På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 SAS, Volvo Cars och SHT finns bland bolagen som har publicerat kvartalssiffror.

Flygbolaget SAS resultat före skatt under räkenskapsårets fjärde kvartal blev -945 miljoner kronor, att jämföra med förväntningar på -988 miljoner enligt en analytikersammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultat blev -474 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med -691 miljoner kronor. SAS omsättning uppgick till 5.762 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5.854 miljoner kronor.

SAS står fortfarande inför en framtid som är svår att förutspå givet pandemiutvecklingen, men i tredje kvartalet fortsatte en positiv trend med ökande efterfrågan och biljettförsäljning, konstaterar vd Anko van der Werff i delårsrapporten för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

SAS är "fortsatt försiktiga" på grund av den rådande osäkerheten, men ser "en sund underliggande efterfrågan när restriktioner hävs", säger Anko van der Werff. Detta gäller för så väl affärs- som fritidsresande.

"De kortsiktiga effekterna av den senaste utvecklingen måste analyseras, men vi fortsätter att vara optimistiska inför högsäsongerna som ligger framför oss", skriver Anko van der Werff.

Året har varit ett av de mest utmanande i flygbranschens historia, konstaterar Anko van der Werff och kostnadsbesparingar är fortsatt fokus för att möjliggöra en optimerad konkurrenskraft för SAS räkning.

Kapaciteten ökade med 43 procent i takt med att efterfrågan drevs upp under det gångna kvartalet och antalet passagerare ökade med 73 procent jämfört med det senaste kvartalet. Kabinfaktorn nådde cirka 60 procent, en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Med den låga visibiliteten framåt följer fortsatt arbete med att säkra likviditeten, säger vd:n.

"Vi har nu haft positivt operativt kassaflöde under två efterföljande kvartal. Arbetet med att säkra likviditeten fortsätter och vid slutet av kvartalet hade vi likvida medel om 4,3 miljarder kronor, vilket är jämförbart med kassan om 4,4 miljarder kronor vid slutet av tredje kvartalet", säger Anko van der Werff.

Volvo Cars redovisar ett resultat efter skatt på 2,3 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2021 (3,3). Resultatet per aktie uppgick till 43:10 kronor (54:30).

Rörelseresultatet blev 3,3 miljarder kronor (4,6) och rörelsemarginalen var 5,5 procent (6,9). Nettoomsättningen uppgick till 60,8 miljarder kronor (65,8). Försäljningstillväxten var -7 procent.

Orderingången var uppges ha varit "stark" under tredje kvartalet.

Tidigare i oktober i år meddelade Volvo Cars att bolaget producerade 50.000 bilar färre under tredje kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Försäljningen i återförsäljarledet uppgick till 150.000 bilar, vilket var 31.000 färre än under det tredje kvartalet 2020.

Volvo Cars meddelade även inför rapporten att rörelseresultatet, ebit, uppgick till 3,3 miljarder kronor för det innevarande årets tredje kvartal med en marginal på just 5,5 procent.

Volvo Cars produktion har förbättrats månad för månad sedan september, men tillgången på bilar är fortsatt lägre än efterfrågan.

Per utgången den 30 november noterar biltillverkaren att en stark efterfrågan fortsätter att driva positiva pris- och mixeffekter.

Preliminära försäljningssiffror för november visar på cirka 52.000 sålda bilar, en nedgång jämfört med samma månad året innan, vilket förklaras av lägre produktion och ett växande in-transitlager, heter det.

I vd-ordet framhåller Håkan Samuelsson att tillgången på komponenter har förbättrats under fjärde kvartalet, men att bristen på halvledare inom industrin kommer fortsatt att vara en begränsande faktor.

Volvo Cars helårsprognos för 2021 kvarstår, som är en förväntan om fortsatt ökande försäljningsvolymer och omsättningstillväxt.

"Under förutsättning att marknadsförhållandena fortsätter att normaliseras förväntas denna tillväxt tillsammans med fortsatt kostnadsfokus förbättra lönsamheten till de nivåer som rådde före pandemin", skriver bolaget i rapporten.

NGM-noterade investmentbolaget Get Group hade ett rörelseresultat om -11,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021.

Get Group var tidigare Net Trading Group och har bytt inriktning till att bli ett investmentbolag vars affärsmodell är att skaffa kapital för att kunna investera i olika tillgångsslag exponerade mot energiproduktion och energibesparingar. Bolaget har två dotterbolag, Rock Energy och Lightcircle.

Mjukvarubolaget Crunchfish redovisar ett resultat före skatt på -7,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-6,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:26 kronor (-0:21).

Rörelseresultatet blev -6,9 miljoner kronor (-6,0). Nettoomsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor (3,0).

European Institute of Science, Euris, som erbjuder produkter till den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden, redovisar den oförändrade nettoomsättningen 0,1 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Även rörelseresultatet var oförändrat, på -0,6 miljoner kronor, i det tredje kvartalet.

Mobilspel- och e-sportbolaget Fragbite Group, som noterades i juli i år, redovisar en nettoomsättning för det tredje kvartalet 2021 på 44,1 miljoner kronor (0,9) med ett justerat ebitda-resultat på 3,1 miljoner kronor (-3,5).

Att omsättningen är betydligt högre än i fjol beror på att koncernen förvärvade Fragbite den 18 februari 2021 och Playdigious per den 31 maj samma år. Rörelseresultatet sjönk till -10,7 miljoner kronor (-7,9).

Bolaget redovisar även proforma-siffror för de första nio månaderna 2021. Då uppgick nettoomsättningen till 99,0 miljoner kronor med ett justerat ebitda-resultat på 7,3 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -27,2 miljoner kronor.

Wyld Networks, som utvecklar nätverksapplikationer för sakernas internet ("IOT"), redovisar totala intäkter på 0,7 miljoner kronor (1,6) för det tredje kvartalet 2021. Rörelseresultatet blev -7,6 miljoner kronor (-2,1) och nettoresultatet blev -7,7 miljoner kronor (-2,2) för perioden.

"Under tredje kvartalet tog Wyld Networks ett stort steg framåt, både tekniskt och kommersiellt. Framsteg inom produktutvecklingen innebär att våra IOT-terminaler Wyld Connect kommer att vara tillgängliga på marknaden i slutet av 2021", skriver vd Alastair Williamson i rapporten.

Optikkedjan Synsam hade en nettoomsättning på 1.176 miljoner kronor (972) under tredje kvartalet 2021. Organisk tillväxt uppgick till 21,0 procent (8,5).

Bruttomarginalen ökade till 75,8 procent (75,4). Ebitda-resultatet blev 314 miljoner kronor (272) och ebitda-marginalen var 26,3 procent (27,7). Justerad ebitda ökade till 337 MSEK (272). Ebita uppgick till 206 miljoner kronor (173).

Resultat efter skatt uppgick till 2 miljoner kronor (-25) motsvarande 0:02 kronor per aktie (-0:35). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 252 miljoner kronor (121).

Nynoterade SHT Smart High-Tech redovisar ett resultat efter skatt på -3,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet (+3,2). Nettoomsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (4,9).

"Omsättningsminskningen är en följd av att under kvartalet 2020 intäktsfördes en slutavräkning på ett större projekt som löpt under ett par år, vilket gav en engångsintäkt om 4,7 miljoner kronor", skriver SHT.

I vd-ordet skriver vd Thien Laubeck att justerat för ovan nämnda ligger den "underliggande försäljningen stabilt och växande".

Kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -4,3 miljoner kronor (-1,3). Vid periodens slut var de likvida medlen 25,7 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -