På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Volvos värde varierar – teckna ändå

Aktieanalys Det tog över 20 år, några avblåsta försök och en elektrifierad U-sväng men nästa vecka gör Volvos personbilar comeback på börsen igen. Värderingen är en röra, men vi ser ändå skäl att teckna.

Volvos värde varar, hette det i biltillverkarens marknadsföring en gång i tiden. När Volvo Cars nu rullar mot börsen igen efter mer än två decennier i först amerikansk ägo och sedan kinesisk så gäller: Volvos värde varierar.

Det är nämligen påfallande stor variation på ingångsvärdet för nya aktieägare med en styv vecka kvar till den första handelsdagen, 28 oktober, på Stockholmsbörsen. Dels är prisintervallet stort i sig. De 53-68 kronor per aktie som Volvo kommer att noteras till ger ett börsvärde på 163-200 miljarder kronor. Avståndet från lägsta till högsta nivå är med andra ord hela 28 procent.

Dels beror värdet på kärnverksamheten i Volvo mycket på vilket värde man sätter på elbilsbolaget Polestar, som Volvo äger till 49,5 procent. Polestar är tänkt att gå till börsen i USA under första halvan av nästa år via ett samgående med en så kallad Spac (Special Purpose Acquisition Company) vid namn Gores Guggenheim. Sker det till den värdering på över 20 miljarder dollar som samgåendeavtalet indikerar så värderas Volvos ägarandel till motsvarande 89 miljarder kronor.

Drar vi bort dessa 89 miljarder från de tidigare nämnda 163-200 miljarderna så skulle kärn-Volvo istället ha ett börsvärde på 74-111 miljarder. Förutom att priset då börjar framstå som direkt försiktigt så gör det också att avståndet från lägsta nivån i intervallet till den högsta istället blir hela 50 procent. Variation, som sagt.

Till svårigheterna att veta exakt hur mycket man kommer att betala för kärnan i det nya börsbolaget kan läggas svårigheten att veta vad man får för pengarna. Vilken typ av djur är det nya Volvo? Ett snabbt och anpassningsbart kattdjur som klarar av att accelerera i sin nya dräkt, eller en av många elefanter som kommer att få problem när hela flocken vill byta riktning.

Svaret spelar stor roll eftersom värderingarna i fordonssektorn är synnerligen tudelade. Medan de flesta traditionella biltillverkare på börsen har låga försäljnings- och vinstmultiplar, präglade av stor historisk konjunkturkänslighet och låga vinstmarginaler, så handlas elbilsbolagen med Tesla i täten som höglönsamma mjukvarubolag trots skrala vinster.

Biltillverkarnas värdering EV/Sales 2022 P/e 2022 Ev/ebit 2022
Tesla 12,0 111 95
Daimler 1,2 8,5 11,4
Ford 1,1 8,5 15,3
Honda 0,7 7,2 11,5
Nissan 0,8 9,2 29,8
Toyota 1,7 9,6 16,9
Volkswagen 1,0 8,6 12,5
GM  1,1 8,3 11,9
Stellantis 0,3 4,6 3,1
Renault 1,0 5,1 25,2
BMW 1,3 6,4 15,0
Hyundai 0,9 7,9 14,1
Genomsnitt exkl. Tesla 1,0 7,6 15,2
Källa: Factset      

 

Hur Volvo själva vill betraktas framgår ganska tydligt av kursomläggningen de senaste åren och av det färska börsprospektet. Man vill ses som ett av världens snabbast växande premiumbilmärken och som en av de biltillverkare som är allra snabbast i sin omställning mot elektrifiering, hållbarhet och digitalisering. I mitten av decenniet ska minst hälften av försäljningen komma från elbilar och år 2030 är avsikten att man ska vara ett rent elbilsföretag. Slutkunden ska då också ska ha knutits mycket närmare bolaget med en mer direkt försäljningsmodell.

Den självbilden rimmar inte helt med dagens verklighet. Det stämmer att Volvo hör till de snabbast växande bilbolagen i premiumsegmentet, det stämmer att man har slutat satsa på förbränningsmotorer men rena elbilar står alltjämt bara för 3 procent av försäljningen och vägen mot 50 procent redan om 4-5 år blir helt klart utmanande.

Här kommer också en huvudanledning till noteringen in, vilket är att bygga på de muskler som krävs för att göra omställningen oavsett konjunkturläge. De 25 miljarder kronor som Volvo Cars tar in i den kommande nyemissionen är till 70 procent avsedda att gå till omställningen till en komplett elektrifierad biltillverkare. Investeringar i batteriförsörjning, i samarbete med bland annat Northvolt, och internt framtagna elmotorer är exempel på vad som står högt upp på att-göra-listan.

Resterande 30 procent är tänkta att användas för långsiktigt utökad produktionskapacitet bortom 1,2 miljoner bilar, att jämföra med nuvarande årstakt kring 770 000 bilar, samt till utveckling av mjukvara och den mer direkta försäljningsmodellen.

Även om Volvo var relativt tidiga på bollen och, tillsammans med Volkswagen, har varit tydliga med att de vill gå fort fram i sin omställning är de förstås inte ensamma om att växla upp. Konkurrensen kommer att bli hård när volymerna nu sticker iväg från låga nivåer. Tidsfönstret för att kapa åt sig en stark långsiktig position är öppet de kommande åren och branschprognoser från Frost & Sullivan pekar på att försäljningsvolymerna av helt elektriska bilar kan gå från drygt 2 miljoner i fjol till strax över 11 miljoner 2025.

Ägandet i Volvo kommer även efter noteringen att vara helt dominerat av kinesiska Geely med grundaren Li Shufu, men in träder nu också en lång rad svenska institutioner. Det handlar bland annat om AMF och Folksam som konverterar sina preferensaktier till stamaktier, samt om Robur, Nordea Fonder och Skandia som finns bland ”cornerstone”-investerarna och sammantaget åtar sig att teckna 6,4 miljarder kronor i nyemissionen.

Geely har av allt att döma har varit en utmärkt Volvoägare i över tio år och det finns fördelar med en stark ägare i tider av snabb förändring. Med det sagt så kommer man inte ifrån att Kina-faktorn skrämmer en del investerare och att det finns frågeställningar som bolag utan kinesiska huvudägare slipper. Går det exempelvis att utesluta risken för politiskt färgade beslut som inte gagnar alla Volvos aktieägare? Hur hanteras känslig kunddata från uppkopplade bilar? Och vilka risker finns att Volvo ofrivilligt blir en bricka i ett framtida handelspolitiskt spel?

 

Volvos ägarstruktur efter notering Kapital % Röster %
Geely Holding 78,4 96,7
AMF 2,6 0,4
Folksam  1,2 0,2
Nya aktieägare 17,8 2,7
Källa: Volvo Cars prospekt    
Fotnot: baseras på fullt utnyttjat erbjudande och pris i mitten av intervallet

 

Resultatmässigt så har Volvo Cars tagit sig igenom pandemin och ett rörigt 2021 med bra fart. De uppgifter som lämnas kring årets första nio månader pekar på en omsättningsökning med 14 procent och en stark rörelsemarginal på över 8 procent, vilket för övrigt är i nedre delen av det spann på 8-10 procent som Volvo har som mål att ligga på i mitten av decenniet.

Mätt över den senaste 12-månadersperioden taktar Volvo nu en omsättning på 287 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 7,5 procent.

Vägen framåt kommer att kantas av konjunkturförlopp och komponenttillgång, precis som för alla andra bolag i sektorn, men specifikt för Volvo ska man också göra sig beredd på en initial press på bruttomarginalen när mixen förskjuts mot en högre andel elbilar. En press som sedan lättar när volymerna ökar och skalfördelarna ger sig till känna – förutsatt att Volvo lyckas bli det snabbväxande elbilsbolag man vill vara.

 

Volvo Cars i siffror  2018 2019 2020 2021 jan-sep
Omsättning, Mdr SEK 253 274 263 202
Rörelseresultat, Mdr SEK 14,2 14,3 8,5 16,6
Rörelsemarginal  5,6% 5,2% 3,2% 8,2%
Nettoresultat, Mdr SEK 9,8 9,6 7,8 11,9
Eget kapital, Mdr SEK 61,2 63,6 70,4 71,9
Nettokassa, Mdr SEK 18 25,2 35,2 12,1
Källa: Volvo Cars prospekt        

 

Det finns som nämnts utrymme för breda tolkningar av Volvos underliggande värde och så kommer det att vara fram tills att noteringspriset är fastställt, och fram tills att Polestar har fått en egen marknadsvärdering.

Vi angriper frågan med en grov kalkyl där vi tar mitten av börsvärdesintervallet, 182 miljarder kronor, och drar ifrån nettokassan som efter nyemissionen landar kring 38 miljarder och då hamnar vi på ett företagsvärde (EV) om 144 miljarder. Ställt mot de senaste 12 månadernas försäljning och rörelseresultat ger det en EV/Sales-multipel på 0,5 och en EV/Ebit-multipel på 6,5.

Det är i underkant av de flesta andra, ofta högre skuldsatta, biltillverkarna och då har vi ändå inte dragit bort Polestars indikativa värde. Vågar man tro på en Spac-framgång för Polestar och drar bort ytterligare 89 miljarder ser Volvo-aktien direkt billigt ut.

Intrycket är att osäkerheten kring den stora och ambitiösa omställningen som Volvo Cars står inför, Polestars oklara värde samt den speciella ägarsituationen gör att Geely inte tar i från tårna med en maxad noteringskurs. Eftersom Geelys plan är att fortsätta äga större delen av Volvo Cars kan Li Shufu mycket väl prioritera en bra start och nöjda medpassagerare på den nya börsresan.

Är man i grunden skeptisk till Volvos vision om att kapa åt sig en premiumplats vid det stora bordet när marknaden för elbilar tar form det kommande decenniet så är aktien ointressant nästan oavsett värderingen av nuvarande vinster. Lockas man däremot av potentialen i den omställning Volvo är på väg att göra och är beredd på att det tidvis kan bli omtumlande så tycker vi att priset är rimligt och att det lämnar utrymme för en bra introduktion.

Vi sällar oss, inte utan tvekan, till det senare lägret och säger: teckna Volvo Cars.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -