Motigt för Thenberg & Kinde

Fonder  Den Göteborgsbaserade investmentbanken Thenberg & Kinde gjorde en förlust på drygt 3 miljoner kronor under det tredje kvartalet. En nyemission är på gång. Det går också dåligt för bolagets fonder. Endast en av hedgefonderna, Thenberg Macro Hedge, står på plus i år.

Bakom förlusten ligger det bistra klimatet på de finansiella marknaderna. Thenberg & Kinde är verksamma inom företagsfinansiering, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Dessutom äger de Thenberg Fonder som förvaltar sex hedgefonder.

Finanskrisen har bidragit till att verksamheten inom framför allt företagsfinansieringen och nyemissionsverksamheten utvecklats negativt. Men verksamheten kring fusioner och förvärv går ganska bra, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Kapitalförvaltningen har också drabbats av fallande kurser och lägre volymer, vilket innebär lägre intäkter.

Under kvartalet uppgick de samlade intäkterna till 2,1 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till drygt 6,5 miljoner kronor. Utöver det lyfts resultatet av en positiv skatt om 1,4 miljoner kronor. För att möta ett kärvare klimat har bolaget minskat personal och kostnader.

På hösten förra året förvärvade Thenberg & Kinde det sargade fondbolaget Bergsgård & Petersson med fyra fonder och ett förvaltad kapital på cirka 70 miljoner kronor. Sedan förvärvet har antalet fonder ökat och idag förvaltas sju fonder. Samtliga fonder är av hedgefondkaraktär och har förutsättningar att stiga i värde oavsett börsutvecklingen. Dock har inte förvaltarna lyckats med det speciellt bra. Det totala förvaltade fondkapitalet uppgår idag till knappt 100 miljoner kronor.

Endast en fond har stigit i värde i år. Thenberg Macro Hedge har stigit med över 23 procent i år. Övriga fonder har tappat i värde mellan 15 och 30 procent i år. Intäkterna från fonderna består dels av en fast avgift på 1 procent per år som baseras på det förvaltade kapitalet. Det uppgår till knappt 100 miljoner i dagsläget och inbringar således cirka 1 miljon kronor per år.

Kapitalfördelningen mellan fonderna är högst ojämn. Macro Hedge står för nästan 80 procent av fondbolagets kapital, den vanliga fonden Hedge för cirka 15 procent. Fonden Covered Call står för drygt 3 procent och Nordic Hedge för knappt 3 procent. För fonderna Small Cap och Eco Tech saknas uppgifter om kapitalet, men det är inte stort.

För hedgefondförvaltare är det den prestationsbaserade avgiften som lockar. Av avkastningen som överstiger en viss ränta tar bolaget 20 procent. För Thenberg fonder är det dock bara Macro Hedge som kommer att kunna ta ut någon prestationsbaserad avgift, de andra har lång väg kvar.

Framtiden för Macro Hedge, med förvaltaren Pekka Kääntä, ser dock ljus ut. Kapitalet växer både genom värdetillväxt och nya kunder. För de andra fonderna är det betydligt motigare. Fonder vars kapital ligger på ensiffriga miljonbelopp kostar mer än de smakar för fondbolaget och det är inte osannolikt att de kommer att avvecklas.

Syftet med den nyemission som Thenberg & Kinde har aviserat är att stärka bolagets kapitalbas samt att förbättra likviditeten inför rådande finansklimat. Fulltecknas emissionen tillförs bolaget knappt 6,2 miljoner kronor och utspädningen blir 50 procent. Enligt uppgift är cirka 4 miljoner garanterat av några av de större ägarna av totalt 400 stycken, bland andra vd Carl-Magnus Kindal.

Thenberg & Kindes aktie är noterad på börsen NGM. Aktien har gått ned med 78 procent på ett år och börsvärdet är idag 13 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -