Risk för vänteläge i Loomis

Aktieanalys Loomis aktie tog ett rejält glädjeskutt efter fredagens rapport. En ny vd är utsett men han tillträder först i vår och vi ser en risk för att Loomis hamnar i ett vänteläge.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Loomis har från och med i år skiftat fokus från marginalerna till tillväxt. Därför var det extra glädjande att bolaget i förra veckans kvartalsrapport kunde visa upp en oväntat stark underliggande försäljningsökning, drivet av USA-marknaden. Rapporten fick också en stor tumme upp från aktiemarknaden som skickade upp aktien rejält.

Loomis är en avknoppning från Securitas och bolaget har funnits på börsen sedan 2008. Loomis hanterar kontantflöden och har verksamhet i cirka 20 länder runt om i världen. Huvudfokus är Europa och USA och kunderna återfinns huvudsakligen inom bank och detaljhandeln.

Fortfarande är värdetransporter den omsättningsmässigt klart största delen av verksamheten. I fjol svarade de för 63 procent av omsättningen i koncernen. Värdetransporterna innebär transport av kontanter till och från butiker, banker och uttagsautomater.

Loomis vill dock söka sig högre upp i värdekedjan och ta helhetsgrepp om kundernas hela kontanthantering. Det rör sig om uppräkning, paketering, äkthetskontroll och analys- och prognostjänster. Lönsamheten är klart bättre på dessa mer avancerade uppdrag och Loomis jobbar för att lyfta andelen kontanthanteringsuppdrag. De svarade i fjol för 30 procent av omsättningen i koncernen.

När Loomis kom till börsen 2008 var lönsamheten låg och fokus låg under de första åren på att få upp rörelsemarginalen (före avskrivningar) från dåvarande cirka 6,5 procent till minst 10 procent. Den nivån har man nu nått upp till och fokus i den nya affärsplanen, som sträcker sig till 2017, är att hålla marginalen inom 10-12 procent och samtidigt lyfta intäkterna med drygt 25 procent. Målet för omsättningen är satt till 17 miljarder kronor och Loomis siktar på att ta sig dit (från 13,5 miljarder i fjol) både via organisk tillväxt och med hjälp av förvärv.

Loomis delar in sin verksamhet i tre affärsområden: Europa, USA samt International Services. Europa svarar för 53 procent av omsättningen i koncernen och för knappt 60 procent av rörelseresultatet, ebita. USA står för 39 procent av omsättningen och för 36 procent av rörelseresultatet. Att USA fortfarande håller en något lägre lönsamhet än Europa beror på att andelen kontanthanteringsuppdrag är något högre i Europa.

USA är en marknad som Loomis satsat mycket på de senaste åren och det arbetet ser nu ut att ge resultat. Det var nästan uteslutande USA som drev på den underliggande tillväxten i tredje kvartalet. Justerat för ökade bränslekostnader var den underliggande tillväxten i USA hela 9 procent. Nya uppdrag, inte minst inom kontanthantering, eldar på tillväxten för tillfället. Loomis har även varit framgångsrikt i att sälja sitt egna kassasystem för detaljhandeln, Safe Point. Intäkterna från Safe Point ökade med 20 procent i USA i tredje kvartalet jämfört med för ett år sedan.

Loomis har även fortsatt att teckna nya stora kontrakt på Safe Point och tillförordnade vd:n Lars Blecko sade i samband med rapporten att leveranserna av Safe Point kommer att överstiga tidigare bedömningar om 5 000 enheter om året i år och nästa år. Drygt 13 000 enheter är installerade runt om i världen i dagsläget.

I Europa var den underliggande tillväxten 1 procent i kvartalet vilket var i linje med förväntningarna. Läget skiljer sig åt en hel del mellan länderna i regionen. I Norden är utvecklingen svagt negativ medan den i Sydeuropa nu börjat vända uppåt. Spanien visade exempelvis en positiv organisk tillväxt i kvartalet för första gången på fem-sex år.

Storbritannien hade en bra utveckling i kvartalet främst till följd av det rekordkontrakt som Loomis tecknade i slutet av förra året med dagligvarukedjan Tesco. Lönsamheten är dock fortfarande låg i Storbritannien, bland annat som en följd av att Loomis har en låg andel kontanthanteringsuppdrag i landet.

Sammantaget rapporterade Loomis ett resultat för sitt tredje kvartal som var 10 procent högre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning. Det var framför allt USA som överraskade positivt. Lars Blecko räknar med att USA-verksamheten kommer att fortsätta växa bra, även om 9 procents underliggande tillväxt blir svårt att upprepa. Många nya uppdrag innebär även uppstartskostnader vilka tynger marginalerna en del både i USA och i Europa.

Enligt SME Direkts sammanställning väntas Loomis i år rapportera en tillväxt på 17,4 procent och en rörelsemarinal, ebita, på 10,2 procent. Vinsten per aktie väntas landa på 13,51 kronor vilket innebär ett p/e-tal på 18,5 på innevarande års prognos.

Under 2016 väntas tillväxten falla tillbaka rejält och snittprognosen är en ökning av intäkterna på 2,6 procent. Rörelsemarginalen väntas dock fortsätta stärkas till 10,6 procent vilket lyfter vinsten per aktie till 15,17 kronor. P/e-talet sjunker då till 16,5 vilket fortfarande är relativt högt för att vara Loomis.

Estimaten för de närmaste årens utdelningar ger direktavkastningar på 2,8 respektive 3,0 procent.

Loomis-aktien rusade på fredagens oväntat starka rapport. Aktien hade dock fram till dess gått kräftgång en tid. Halvårsrapporten var inte fullt lika stark och kunde inte bryta den negativa trenden. Vd frågan i Loomis har heller inte lösts förrän precis nyligen då det meddelades att det blir Orkla Foods Sveriges vd Patrik Andersson som tar över i Loomis. Han har sin bakgrund inom livsmedelssektorn och tillträder inte förrän i maj nästa år.

Även om Lars Blecko, som ju varit vd för Loomis i många år, är en ytterst kompetent tillförordnad vd så finns alltid risken att Loomis hamnar i ett vänteläge tills nya vd:n är på plats och blivit varm i kläderna i vad som för honom förefaller vara en helt ny bransch. Sammantaget väljer vi att behålla en neutral rekommendation på Loomis.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Loomis Neutral - -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -