På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Pegroco Invest
Pegroco minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet (Finwire)

2022-05-25 08:31

Investmentbolaget Pegroco redovisar kraftigt minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelsevinsten något.

"Årets första kvartal präglas av en förändrad omvärld men ändock stabil utveckling i de flesta av våra portföljbolag. Moderbolagets finansiella ställning har förbättrats avsevärt de senaste kvartalen och årsstämman beslutade om att återuppta utdelningen i vår preferensaktie", konstaterar vd Victor Örn.

Omsättningen sjönk 70,1 procent till 146,7 miljoner kronor (490,0).

Ebitda-resultatet blev 43,1 miljoner kronor (13,2), med en ebitda-marginal på 29,4 procent (2,7).

Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner kronor (1,7), med en rörelsemarginal på 1,0 procent (0,3).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (33,5).

Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner kronor (21,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (0,78). Justerat resultat per aktie blev -0,04 kronor (0,72).

Substansvärde per stamaktie uppgick till 17,02 kronor jämfört med 18,31 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2021 och 14,16 vid slutet av Q1 2021.

"Sammanfattningsvis har första kvartalet inneburit fortsatt stabil utveckling i moderbolaget. Substansvärde per stamaktie följer vår utveckling och med en långsiktig positiv trend, om än med fluktuation från vår noterade portfölj. Vi ser med glädje fram emot att fortsätta vårt arbete under 2022 med att utveckla våra innehav", kommenterar vd Victor Örn.¨

Pegroco, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 146,7 490,0 -70,1%
EBITDA 43,1 13,2 226,5%
EBITDA-marginal 29,4% 2,7%
Rörelseresultat 1,4 1,7 -17,6%
Rörelsemarginal 1,0% 0,3%
Resultat före skatt -5,5 33,5
Nettoresultat -2,7 21,8
Resultat per aktie, kronor -0,05 0,78
Resultat per aktie, justerat, kronor -0,04 0,72
Likvida medel 132,4 286,0

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Pegroco Invest Pref - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -