Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i ett biotechbolag och ett ventilationsföretag. En fordonsunderleverantör fär däremot säljsignaler.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade den första handelsdagen i juli med en uppgång på 1.16 procent. Indexet har inte varit högre sedan den 3 maj i år och har marginellt brutit upp genom motståndet vid 618 punkter. Det stärker den tekniska bilden men det saknas fortsatt en identifierad trendkanal på medellång sikt. I dagsläget finns få indikationer om kommande utveckling och vi får i första hand förhålla oss till om indexet stabiliseras en bit ovanför 618 punkter och etablerar fullt stöd eller om det kommer en rekyl ned tillbaka till stödnivån vid 594 punkter. Brott upp genom tidigare toppar runt 627 punkter skulle tekniskt sett vara positivt för börsen.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 59 på kort- och 57 på lång sikt. Det indikeras därmed att det är en övervikt av optimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 410 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 120. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 77 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Biotechbolaget Genovis aktiekurs ligger innanför stigande trendkanalerna på både kort, medellång och lång sikt. Investerare har över tid betalat allt högre priser för att köpa in sig i aktien. Enligt våra forskningsresultat från data baserat på över 70000 identifierade trender, så ger stigande trender isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång.

Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 19.40 kronor som nu agerar ny stödnivå vid reaktioner tillbaka. Aktien har även fått en köpsignal från en rektangelformation som signalerar en vidare uppgång till 21.74 kronor eller mer. Handelsvolymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar vilket bidrar till en positiv volymbalans. Detta tillsammans med ett positivt momentum stärker den tekniska trendbilden som signalerar vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerarna har över tid betalt allt högre priser för att köpa in sig byggkomponentbolaget Lindab International. Våra algoritmer har identifierat stigande trendkanaler på graferna för både kort och medellång sikt medan aktiekursen har brutit upp ur trenden på den långsiktiga grafen. Aktier i stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation där målkursen runt spetsen på den gröna REK-pilen nu är uppnådd. Formationen signalerar dock fortsatt utveckling i samma riktning.

Aktiekursen saknar i dagslägen motstånd då den nyligen har brutit upp genom motståndet vid 106 kronor som nu agerar ny stödnivå vid eventuella reaktioner tillbaka. Aktien har en positiv volymbalans och ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70 som också visar en stigande RSI-trend, vilket understödjer den positiva trendbilden i aktien. Lindab International är positiv på insiderhandel och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bromsföretaget Haldex ligger i en fallande trendkanal våra grafer för kort- medellång och lång sikt. Det är ett resultat av att investerare genom en längre period har sålt sig ur aktien till allt lägre och lägre priser. Det indikerar att intresset och förväntningarna på bolaget är avtagande. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så indikeras en fortsatt negativ kursutveckling.

Haldex saknar stödnivåer och vid en rekyl upp möter aktien på motstånd vid cirka 60.00 kronor på medellång sikt. På vår långsiktiga graf återfinns stöd runt 55.00 kronor. Det är en viktig nivå och ett brott ned genom denna nivån skulle utlösa ännu en säljsignal. Aktien har ett en neutral volymbalans och ett negativt momentum som försvagar utsikterna. Haldex är dock positiv på insiderhandel men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 4,5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -