På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen rörde sig Stockholmsbörsen (OMXSPI) närmast horisontellt och stängde på 821 punkter (-0.1 procent). Kursen har brutit upp genom taket i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på medellång sikt. Detta signalerar i första hand en svagare nedgångstakt, alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Stöd- och motståndsnivån vid 806 punkter i den medellånga grafen har vid flera tillfällen testats men kursen återfinns åter över 806 punkter. Det förstärker den tekniska bilden medan ett brott ned under 806 punkter skulle försvaga den tekniska bilden. Under stödet vid 806 punkter finns stöd runt 768 punkter på kort sikt och 734 punkter på medellång sikt. Kursen börjar närma sig motståndet vid 823 punkter på kort sikt. Brott upp genom denna nivå skulle vara positivt. På medellång sikt återfinns först motstånd runt 910 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 64. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 34. Det är därmed en övervikt av optimister på marknaden på kort sikt men på lång sikt är det fortsatt övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 367 köp och 85 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är också på 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Tillverkningsbolaget Nilörngruppen B ser tekniskt positiv ut. Kursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare som har varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Aktier i stigande trender utvecklas statistitskt bättre över tid enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 113 kronor. Ett etablerat brott någon procent ovanför kommer att indikera vidare uppgång. Närmaste stöd återfinns runt 96.00 kronor. Volymen har historiskt varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar, vilket bekräftar den stigande trendbilden.

Nilörngruppen B är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Net Insight som är verksamma inom telekombranschen ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen (NETIB) utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 4.66 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. En starkt positiv volymbalansen bekräftar den positiva trendbilden och ett RSI-värde över 70 signalerar ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras.

Net Insight B är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader) men aktien är negativ på Investtechs insideranalys då det nyligen har varit insiderförsäljningar.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den digitala streaming- och publishingaktören Storytel ser tekniskt negativ ut. Aktiekursen återfinns i en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande pessimism bland investerare som sålt sig ur aktien till lägre och lägre kurser. Fallande trender indikerar ytterligare kursnedgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har stöd vid cirka 48.00 kronor och motstånd vid cirka 67.00 kronor. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det bekräftar den negativa trendbilden.

Storytel B är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -