På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en teknikaktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan med en svag uppgång på 0.28 procent och stängde på 994 punkter. Ser vi till den tekniska bilden, präglas den fortsatt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Motstånd finns intill 1004 punkter på kort sikt och stöd återfinns vid 920 punkter på medellång sikt. En negativ volymbalans försvagar trendbilden. Överlag har vi ett läge på marknaden där små kursändringar kan ge kvalitativa ändringar för indexet.

Investtechs Hausseindex står i 51 på kort sikt och i 61 på lång sikt. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. Med ett index på 51 och 61 respektive, indikeras i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är övervikt av optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 336 köp och 112 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 75 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Svagt köp på medellång sikt. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Bergman & Beving som marknadsför varumärken för industri- och byggsektorn är en tekniskt intressant aktie med flera positiva tekniska egenskaper. Aktiekursen till Bergman & Beving B återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det är ett resultat av att investerare med ökande optimism har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ett brott upp över tidigare toppnotering runt 177 kronor skulle stärka aktien ytterligare. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 130 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen.

Även många Insiders i bolaget har genomfört insiderköp de senaste månaderna och aktien är maximalt positiv på Investtechs Insideranalys. Bergman & Beving B är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Aktiekursen till konfektyrbolaget Cloetta utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender indikerar ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs trendforskning.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 27.40 kronor och kursen befinner sig därmed en bra bit ovanför närmaste stödnivå, vilket är en positiv signal enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd.

En positiv volymbalans, med hög omsättning på dagar med kursuppgång och låg omsättning på dagar med nedgång, stärker aktien och bekräftar den stigande trenden. Ett RSI-värde över 70 visar ett starkt positivt momentum. Investerare har gått upp i pris för att kunna köpa aktien, vilket indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

Cloetta är positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget Minesto som är noterad på First North återfinns i en fallande trendkanaler på kursdiagrammen för kort- medellång- (som sett här intill) och lång sikt. Det indikerar att köpintresset bland investerare har varit avtagande under en längre period och säljare är villiga att acceptera lägre kurser för att komma ur aktien.

Isolerat sett indikerar fallande trender ytterligare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Aktiekursen saknar stöd på både kursdiagrammet för kort- och medellång sikt och vid reaktioner upp möter kursen på motstånd runt 20.00 kronor.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt negativt, med RSI under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång.

Minesto är neutral på Investtechs Insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig utvecklingen på börsen under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -