På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

DNB Health Care ökade 1,98 procent i april - Vertex, Biomarin och Astra Zeneca starkaste bidragsgivare (Finwire)

2022-05-25 09:05

Fonden DNB Health Care steg 1,98 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,61 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,52 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,63 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaderna föll kraftigt under april. April blev den svagaste månaden sedan mars 2020. Hälsosektorn klarade sig förvisso bättre än marknaden i övrigt.

Förvaltaren lyfter fram bakomliggande orsaker till aktiemarknadens svaga utveckling och pekar på åtstramningar i penningpolitiken samt oro för recession både i USA och Europa. Därtill lyfter förvaltaren fram andra negativa element såsom inflationsoro, krig i Europa, Covid-nedstängningar i Kina samt svaga resultat från flertalet teknikbolag i USA.

Vidare skriver förvaltaren att månaden även präglades av bolagens rapporter för det första kvartalet. Hittilldags har bolagen levererat resultat över förväntningarna, däremot har kursreaktionerna varierat. Generellt har de stora läkemedelsbolagen klarat sig bra medan tillverkare av sjukhusutrustning utvecklades negativt.

Bland de största positiva bidragsgivarna under månaden återfanns flera bioläkemedelbolag såsom Vertex, Biomarin och Astra Zeneca som alla steg runt 5 procent.

Bland de bolag som bidrog mest negativt under månaden fanns det amerikanska bolaget Exact Sciences. Bolaget fortsatte även denna månad att utvecklas svagt, trots en kvartalsrapport som var över förväntan.

Även det schweiziska läkemedelsbolaget Lonza samt hörapparatsproducenten GN Store Nord bidrog negativt under månaden. Inga företagsspecifika nyheter fanns som förklarade nedgången.

Avslutningsvis kommenterar förvaltaren framtidsutsikterna där man tror att det kortsiktigt finns flera tillfälligheter som påverkar aktiemarknaden vilket gör att förvaltaren inte tror det går att förutspå utvecklingen på kort sikt. Långsiktigt är förvaltaren fortsatt positivt till hälsosektorn och lyfter fram den strukturella tillväxttrenden inom hälsovårdssektorn.

De största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Johnson & Johnson, Astra Zeneca och Roche med portföljvikter om 7,84, 7,26 respektive 6,19 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 72,89 procent följt av Schweiz och Storbritannien på 10,74 respektive 8,56 procent.

DNB Health Care, % april, 2022
Fond MM, förändring i procent 1,98
Index MM, förändring i procent 1,61
Fond i år, förändring i procent -0,52
Index i år, förändring i procent -2,63

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

DNB Health Care A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -