SPP Sverige Småbolag Plus – Spara smått för att spara stort

ANNONS Under de senaste åren har småbolag haft en betydligt bättre utveckling på den svenska aktiemarknaden än stora bolag. Nu kan sparare investera i småbolag genom en helt ny unik indexnära, fossilfri och hållbar småbolagsfond till en konkurrenskraftig förvaltningsavgift. Fonden är vårt senaste tillskott till vår framgångsrika PLUS-familj, fonder som "plussar på" med extra hållbarhet.

– Att investera hållbart innebär att satsa på framtidsinriktade bolag med sunda värderingar. Med vår unika hållbarhetsrating kan vi ersätta bolagen som väljs bort, som vi inte vill investera i, med bolag som både rankas högt i SPP Fonders hållbarhetsrating och som samtidigt korrelerar väl mot bolagen man valt bort. Ett bolag som inte anses hållbart ersätts helt enkelt av liknande bolag med högre hållbarhetsrating, säger Andreas Poole, ansvarig förvaltare SPP Sverige Småbolag Plus.

Lönsamt val att investera i hållbarhet

Småbolag är bolag som har ett börsvärde mindre än en procent av den svenska aktiemarknadens totala marknadsvärde. Dessa har generellt en högre risk än storbolag, men det har över tid visat sig att investeringar i mindre bolag haft en bättre utveckling. Att ha en del av sitt kapital med exponering mot småbolag kan vara en god idé för att skapa balans i investeringarna och det är väl känt att det de sista åren har lönat sig att investera både hållbart och i småbolag.

– Målsättningen med fonden är att placera i små och medelstora bolag som rankas högt inom hållbarhet och att skapa en god riskjusterad avkastning på lång sikt. De senaste åren har mindre bolag haft en betydligt bättre utveckling på den svenska aktiemarknaden än stora eftersom de ofta anpassar sig snabbare och har högre tillväxttakt, vilket gör att vi är övertygade om att fonden kommer att vara ett attraktivt komplement i många olika sparares portföljer, säger Andreas Poole.

Läs mer och köp SPP Sverige Småbolag Plus fond här

Optimerar på hållbarhet på flera sätt

PLUS-strategin bygger på samma grundstrategi som våra indexnära fonder, men har en högre grad av sofistikering genom att fonden hållbarhetsoptimerar ytterligare, vi "plussar på".

·       Vi väljer in bolag med lågt Co2-avtryck

·       Vi väljer in bolag med högt hållbarhetsbetyg

·       Vi kan investera upp till 10 procent av fonden medel i lösningsbolag, bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, dessa bolag behöver inte ingå i fondens jämförelseindex.

En småbolagsfond kan komplettera sparande i traditionella Sverigefonder som innehåller mer stora bolag. Småbolag karaktäriseras av att de ofta snabbare kan anpassa sin verksamhet och har ofta en högre tillväxttakt.

SPP Sverige Småbolagsfond passar sparare som:

·       Tror på småbolags långsiktiga potential

·       Har en placeringshorisont om minst 5 år

·       Vill investera i unika bolag som är för små för vanliga aktiefonder

SPP Fonder har ambitiösa hållbarhetskriterier och investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer och regler, såsom mänskliga rättigheter. Dessutom exkluderas alla bolag som sysslar med kontroversiella vapen eller som anses ha en allvarlig miljö- eller klimatpåverkan eller korruption. Utöver det investerar fonden inte i några bolag inom vapen, alkohol, spel, cannabis eller pornografi.

– Och sist men inte minst investerar vi inte i bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver, avslutar Andreas Poole.

Spara smått för att spara stort, helt enkelt. Alla bolag har ju en gång varit små.

Läs mer och köp SPP Sverige Småbolag Plus fond här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -