På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i i två aktier. Samtidigt varnas det för ett energibolag.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde ned 2 procent under måndagen. Vi får gå tillbaka till den 11 maj för större nedgång under en och samma dag, då föll indexet med 2,9 procent. Den tekniska bilden präglas fortsatt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Indexet fick köpsignal, och med det nytt bränsle i teknisk mening efter brott genom den tidigare toppnoteringen intill 930 punkter i början av juli. På nedsidan har vi stöd vid 916-930 punkter att förhålla oss till på medellång sikt. Motstånd på kort sikt finns intill alltime high-nivån vid 964 punkter.  

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 54 på kort sikt och 61 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister på båda tidshorisonterna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 481 köp och 123 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 80 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden. 

Konfektyrbolaget Cloetta som lade fram resultatrapporten för Q2-21 i fredags den 16 juli, utvecklas i stigande trend på medellång sikt. Marknaden mottog rapporten väl, aktien avancerade drygt 4 procent under stark volymökning. Kursuppgångar har över tid harmonierat väl med ökande handelsvolym (gråa grafen längst ned i figuren), samtidigt som kursnedgångar skett under avtagande volym. Detta har renderat i en mycket positiv volymbalans i aktien, vilket i sin tur indikerar aggressiva köpare och passiva säljare.  Brott genom motståndet intill 27 kronor i den korta- och långa kursgrafen (här visat av den röda pivotpunkten) har utlöst köpsignal. Kombinerat med den starka volymbalansen och positiva trendbilden, är utsikterna goda för fortsatt fin kursutveckling den närmaste tiden enligt Investtechs forskning.

Motstånd närmast vid 29 kronor i den långa kursgrafen. Eventuellt brott genom denna nivå stärker utsikterna ytterligare. 27 kronor utgör stöd vid reaktion ned. Aktien är positiv på insynshandel enligt Investtechs Insiderbarometer; senaste köpen gjordes i maj till 26,60 kronor. Detta indikerar att aktien är attraktivt värderad sett till fundamenta för bolaget, och gör att nedsidan kan anses begränsad.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

Industrikoncernen Indutrade visar goda tekniska utsikter i spåren av resultatet för Q2-21 som presenterades under måndagen. Aktien uppvisar en lång period av utveckling i stigande trend, vilket i sin tur indikerar en positiv utveckling för bolaget där investerare över tid köpt in sig till allt högre pris. En positiv volymbalans, visad av de gröna pilarna i nedre högra hörnet, bekräftar trendbilden tillsammans med ett starkt momentum - indikerat av ett 21-dagars RSI över 70. Detta indikerar fortsatt köptryck bland investerarna och med det kursökning.

Aktien har brutit sista motståndet vid den tidigare alltime high-nivån runt 227 kronor, vilket enligt Investtechs forskning är en stark signal om statistiskt mycket goda förutsättningar till bra meravkastning mot referensindex. Stöd närmast vid 220-227 kronor.   

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Tethys Oil har fått säljsignal från rektangelformation efter att aktien under negativ volymutveckling brutit stödet vid 59 kronor, och vidare ned genom den fallande trendkanal Investtechs algoritmer identifierat på medellång sikt. Med nästa stöd vid 50 kronor är nedsidan drygt 10 procent. 59 kronor är numer motstånd vid vändning upp, vi bör se brott upp genom denna nivå för stärkta tekniska utsikter.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Cloetta B Köp 27,78 -
Indutrade Köp 257,80 -
Tethys Oil Sälj 56,00 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -