Byggjätte med mycket att bevisa

Aktieanalys Skanska avslutade 2018 något sämre än väntat och sänkte utdelningen för året. Bolaget har fortfarande mycket att jobba med och vi känner ingen brådska med aktien

Skanskas aktieägare har inte haft mycket att glädjas åt de senaste åren. Från början av 2017 till utgången av 2018 föll aktien med 35 procent. Under fjolåret klarade sig aktien hyggligt ända fram till oktober då börsen rent allmänt tappade kraftigt och Skanska dessutom tvingades till en vinstvarning efter nya nedskrivningar i problemprojekt.

Nedskrivningar har varit ständigt återkommande i Skanska de senaste åren, inte minst i USA som är en av bolagets viktigaste marknader. Nedskrivningar tynger resultaten i de kvartal de tas, men de späder också ut marginalerna under projektens återstående livslängd. Resultatutvecklingen i Skanska har varit negativ två år i rad nu. Rörelsemarginalen i bolaget var 5,4 procent 2016. 2018 landade den på 2,8 procent.

Det fjärde kvartalet var dock behagligt fritt från nedskrivningar. Rörelseresultatet i perioden stärktes kraftigt jämfört med för ett år sedan. Det är försäljningar av kontorsprojekt som bokats i kvartalet och ger stor påverkan. Bland annat såldes en kontorsbyggnad i Boston för 4 miljarder kronor.

Analytikerna hade dock i genomsnitt väntat sig ett bättre utfall än vad som blev fallet. Rörelseresultatet landade 10 procent under snittprognosen enligt databasen Factset. Merparten av affärsområdena presterade något under förväntan.

Omsättningsmässigt dominerar Byggverksamhet inom Skanska. Lönsamheten för affärsområdet har under fjolåret tyngts av alla problemprojekt och åtgärdsprogram. Det fjärde kvartalet innehöll inga engångsposter men lönsamheten var ändå en besvikelse. Marginalen för Byggverksamhet landade på 2,0 procent mot väntade 2,5 enligt Factset.

Vd Anders Danielsson konstaterar att 2018 var en besvikelse för Byggverksamheten. Åtgärdsprogram för att komma till rätta med lönsamheten inom området sjösattes redan i början av året och de börjar nu ge effekt enligt vd:n. Fortsatta förbättringar väntas under 2019.

Anders Danielsson

Om Byggverksamheten står för merparten av omsättningen i Skanska så är det utvecklingsenheterna som står för det mesta av resultatet. Bostadsutveckling har de senaste åren varit en lönsam verksamhet men den bromsar nu in hårt.

Skanska håller dock uppe aktiviteten relativt väl. Starterna i fjärde kvartalet var något högre än antalet sålda bostäder och den pågående produktionen vid årsskiftet var totalt sett något högre än året innan. Mer produktion pågår dock numera utanför Norden.

Anders Danielsson skriver i bokslutsrapporten att Skanska inte väntar sig någon snabb återhämtning på den svenska bostadsmarknaden. Bolaget avser dock att fortsätta investera i bostadsutveckling även i Sverige.

Kontorsprojekt är Skanskas paradgren. Området Kommersiell Fastighetsutveckling hade i fjol ett rekordår med totalt 4 miljarder kronor i reavinster från fastighetsförsäljningar. Området svarade för över hälften av rörelseresultatet i koncernen under 2018.

Efterfrågan på kontor och andra kommersiella lokaler är fortsatt god. Anders Danielsson säger sig se fortsatt goda tillväxtmöjligheter för området även om efterfrågan från såväl investerare som hyresgäster redan befinner sig på historiskt höga nivåer på flertalet marknader.

Att ha möjlighet att investera i såväl nya kommersiella projekt som i mark och byggrätter för bostäder det kommande året anges som ett av huvudskälen till att Skanska väljer att sänka utdelningen. Styrelsen föreslår en utdelning på 6 kronor per aktie. Snittprognosen i Factset låg på 8,15 kronor.

Branschkollegan NCC sänkte sin utdelning kraftigt för några dagar sedan så en viss oro hängde i luften även för Skanska. De stora fastighetsförsäljningarna under året har dock stärkt upp kassaflödet kraftigt och vid årsskiftet satt Skanska på en nettokassa på 3,2 miljarder kronor. Finansiellt står bolaget därmed minst sagt stadigt för tillfället.

Anders Danielsson är dock lite småpessimistisk i sin vision av framtiden. Den politiska och makroekonomiska osäkerheten ser enligt vd: ut att öka under 2019. Marknaderna i många av Skanskas geografier börjar plana ut och det är svårt att säga hur länge nuvarande goda förutsättningar kommer att bestå, skriver han.

Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till 49,1 miljarder kronor. Det var högre än motsvarande kvartal året innan och klart bättre än väntat. Orderboken vid årsskiftet var ett par procent högre än för ett år sedan.

De analytiker som bevakar Skanska räknar enligt Factset med en sjunkande omsättning under 2019, men i gengäld en förbättrad lönsamhet framför allt inom Byggverksamheten. Målsättningen är att lyfta byggmarginalen till minst 3,5 procent till år 2020 men det tror inte analytikerna på. Snittprognosen för byggmarginalen ligger på 2,8 procent år 2020.

Vinsten per aktie väntas uppgå till 12,53 kronor 2019 och 13,28 kronor året därpå. De estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 12,0 respektive 11,3.

Utdelningen på 6 kronor per aktie ger en direktavkastning på 4 procent. De kommande åren väntas direktavkastningen i Skanska-aktien uppgå till 5,8 procent och 5,9 procent. Osäkerheten i de prognoserna har dock ökat i och med 2018 års sänkta utdelning.

Skanska-aktien har inlett 2019 bra men bokslutsrapporten skickade tillbaka kursen en bit. Sedan årsskiftet står aktien för närvarande på plus cirka 6 procent.

Den oväntat svaga lönsamheten i byggverksamheten, vd:s dystra framtidsvision och den sänkta utdelningen gör väldigt lite för att lyfta stämningen kring Skanska-aktien. Efter de senaste årens svaga utveckling har bolaget en del att bevisa innan aktiemarknaden får tillbaka fullt förtroende för bolag och aktie.

Arbetet har påbörjats men steget framåt under fjärde kvartalet i fjol var oväntat litet. Mer kommer att krävas under 2019 och vi avvaktar utvecklingen ytterligare något kvartal. Vår neutrala rekommendation får stå kvar.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Skanska B Neutral 151,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -