvårsrapport höjde en del frågetecken inför framtiden. På en trög marknad ser det ut som om bolagets tillväxt för tillfället sker på bekostnad av marginalerna. För att aktien ska lyfta lär det krävas att både omsättning och marginaler stiger.

Osäkerheten har ökat inför det viktiga tredje kvartalet och vi tar ned rekommendationen till Neutral.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 5 108 5 521 5 866 6 197
Rörelsemarg., % 3,5 4,9 5,5 5,9
Vinst/aktie, sek 2,27 2,82 3,53 4,09
Utdelning, sek 0,00 2,00 2,33 2,75
         
Källa: Factset        

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Byggmax Group Neutral 35,58 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -