På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick starkt uppåt under måndagen och efter en uppgång på 3.34 procent stängde OMX Stockholm PI på 759 punkter. Senaste tidens svaga utveckling har gjort att stödet vid 807 punkter brutits, och numer får vi förhålla oss till stödet vid 730 punkter i den långa grafen. Detta är nivån som noterades när marknaden toppade innan coronakraschen i februari-mars 2020. Motstånd finns vid 767 punkter i den korta grafen.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 18. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 18. Det är därmed en ordentlig övervikt av pessimister bland investerarna på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 593 köp och 128 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 81 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

B-aktien till norskägda sjöfartsbolaget Viking Supply Ships som är noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista ser tekniskt positiv ut. Investerare har över tid har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Kursen utvecklas i en stigande trend och det ger det goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har stöd vid cirka 53.00 kronor och saknar helt motstånd på medellång sikt men på kort sikt återfinns motstånd vid tidigare topp runt 120 kronor. Handelsvolymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det bekräftar den positiva trendbilden.

Viking Supply Ships B är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader) men har en hög volatilitetsrisk.

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Rent tekniskt ser utsikterna till spelutvecklaren Paradox Interactive positivt ut på medellång sikt. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså sedan en längre tid valt att betala allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Kursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 185 kronor och testar nu denna nivå. Etablerat genombrott kommer att indikera vidare uppgång. En positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, vilket bekräftar den positiva trendbilden.

Paradox Interactive är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Corem Property Group B som är verksamma inom fastighetssektorn har många tekniska säljsignaler. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett tecken på ökat utbud och att det finns ett överskott av säljare.

Kursen till aktien har dessutom brutit den fallande trendkanalen nedåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare nedgångstakt och statistiskt har aktier där kursen har brutit ned genom golvet i fallande trendkanaler underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

Den 29 april blev det identifierat en säljsignal från en huvudskuldra-formation (HS) som signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning. En annan säljsignal är att det saknas stöd i kursdiagrammet och kursen återfinns under ett motstånd där ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 18.00 kronor.

Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har gått ned i pris för att kunna sälja aktien och det indikerar ökande pessimism bland investerarna.

Corem Property Group B är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

 

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -