Allianz Green Bond - AT3 (H2-SEK)
Allianz Green Bond utvecklades i linje med index i september - minskat i statsobligationer från Frankrike, Nederländerna och Belgien (Finwire)

2019-10-18 10:47
Allianz Green Bond föll 0,9 procent i september, vilket var i linje med jämförelseindexets utveckling. Fonden har under månaden minskat i ett flertal statsobligationer. Det framgår av en månadsrapport.

I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att de globala obligationsmarknaderna föll brett under månaden. Yielden på amerikanska obligationer stärktes kraftigt i samband med fortsatta spekulationer om räntesänkningar från FED.

Fondens främsta bidrag kom från avsaknaden av exponering mot Société du Grand Paris i portföljen, samt en övervikt i Bazalgette och undervikt i EDF.

På minussidan märktes istället övervikterna i Paprec, SSE och the Republic of Chile.

Nya investeringar gjordes i gröna obligationer utgivna av Sparebank, Nederlandse Waterschapsbank, EDP och Covivio. Samtidigt minskades innehaven i ett antal statsobligationer, från bland annat Frankrike, Nederländerna och Belgien.

Inför framtiden ser förvaltarna att efterfrågan på gröna obligationer fortsatt kan stiga, ECB har uttalat att man i framtiden direkt kan komma att börja köpa gröna obligationer.

Även i Kina ser man potentiellt att efterfrågan på gröna obligationer kommer öka.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Allianz Green Bond AT3... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -