På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Net Gaming, Sensys, ÅAC, Alcadon, Clavister, Pledpharma, B3, Kopparbergs, Softronic, AQ Group, Engelska skolan, Saltx, Saniona, BTS, FM Mattsson, Volati, Recipharm, SSM, Besqab, Railcare, Magnolia, Coor, Cavotec, Zutec, Ngex: Här är resultaten. (Uppdaterad)

Net Gaming, som handlas på First North, redovisar ett ebitda för det fjärde kvartalet på 33,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 30,0 miljoner kronor under motsvarande period året före.

Intäkterna ökade till 48,7 miljoner kronor (45,6). Resultatet efter skatt minskade till 15,7 miljoner kronor (21,9). Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,21 kronor (0,31).

Net Gaming, som investerar i snabbväxande bolag inom iGaming, uppger att bolagets vision är "att vara nummer 1 i världen inom i-gaming affiliation" i en bokslutskommuniké. tillväxt ska genereras genom geografisk expansion, produktexpansion, via förvärv samt på befintliga marknader.

Sensys Gatso Group, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på 7,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-12,6).

Rörelseresultatet blev 7,3 miljoner kronor (-4,7). Nettoomsättningen uppgick till 124 miljoner kronor (83,3). Orderingången uppgick till 144 miljoner kronor under kvartalet (156). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 76,6 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för 2018.

ÅAC Microtec, som handlas på First North, hade en nettoomsättning på 29,0 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (2,2). Rörelseresultatet uppgick till 0,3 miljoner kronor (-9,3) och nettoresultatet var 0,5 miljoner kronor (-9,3).

"Vinsten kom som ett resultat av väsentligt högre nettoomsättning inkluderande royalty på 4,1 miljoner kronor och totala intäkter på 34,4 miljoner kronor", skriver Alfonso Barreiro i rapportens vd-ord.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 8,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (16,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:49 kronor (1:01).

Rörelseresultatet blev 11,9 miljoner kronor (23,5) och rörelsemarginalen var 8,7 procent (12,8).

Nettoomsättningen uppgick till 137 miljoner kronor (183). Försäljningen minskade med 25 procent i kvartalet.

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (0:50).

Nätsäkerhetsföretaget Clavister redovisar ett resultat efter skatt på -29,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (17,4). Resultatet per aktie uppgick till -1:23 kronor (-0:75).

Nettoomsättningen uppgick till 31,1 miljoner kronor (34,4). Orderingången för kvartalet ökade med 13 procent till 39,0 miljoner kronor (34,4).

"Implementationen av IFRS 15 under 2018 har haft en negativ påverkan på kvartalets omsättning och bruttovinst uppgående till -6,3 miljoner kronor. 2017 års jämförelsetal har inte justerats för IFRS 15", skriver Clavister i rapporten.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2018.

Pledpharma, som handlas på First North, redovisar ett nettoresultat på -22,1 miljoner kronor (-32,1) för det fjärde kvartalet 2018.

Likvida medel vid kvartalets utgång var 229 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -81,0 miljoner kronor (86,6).

IT-konsultbolaget B3 Consulting (tidigare B3IT) redovisar ett resultat efter skatt på 8,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (15,5). Resultatet per aktie uppgick till 1:00 kronor (1:90).

Rörelseresultatet blev 14,2 miljoner kronor (19,3) och rörelsemarginalen var 7,0 procent (10,3).

Nettoomsättningen uppgick till 204 miljoner kronor (188). Försäljningstillväxten var 8,1 procent.

En utdelning om 2:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (2:17).

Bryggeriet Kopparbergs, listat på NGM MTF, redovisar ett resultat efter skatt på 20,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (23,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:00 kronor (1:15).

Nettoomsättningen uppgick till 457 miljoner kronor (472). Rörelseresultatet blev 36,5 miljoner kronor (36,3).

Vd:n Peter Bronsman för i rapporten fram att bolaget är väl förberett inför brexit "vad det gäller inköp, produktion och distribution så att vi ser ut att kunna fortsätta leverera våra produkter utan störning oavsett Brexitutgången".

En utdelning om 6:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (5:90).

It-konsulten Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 13,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (0:34).

Nettoomsättningen uppgick till 193 miljoner kronor (187). Ebitda-resultatet uppgick till 19,9 miljoner kronor (25,1).

En utdelning om totalt 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018, varav 0:75 kronor är ordinarie (0:75) och 0:25 kronor extra.

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett resultat efter skatt på 47,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (17,8). Resultatet per aktie uppgick till 2:58 kronor (0:97).

Nettoomsättningen uppgick till 1.216 miljoner kronor (1.017). Rörelseresultatet blev 56,9 miljoner kronor (39), medan resultatet före skatt uppgick till 53,3 miljoner kronor (31,8). En utdelning om 2:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (2:75).

Skolföretaget Engelska skolan redovisar ett resultat efter skatt för perioden oktober-december som är det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 på 40,4 miljoner kronor (28,2). Resultatet per aktie steg till 1:01 kronor (0:70).

Rörelseresultatet ökade till 50,3 miljoner kronor (36,8) medan rörelsemarginalen steg till 6,9 procent (6,0).

Nettoomsättningen ökade till 726 miljoner kronor (613). Försäljningstillväxten var 18,3 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 11,2 procent.

"Vi fortsätter fokusera på tillväxt, både genom en utökning av antal klasser i existerande skolor och genom nya skolor i Sverige och Spanien", skriver vd Cecilia Marlow i delårsrapporten.

Engelska skolans rörelsemarginal för perioden juli-december sjönk till 5,7 procent (6,5). Liksom under de senaste kvartalen påverkar lärarbristen lönsamheten genom den löneglidning som inte fullt ut kompenseras av skolpengen.

"En mer balanserad lärarlöneutveckling och en skolpengsökning som i högre grad kompenserar för löneökningarna bidrar dock till att pressen på marginalen väntas bli något lägre under 2019", uppger Cecilia Marlow.

First North-bolaget Saltx Technology, som utvecklar energilagringsteknik, redovisar ett rörelseresultat för fjärde kvartalet 2019 på -79,8 miljoner kronor (-8,7).

Nettoomsättningen uppgick till 1,7 miljoner kronor (2,2).

Forskningsbolaget Saniona redovisar ett resultat efter skatt på -23,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-14,8). Nettoomsättningen uppgick till 2,2 miljoner kronor (4,6).

Rörelseresultatet var -34,3 miljoner kronor (-16,6). Bolaget hade under kvartalet högre externa kostnader avseende utveckling av Tesomet, framgår i rapporten.

Konsultföretaget BTS redovisar ett resultat efter skatt på 48,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (40,4). Resultatet per aktie uppgick till 2:58 kronor (2:14) före utspädning. Nettoomsättningen uppgick till 494 miljoner kronor (368).

Resultatet före skatt uppgick till 69,7 miljoner kronor (44,8).Den 7 februari i år flaggade BTS för en stark resultatutveckling under det fjärde kvartalet och att resultat före skatt skulle uppgå till cirka 69 miljoner kronor för perioden och att nettoomsättningen skulle uppgå till cirka 494 miljoner kronor.

En utdelning om 3:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2018, att utbetalas vid två tillfällen (2:80).

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer, redovisar ett rörelseresultat om 15,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (13,1). Nettoomsättningen uppgick till 279 miljoner kronor (275).

"Året avslutades i en fortsatt positiv trend vi sett sedan andra kvartalet, och vi levererar ett starkt fjärde kvartal resultatmässigt. Försäljningsutvecklingen var stabil, hjälpt av gynnsam valutavind, och vi är nöjda över att åtgärdsprogrammet, som implementerades under våren, börjar ge effekt och bidra till ett resultatlyft", skriver Fredrik Skarp i bokslutets vd-ord.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (3:00).

Industrigruppen Volati redovisar ett resultat efter skatt på 121 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (93). Resultatet per aktie uppgick till 1:30 kronor (0:95).

Den organiska ebita-tillväxten var 2 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1.831 miljoner kronor (1.517). Försäljningstillväxten var 21 procent. En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (0:50).

Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på -41 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-183). Resultatet per aktie uppgick till -0:59 kronor (-2:96).

Nettoomsättningen uppgick till 1.739 miljoner kronor (1.403), en total ökning om 24 procent och en organisk ökning om 8,3 procent. Det rapporterade rörelseresultatet var -2 miljoner kronor (-160) samtidigt som det justerade rörelseresultatet var 127 miljoner kronor (80). Ebitda-resultatet var 280 miljoner kronor (226).

En utdelning om 1:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (0:00).

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett rörelseresultat om -33,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (12,4). Nettoomsättningen sjönk till 58,2 miljoner kronor i kvartalet (241).

SSM har inför rapporten meddelat att färdigställandet av projektet Turbinhallen medförde ökade kostnader som gav en negativ resultateffekt om -7,8 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Efter skatt var resultatet -46,4 miljoner kronor för kvartalet (4,4) och per aktie var resultatet -1,18 kronor (0,1).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2018, i likhet med året innan.

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar, enligt segmentsredovisning, ett rörelseresultat om 17,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (110). Intäkterna uppgick till 360 miljoner kronor (432).

Det motsvarar en rörelsemarginal om 4,8 procent (25,5). Jämförelsekvartalets resultat och marginal hjälptes av en fastighetsförsäljning om 80 miljoner kronor. Exklusive denna post var marginalen 6,8 procent i jämförelsekvartalet.

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (6:50).

Railcare, som arbetar med järnvägsunderhåll, redovisar ett resultat efter skatt på 0,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (4,8).

Rörelseresultatet blev 2,2 miljoner kronor (7,4). Nettoomsättningen uppgick till 78,7 miljoner kronor (86,9).

"Under årets sista kvartal har vi sett positiva trendbrott inom de olika segmenten i form av nya kontrakt och avrop samt en ny innovation till vår maskinpark. I jämförelse med föregående års fjärde kvartal redovisar vi en lägre volym och resultat, vilket främst förklaras med att vi föregående års sista kvartal genomförde en försäljning av en Railvac 16 000 till Norge", skriver vd Daniel Öholm i rapporten.

Magnolia Bostad redovisar ett resultat efter skatt på -86 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (198).

Rörelseresultatet blev -33 miljoner kronor (229). Nettoomsättningen uppgick till 42 miljoner kronor (718). En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (1:75).

Magnolia såldes 22 boenden under kvartalet, ned från 1.223 stycken motsvarande period fjärde kvartalet. Bolaget har 7.008 boenden under produktion (5.849).

Coor Service Management redovisar ett justerat ebita-resultat på 135 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (125).

Nettoomsättningen uppgick till 2.613 miljoner kronor (2.112). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent (9) och den förvärvade tillväxten till 11 procent (0). Nettoresultatet blev 42 miljoner kronor (48).

En ordinarie utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018. Därtill föreslås en extra utdelning om 2:00 kronor per aktie, alltså totalt 4:00 kronor per aktie.

Cavotec redovisar ett resultat efter skatt på -13,4 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2018 (-20,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:17 euro (-0:26).

Nettoomsättningen uppgick till 48,8 miljoner euro (56,6). Det justerade rörelseresultatet blev 0,1 miljoner euro (6,9). Inklusive engångsposter om -11,2 miljoner euro landade rörelseresultatet på -11,1 miljoner euro. Orderingången uppgick till 44,2 miljoner euro (44,5).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2018.

"Den underliggande verksamheten var i linje med fjolåret, med den lägre andelen stora order i båda affärsområdena fick effekt på intäkterna", kommenterar vd Mikael Norin i bokslutsrapporten.

Bolaget har sett order uppskjutna eller strukna vid flera flygplatsprojekt. Inom hamnverksamheten har en ökad aktivitet konstaterats under det andra halvåret, vilket väntas leda till nya order under 2019.

First North-listade Zutec, som utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster, redovisar ett ebitda-resultat om -7,1 miljoner kronor för bolagets andra kvartal (oktober till december). Detta efter -1,7 miljoner kronor under närmast föregående kvartal.

Intäkterna var 4,3 miljoner kronor i det gångna kvartalet, efter 5,9 miljoner kronor kvartalet före. Sammanlagt för det gångna halvåret minskade intäkterna med 36 procent, mot samma period 2017, till 10,2 miljoner (15,9).

"Vi färdigställde vårt största kontrakt någonsin i början av vårt första kvartal och påverkan från den intäktsminskningen känns fortfarande under det andra kvartalet", skriver Brendan O'Riordan i vd-ordet.

Ebitda-resultatet om -8,8 miljoner kronor för det gångna halvåret kan jämföras med +5,4 miljoner kronor samma period 2017.

Gruvprospekteringsbolaget Ngex, som kontrollerar stora koppar- och guldtillgångar i Argentina och Chile, rapporterar en nettoförlust om 6,3 miljoner kanadadollar för det fjärde kvartalet 2018 (-1,7). Några intäkter rapporteras inte.

Prospekteringskostnader står för majoriteten av utgifterna under året. Hit räknas kostnader för den förstudie som genomförts för projektet Josemaria samt, under det fjärde kvartalet, fältarbete inför en kommande genomförbarhetsstudie, uppger bolaget i bokslutsrapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -