På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Defensiva fonder när börsen skakar

Fondanalys Letar du efter en defensiv investering som har lägre volatilitet än aktiemarknaden, men ändå har en aktieexponering? Då har Placera hittat fonderna för dig.

Infrastrukturinvesteringar har varit på modet under flera år för de stora institutionerna. Flera investerare ser det som en egen tillgångsklass där man investerar i reala tillgångar.

De går inte bara bra i perioder av hög inflation utan stora möjligheter finns även i perioder av fallande räntor och låga räntor. Och framförallt har de utmärkta defensiva egenskaper för de långsiktiga investerare som flera institutioner är.

Även superinvesteraren Warren Buffett gillar infrastruktur. Investmentbolag Berkshire Hathaway investerade redan 2009 i järnvägsbolaget Burlington Northern Santa Fe (BNSF). Det är en av Warren Buffett största affärer någonsin på hela 250 miljarder kronor, BNSF är idag ett dotterbolag till Berkshire Hathaway.

Infrastruktur spelar en stor roll i både de utvecklade länderna som de länder som utvecklas och bygger ny modern infrastruktur för första gången. Det är en viktig del i landets konkurrensfördel.

Flera asiatiska länder är i utvecklingsstadiet som först nu bygger upp ett modernt samhälle. Infrastruktur fokuserar på att producera grundläggande tjänster för samhället och innehåller allt från vattenförsörjning, el, flygplatser, sjukhus, vägar och broar, skolor och hamnar – alltså det som krävs för att ett samhälle ska fungera.

Efterfrågan på infrastruktur växer med strukturförändringar och långsiktiga trender. Ökat trafiktryck, fortsatt globalisering av handeln och trygg energiförsörjning kommer att kräva fortsatta infrastrukturinvesteringar.

Det är uppenbart att det investeras och planeras för många infrastrukturinvesteringar globalt. Samtidigt har det skett en tydlig strukturell förändring. För var infrastruktur en statlig angelägenhet. Nu låter myndigheterna privata aktörer bygga, ta ansvar och sköta driften. Privata bolag kan bland annat sköta tågförbindelser, vägar och driva sjukhus. Det är oftast långa åtagande på flera årtionden och sker i en monopolliknande situation.

Det gör att bolagen som sköter infrastruktur har förhållandevis stabila och förutsägbara kassaflöden. Intäkter som tickar på år efter år. De ger också ett bra inflationsskydd eftersom intäkterna ökar med inflationen. De ger ett bra skydd mot konjunktursvängningar då behovet av till exempel vägar och sjukhus är lika stort i dåliga som i bra tider.

Men det finns risker både politiska och legala. Förändringar i beskattning av exempelvis energi, reglering av vägtullstaxa och avskaffande av subventioner för sjukvård är potentiella hot för infrastruktur investerare.

Riskerna kan minskas genom att använda en aktiv förvaltare som bygger en diversifierad portfölj av noterade infrastrukturtillgångar. Fondutbudet i Sverige är ganska skralt med ett tiotal fonder. Placera har hittat två spetsfonder som sticker ut i mängden. Den ena har investeringsfokus i den utvecklade världen, den andra letar infrastrukturinvesteringar på de snabbväxande tillväxtmarknaderna.

Det är värt att notera att fondernas defensiva egenskaper gör att de har lägre risk än motsvarande globalt- respektive tillväxtmarknadsaktieindex till en högre avkastning över tid.

Den första är en gammal Placera-favorit, fonden First State Global Listed Infrastructure Fund. Förvaltarna Peter Meany och Andrew Greenup har varit med sedan starten i oktober 2007.

Peter Meany och Andrew Greenup, First State

De har levererat en bra riskjusterad avkastning och avkastat bättre än både kategorisnittet av liknande fonder och jämförbart index.

De har en analysdriven investeringsprocess, och investerar företrädesvis i kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Förvaltarna gillar bolag som är i driftsfas och hör hemma i utvecklade ekonomier.

Det är bra förutsättningar för att ge investerarna inflationsskyddade intäkter över tid. Fonden har en koncentrerad portfölj med 40 aktier, snittet för kategorin Infrastrukturfonder är hela 549 aktier.

Fonden investerar främst i stora bolag, drygt 83 procent av kapitalet är placerat där. Medelstora bolag utgör knappt16 procent och resterande del är i småbolag. Allmännyttiga bolag är fondens största investering just nu med drygt 43 procent av fondens placeringar. Näst störst är industribolag med drygt 36 procent, följt energibolag (5,8).

Fondens fem största innehav utgör 29,1 procent av fondkapitalet. Inget bolag väger mer än 7,1 procent.

De tre senaste åren har First State Global Listed Infrastructure Fund avkastat bättre än globalt aktieindex till en lägre risk.

Geografiskt har fonden har en tydlig lutning mot amerikanska bolag som utgör knappt 58 procent. Det är jämnt fördelat mellan europeiska och asiatiska bolag på 21 procent vardera. 92 procent är investerat i den utvecklade delen av världen endast 8 procent hör hemma i tillväxtmarknaderna.

Förvaltningsavgiften på 1,5 procent per år är faktiskt en av de billigaste i kategorin. Fonden har fem stjärnor av fem möjliga både på tre och fem års sikt hos Morningstar.

Den andra fonden har en lite högre risknivå, och investerar uteslutande på tillväxtmarknaderna med fokus på Asien: UB EM Infrastructure Fund. Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers.

Pekka Niemelä, UB

Fonden placerar långsiktigt i börsnoterade infrastrukturbolag. Målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj med likvida bolag, med en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

De tre senaste åren har UB EM Infrastructure Fund haft högre avkastning till en lägre risk än tillväxtmarknadsindex.

Förvaltaren har investerat knappt 89 procent av kapitalet i stora bolag. Resterande del utgörs av medelstora bolag. Industribolag är den största sektorn på 52 procent följt av allmännyttiga bolag på 44 procent. Fonden har drygt 75 procent investerat i Asien där är Kina den största marknaden. Latinamerika står för 21,2 procent och Östeuropa för den sista delen.

Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier, totalt 43 stycken. Inget innehav väger mer än 3,8 procent. De fem största bolagen i portföljen står i dag för 17 procent av det förvaltade kapitalet. Flera små investeringar i många bolag ger en bra riskspridning.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig i och med att omsättningshastigheten är betydligt lägre än genomsnittet för kategorin. Förvaltningsavgiften är på 1,7 procent och en rörlig avgift på 10 procent på meravkastningen över 8 procent. Fonden tillämpar så kallad High watermark som innebär att fonden, efter att ha fallit, inte tar ut någon prestationsbaserad avgift innan värdet är tillbaka över det tidigare högsta värdet. Fonden har tre stjärnor hos Morningstar.

Infrastrukturinvesteringar passar utmärkt för den privata investeraren som är långsiktigt och vill sprida risken i portföljen. De passar utmärkt som komplement till en globalindexfond respektive tillväxtmarknadsindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på åtminstone tre år

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
First Sentier Glb Lstd Infra A GBP Acc Köp 27,09 -
UB EM Infra A Köp 1 309,47 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -