På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Lockande profil i SEB

Aktieanalys Det finns tecken på en europeisk återhämtning och med sin företagsprofil framstår SEB som bra positionerat att dra nytta av detta. Trots en del risker framstår därför aktien som köpvärd.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 16 den 13 april. Läs mer om Börsveckan.

Efter en mycket stark utveckling för bankerna under en lång period då sektorn slagit index under flera år har bankerna tappat lite tempo och marknadsutsikterna är komplicerade.

Å ena sidan är ränteläget extremt lågt vilket ger goda incitament för hög kreditefterfrågan samtidigt som utvecklingen på de finansiella marknaderna likaledes varit gynnsam. Å andra sidan är kreditefterfrågan hos företagen, det låga ränteläget till trots, fortfarande svag.

Problemet är att investeringsbehovet är lågt och det finns fortfarande en hel del kapacitetsutnyttjande att ta av. Och den faktiska BNP-utvecklingen ligger under den potentiella så i den bemärkelsen är vi definitivt närmare en lågkonjunktur än en högkonjunktur.

Hushållen har varit desto mer aktiva på kreditsidan med en exceptionell utveckling på bostadsmarknaden men det ger å andra sidan upphov till högre risker. Och det låga ränteläget gör det svårt för bankerna att tjäna på sin inlåning, så det finns gungor och karuseller åt alla möjliga håll.

Det som talar för SEB är en relativt hög exponering mot finansiella marknader och trots att investeringsbehovet är lågt är det mycket möjligt att banken kan ha en gynnsam intäktsutveckling inom företagsaffärer.

För när tillväxten är låg ökar intresset för fusioner och förvärv vilket kan gynna SEB. Och oaktat ränteläget så arbetar ju företag kontinuerligt med strukturen på sina skulder så det finns en hel del även inom det området att arbeta med. Vidare så kan man också fundera på vilket av benen hushåll respektive företag som är intressantast i ett framåtblickande perspektiv.

Nu när det faktiskt börjar ses en del tecken på ekonomisk återhämtning i Europa är det nog framför allt hos företagen där det finns potential, snarare än i hushållen så i det perspektivet, även om det är lite spekulativt, så framstår SEB som ett bra val i sektorn.

När det gäller aktien så är det givetvis alltid en fråga om värdering och om man anser att SEB:s aktie är rimligt värderad beror utöver ovanstående resonemang även en hel del på vad man anser om kreditkvaliteten och styrkan i balansräkningen.

Om man skulle ranka bankerna utifrån kreditkvalitet så skulle Handelsbanken komma först följt av SEB och Swedbank på delad andraplats och Nordea sist. En liknande ranking skulle man få om man istället såg till kapitaltäckning med Handelsbanken som etta men på denna punkt har nog Swedbank ett litet försteg framför SEB.

Sammantaget kan man nog tänka sig en likartad värdering av SEB och Swedbank i relation till bokfört värde, men faktum är att på denna punkt värderas de båda bankerna ganska olika. Till en aktiekurs på 103 kronor värderas SEB till 1,6 gånger det bokförda värdet baserat på konsensusprognoserna för 2015. Swedbank å andra sidan värderas till hela 1,9 gånger bokfört värde, det vill säga med en premie gentemot SEB på nära 20 procent.

Delvis kan det förklaras med att Swedbank har en bättre avkastning på eget kapital vilket rimligen också medför att aktien kan värderas högre, men det är i mina ögon likväl ett alltför stort gap. Inte minst med tanke på att SEB faktiskt har haft en väsentligt högre vinsttillväxt de senaste åren och har en utifrån dagens förutsättningar mer intressant profil i intäkterna.

Om man ser till värderingen utifrån p/e-tal så värderas SEB baserat på prognoserna för innevarande år till ett p/e-tal på 13,2 och till 12,3 för 2016. Swedbank å andra sidan värderas till 13,5 för innevarande år och till 12,6 för 2016. Där är alltså värderingsgapet inte lika stort.

Direktavkastningen är fortfarande hög för banksektorn och det gäller även SEB som enligt konsensusprognoserna väntas ge en direktavkastning på 5 procent i år. Det är riktigt bra och med en stabil balansräkning och god kreditkvalitet så blir det särskilt intressant då det är en utdelning som banken har goda möjligheter att upprätthålla.

Värderingen av sektorn är hög i ett historiskt perspektiv men låg relativt börsen i övrigt så man blir lite frestad, trots att man bör vara försiktig med relativvärderingar. Sammantaget ser ändå SEB-aktien köpvärd ut.

Det som skulle vara den stora risken på nedsidan är en härdsmälta i Grekland och efterdyningarna därifrån som kan utlösa en ny finanskris, och då ligger bankerna risigt till, för har vi lärt oss något från den senaste kraschen är det väl att spridningseffekterna i det finansiella systemet inte ska underskattas.

Med den brasklappen så framstår aktien ändå som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB A Köp 102,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -