På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

En lugnare kronresa framöver

Makrokommentar SEB:s analysavdelning räknar in sin senaste prognos med att den svenska kronan har en lite lugnare resa framför sig men ska fortsätta att stärkas mot euron. SEB rankades dessutom som trea av de globala analyshusen, när det gäller just valutaprognoser, i Bloombergs senaste ranking.

Mot slutet av förra året var den svenska kronan i en positiv trend och många av de stora valutahandlarna var positionerade för en allt starkare krona. Det är positioner som successivt skalats ner och nu är dessa mer neutralt inställda mot kronan.

Samtidigt närmade sig den svenska utdelningssäsongen, som normalt sett är negativ för kronan, de amerikanska räntorna steg och Riksbanken aviserade att banken avsåg att börja amortera på valutareserven.

Allt det här bidrog, enligt SEB:s analyschef Carl Hammer, sammantaget till viss nedåtpress på kronan i inledningen av 2021 men när den amerikanska ränteuppgången kom av sig samtidigt som tillväxtoptimismen och riskaptiten på börsen fortsatte att stiga så vände kronan på kuttingen.

Carl Hammer

Det som framför allt sticker ut är det dollaromslag som skett. Kanske framför allt mot bakgrund av de allt mer optimistiska tillväxtsignalerna som kommit från andra sidan Atlanten. Här spelar den amerikanska räntenedgång som skett under senare tid samt den amerikanska centralbankens tydliga signaler om fortsatt omfattande penningpolitiska stimulanser, trots stekheta tillväxtprognoser, en avgörande roll.

Nu närmar sig slutet på den svenska utdelningssäsongen. Samtidigt som både den svenska och amerikanska tillväxtoptimismen stiger och de svenska exportföretagen rapportera ett allt bättre efterfrågeläge. Det borgar i grunden för en fortsatt kronförstärkning. Den svenska exportutvecklingen och en fortsatt hög riskaptit på finansmarknaden anses av valutahandlarna vara de två största positiva drivkrafterna för kronan framöver, enligt en enkät som SEB gjort i samband med de färska valutaprognoserna.  

Mycket hänger dock på hur den amerikanska dollarn kommer att utvecklas. Den mycket starka tillväxt som väntas i USA bör givetvis vara dollarpositiv men så länge det inte kommer någon reaktion från Federal Reserve kan pressen på dollarn mycket väl kvarstå. Vilket SEB:s prognos för de kommande månaderna också indikerar. Det är först mot slutet av det här året som SEB räknar med att det ska komma någon form av försiktig åtstramningssignal (tapering) från Federal Reserve som vänder på dollarutvecklingen mer rejält. Dollarförstärkningen väntas däremot bli mindre mot den svenska kronan än mot exempelvis euro.

ECB fortsätter i sin tur att köpa obligationer i stor skala samtidigt som EMU-området fortsätter att halka efter både det svenska och globala tillväxttåget. Det finns därför goda förutsättningar för att krona kommer att fortsätta stärkas mot euron. På både kort och lång sikt. SEB räknar med att Euro/SEK-kursen kan börja närma sig den nivå runt 9,60 kronor som är SEB:s beräknade jämviktskurs.

Hoten mot ytterligare kronförstärkning kommer främst från hur Federal Reserve väljer att agera samt hur Riksbanken väljer att reagera. Svagare globala tillväxtsignaler och minskad riskaptit skulle sannolikt också sätta viss press på kronan.

I första hand lär Riksbanken välja av verbalt försöka intervenera men en snabb kronförstärkning skulle kunna tvinga fram mer radikala åtgärder. Inflationen skulle sannolikt åter börjar röra sig ner mot nollstrecket om kronan skulle börja närma sig nivåer kring 9,60 mot euron och 7,80 – 7,90 mot dollarn. I första hand skulle Riksbanken, enligt SEB, agera i form att en räntesänkning då ytterligare obligationsköp bedöms ha en betydligt svagare effekt.  

Men givet de förutsättningar som för närvarande råder på finansmarknaden är det en, till stora delar, försiktig kronresa som väntas framöver. På sikt är det framför allt euron som framstår som den stora förloraren på valutamarknaden. En utveckling för euron som dessutom sannolikt skulle tas emot mycket positivt av såväl ECB som huvuddelen av länderna i EMU-området.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -