Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Walt Disney och Activision Blizzard har rapporterat.

Brittiska halvledarbolaget Dialog Semiconductor redovisar en omsättning som minskade i linje med förväntningarna i det andra kvartalet. Samtidigt guidar bolaget för högre intäkter än väntat.

Omsättningen sjönk 37,3 procent till 302,3 miljoner dollar (482,2). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 298,3.

Justerat rörelseresultat utföll på 62,4 miljoner dollar (82,1), med en justerad rörelsemarginal på 20,6 procent (17,0).

Justerat resultat per aktie blev 0,69 dollar (0,86).

Dialog Semiconductor guidar för intäkter på 340 till 380 miljoner dollar i det tredje kvartalet, vilket är högre än snittet av analytikerkonsensus på 333,2 miljoner dollar.

Vidare guidar bolaget för att den underliggande bruttomarginalen kommer vara kvar på nuvarande nivåer om cirka 50,2 procent i det tredje kvartalet.

Det NGM-noterade Sotkamo Silvers försäljning uppgick till 67 miljoner kronor i det andra kvartalet (30).

Bolaget redovisar ett nollresultat på ebtida-nivå (-20) medan rörelseresultatet, ebit, uppgick till -22 miljoner kronor (-32).

"När vi blickar framåt mot det tredje kvartalet har priserna på silver och guld fortsatt att förbättras, och faktiskt har silverpriset fördubblats sedan dess lägsta nivå i mars", skriver bolagets vd Erkki Kuronen i rapporten.

Bolaget upprepar sin produktionsprognos om och räknar med att bearbeta 480.000-540.000 ton malm under året. Silverproduktionen beräknas samtidigt uppgå till 1,3-1,7 miljoner uns under samma period.

First North-listade Flexqube försvarade i stort sin omsättning under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol och redovisar en minskad förlust. På ebitda-nivå skrevs förlusten till 1,8 miljoner (-5,0).

Orderingången ökade samtidigt med 20 procent, rensat för valutakursförändringar.

Orderboken ligger in i det tredje kvartalet på ungefär samma nivå som in i det andra kvartalet, skriver bolaget i rapporten.

Flexqubes vd Anders Fogelberg konstaterar att förutsättningarna under året, med pandemin och nedstängningar av flera marknader, varit exceptionella.

"I denna miljö redovisar vi under första halvåret en tillväxt om 41 procent i orderingång och en försäljningstillväxt på 44 procent i kombination med en betydligt bättre kostnadskostym och kassaflöde. Vi hade så klart hoppats på ännu bättre siffror när vi gick in i 2020 men med tanke på vad Covid-19 fört med sig är vi än så länge väldigt stolta över rekordutfallet", skriver han avslutningsvis i rapporten.

Det finländska försäkringsbolaget Sampos resultat före skatt blev 407 miljoner euro i det andra kvartalet. Väntat var 399 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning baserat på upp till nio analytikerprognoser.

Totalkostnadsprocenten inom divisionen P&C uppgick 80,5 procent. Väntat var 82,7 procent. För 2020 räknar Sampo med en totalkostnadsprocent för verksamheten på 82-85 procent. Det är en sänkning från tidigare bedömning på 84-87 procent.

If gjorde ett resultat före skatt på 254 miljoner euro. Förväntat var ett resultat på 243 miljoner euro.

Bettingbolaget Global Gaming, vars spellicens för den svenska marknaden drogs in för lite mer än ett år sedan, redovisar intäkter om 71,8 miljoner kronor för det andra kvartalet (132).

Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (-11,1).

Rensat för kostnader för omstruktureringar och justerat för periodens negativa valutaeffekter blev rörelseresultatet 7,0 miljoner kronor i det andra kvartalet, betonar bolagets vd Tobias Fagerlund i rapporten.

"Vi har varit trogna den strategi vi enades runt och det är inte utan stolthet jag nu konstaterar att vi överträffat vårt första delmål om att vara break-even under första halvåret 2020", skriver Tobias Fagerlund som tillträdde förra våren.

"Global Gaming är nu redo att gå in i nästa fas av bolagets historia. Vi kommer under den kommande månaden att lansera ett heltäckande sportspelserbjudande på våra befintliga marknader och varumärken och vi kommer under tredje kvartalet att fullfölja det vi tidigare kommunicerat om att lansera på flera nya marknader", skriver han vidare.

I början av sommaren blev det känt att Global Gamings sektorkollega Enlabs förvärvat nästan 30 procent av aktierna i bolaget. På onsdagen föreslog Enlabs en nästan helt ny styrelse i Global Gaming.

"Inte minst ser jag fram emot en fördjupad dialog med vår nya stora ägare, Enlabs-gruppen. Oavsett vad som blir utkomsten av den så är det min absoluta uppfattning att utvecklingen rymmer stora och intressanta möjligheter för båda bolagens aktieägare och att framtiden för Global Gamings erbjudande och varumärken ser ljusare ut än på länge", skriver Global Gamings vd om bolagets nya storägare i rapporten.

Metso Outotecs justerade ebita-resultat uppgick till 143 miljoner euro under det andra kvartalet. Det kan ställas mot bolagets preliminära besked om 141 miljoner euro.

Försäljningen blev 1.047 miljoner euro, mot preliminärt besked om 1.045 miljoner euro.

Orderingången var 976 miljoner euro. Det var helt i linje med tidigare besked.

Det brittiska spelbolaget William Hills omsättning minskade med 32 procent under första halvåret 2020.

Det framgår av bolagets resultatuppdatering för det första halvåret.

Omsättningstappet beror till stor del på effekterna av covid-19 och inställda idrottsevenemang under stora delar av perioden.

"Vår verksamhet var stark före covid-19, vi kontrollerade kostnader effektivt under nedstängningen och vi har återhämtat oss bra efter det med bra leverans i onlineverksamheten under första halvåret", sade han.

Bolaget menar att det inte är klokt att delge marknaden några prognoser i nuvarande pandemi.

Square redovisar en omsättning och en betalningsvolym som slår förväntningarna i det andra kvartalet. Bolagets resultat per aktie kom även in bättre än väntat.

Omsättningen steg 64,1 procent till 1,92 miljarder dollar (1,17). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1,13.

Resultat per aktie hamnade på -0,03 dollar (-0,02). Justerat resultat per aktie blev 0,18 dollar (0,21), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,05.

Squares brutto-betalningsvolym uppgick till 22,8 dollar (26,8), vilket var 20,8 procent högre än analytikerkonsensus på 18,87 miljarder dollar.

Under juni hade Squares Cash App över 30 miljoner aktiva kunder och över 7 miljoner människor använde bolagets betalkort.

Square guidar för att kostnaderna för produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt de administrativa kostnaderna kommer öka med åtminstone 100 miljoner dollar i det tredje kvartalet. I fjärde kvartalet väntas kostnaderna ligga på samma nivå eller vara något lägre än i det tredje.

Neles redovisar ett justerat ebita på 23 miljoner euro för det andra kvartalet.

Ett av Infront sammanställt snittestimat, baserat på upp till fyra analytikerprognoser, indikerade ett justerat ebita på 17,6 miljoner euro.

Omsättningen kom in på 141 miljoner euro, mot snittestimatet 139 miljoner euro.

Orderingången var 131 miljoner euro. Här indikerades 137 miljoner euro.

Den tyska biltillverkaren BMW redovisar ett rörelseresultat om -666 miljoner euro för det andra kvartalet (2.201).

Nettoresultat landade på -230 miljoner euro (1.454).

Intäkterna uppgick till 20,0 miljarder euro (25,7).

Bolagets ordförande Oliver Zipse skriver i samband med rapporten att han är försiktigt optimistisk inför det andra halvåret.

BMW håller kvar ambitionen om att fordonsverksamheten ska ha en rörelsemarginal om 1-3 procent 2020, en prognos som gavs i rapporten för det första kvartalet. Under 2019 var motsvarande marginal 8,2 procent.

Den tyska försäkringsjätten Allianz nettoresultat och försäljning minskade i det andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år.

Försäkringsbolaget redovisade en nettovinst på 1,5 miljarder euro (2,1), samtidigt som rörelseresultatet föll till 2,6 miljarder euro (3,2).

Försäljningen minskade till 30,9 miljarder euro, från tidigare 33,2 miljarder euro.

Nedgången drev delvis av bolagets fastighetsförsäkrings verksamhet, där rörelseresultatet sjönk till följd av förluster relaterade till covid-19-pandemin, samt ett lägre resultat för investeringsverksamheten, heter det.

Bolaget uppdaterade inte prognosen för helåret till följd av fortsatt osäkerhet relaterat till pandemiutvecklingen, men vd Oliver Baete skriver i vd-ordet att han förväntar sig "ett solitt finansiellt resultat också i det andra halvåret".

Spelbjässen Activision Blizzard redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet.

Omsättningen steg 71,7 procent till 2,078 miljarder dollar (1,21). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1,697.

Activision hade 125 miljoner månatligt aktiva användare (MAU) i andra kvartalet. Blizzard hade 32 miljoner MAU, medan den primära mobilspelsdelen King hade 271 i MAU.

Call of Duty inom Activision och World of Warcraft inom Blizzard beskrivs ha utvecklats särskilt väl. Satsningen Call of Duty: Warzone har mottagits väl med 75 miljoner användare till dags dato, samtidigt som Call of Duty: Mobile har uppvisat hög tillväxt på kvartalsbasis. Mobilspelet har rönt framgångar särskilt på amerikanska rankinglistor för appar.

Ebitda-resultat blev 0,992 miljarder dollar, väntat 0,692, med en ebitda-marginal på 47,7 procent.

Resultat per aktie hamnade på 0,75 dollar, vilket är 27,1 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,59. Justerat resultat per aktie blev 0,97 dollar (0,38), vilket är 41,2 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,69.

Inför andra halvåret skriver bolaget att man väntar sig lansera nytt innehåll inom viktiga franchises, men marknaden framstår som osäker.

Därför höjer man sin guidance för intäkter och vinsten per aktie, men betonar att den är konservativ, varför det finns potential att den överträffas.

Aktien steg 2 procent på börsen igår men backade 2,2 procent i efterhandeln på rapportsläppet.

Analytikerkåren har en genomsnittlig riktkurs på aktien om 85,94 dollar, varav 29 av 34 utgör köprekommendationer.

Walt Disney redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet medan det justerade resultatet var bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 41,8 procent till 11,779 miljarder dollar (20,25). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 12,385.

Ebitda-resultat blev 1,992 miljarder dollar, väntat 0,429, med en ebitda-marginal på 16,9 procent.

Resultat per aktie hamnade på -2,61 dollar, vilket är sämre än analytikerkonsensus som låg på -0,63. Justerat resultat per aktie blev 0,08 dollar (1,35), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,63.

Bolaget tog en stor engångskostnad om 3,5 miljarder dollar till följd av att parker var nedstängda under kvartalet. Parkintäkterna minskade med 85 procent på årsbasis.

En ljuspunkt i rapporten var att man nu har 100 miljoner betalande användare genom sina streamingtjänster, varav mer än hälften är Disney+-prenumeranter. Tillväxten är betydligt kraftigare än bolagets målsättning om 60 till 90 miljoner prenumeranter per 2024, mycket beroende av coronapandemin.

Det framgick även att man ska starta en ny streamingtjänst under Star-varumärket som förvärvades av Fox. Det inbegriper bland annat innehåll från ABC Studios, Fox och 20th Century Studios.

Analytikerkåren har en genomsnittlig riktkurs om 123,38 dollar på aktien, som steg kraftigt i efterhandeln till 122,31 dollar.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -