Diamyd Medical: Positivt utfall DIAGNODE-1, full fart i nästa studie

Cision Promoted Läkemedelsbolaget Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius uppskattar att bolagets läkemedelskandidat Diamyd, som behandlar typ 1-diabetes, kommer att vara ett färdigt preparat på marknaden om ungefär fem år om allt går väl.

Det säger han i en intervju efter att bolaget i förra veckan gått ut med nyheten om att studien DIAGNODE-1 har följt alla patienter i 15 månader och att resultatet av behandlingen med Diamyd visade "en klart positiv och relevant klinisk effekt" hos patienterna.

Foto: Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius. (Källa: Diamyd Medical)

I korta drag har studien DIAGNODE-1 visat att patienternas egen förmåga att producera insulin, som beskrivs som den enskilt viktigaste effektvariabeln, endast minskade i genomsnitt med 19 procent för de som behandlades med Diamyd under 15 månader. Detta kan jämföras med en genomsnittlig nedgång om 35-50 procent hos obehandlade patienter i samma åldersgrupp, som ingått i tidigare studier.

Studiedeltagarnas långsiktiga blodsockernivå, som mätts genom kroppens nivåer av glykerat hemoglobin A (HbA1c), har minskat i genomsnitt med 18 procent, jämfört med en förväntad genomsnittlig ökning om 15 procent. Även patienternas genomsnittliga insulinbehov blev bättre då det enbart ökade med 6 procent, i stället för en förväntad ökning om 50 procent under de 15 månader som patienterna observerades.

Under studien har Diamyd injicerats direkt i lymfkörtel och inga allvarliga biverkningar har rapporterats, enligt Diamyd Medical. Av de biverkningar som rapporterats så var den vanligaste en lokal irritation efter injektionen.

I november 2017 startade Diamyd Medical studien DIAGNODE-2 som ska bekräfta resultaten från DIAGNODE-1. Den bestod från början av 80 patienter men Läkemedelsverket beviljade nyligen att den får utökas till 106 patienter.

"Diamyd Medical arbetar just nu med att rekrytera fler patienter till studien DIAGNODE-2", säger Ulf Hannelius.

Utifrån ert pressmeddelande på tisdagen verkar det som att ni har fått något av ett genombrott?

"Väldigt nära ett genombrott i alla fall. Man ska aldrig ta ut vinsten i förväg. Men de resultat vi har fått nu är mycket positiva. Vi har en stor placebokontrollerad blindad studie igång, med samma upplägg, som ska verifiera resultaten."

Läkemedelsbolaget är som framgår ovan i full gång med rekrytering av patienter för sin europeiska studie DIAGNODE-2 med Diamyd. Den studien kommer att utgå från en 15-månaders period som tidslängd. Enligt Ulf Hannelius är 15 månader det viktigaste intervallet för att se vilken mätbar effekt som kan uppnås med diabetesvaccinet.

Kan man dra några ytterligare slutsatser från resultaten ni presenterat? Jag tänker på marknadens reaktion som har varit lite pendlande, första dagen gick kursen upp 18 procent, dagen efter handlades den ner 14 procent.

"Det är viktigt att man ser på resultaten i sin helhet och det bestämmer om ett läkemedel kommer till marknad. Det finns alltid en variation på individnivå som kan bero både på olika effekt av behandlingen eller att patienterna har olika sjukdomsförlopp i grunden."

Ulf Hannelius fortsätter: "Några djupgående slutsatser annat än hur gruppen ser ut skall man därför vara mycket försiktig med att dra i det här skedet, då man inte kan uttala sig om hur enskilda individer svarat på behandlingen."

Vad skulle det rent konkret innebära för de som lider av diabetes i dag om Diamyd faktiskt blir ett läkemedel som når marknaden?

"Det skulle innebära väldigt mycket. Diabetes är förknippat med en hög risk för allvarliga kort- och långsiktiga komplikationer, och det är mycket värt att kunna behålla viss egen insulinproduktion. Både för den enskilde patienten förstås, men även för samhället."

Bolagen som Diamyd Medical har ägarandelar i, spelar de innehaven någon roll i ert fokus på diabetes?

"Ja, vi är huvudägare i NextCell Pharma, som är ett stamcellsbolag, och vi tror att stamceller är en del av framtida diabetesbehandlingar. Längre fram ser vi helt klart det som en möjlighet att kombinera NextCells och Diamyd Medicals läkemedel. Vi äger även en del av det amerikanska medicinteknikbolaget Companion Medical. De utvecklar en ny insulinpenna som kommunicerar med användarens smartphone. Så man kan säga att Companion arbetar med att förenkla vardagen här och nu för patienterna, medan Diamyd Medical arbetar med att få bukt på själva sjukdomen."

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -