Tillväxtbolaget med en unik nisch

Aktier Teknikens starka frammarsch de senaste åren har undgått få och de som var tidigt på bollen har sannolikt gjort sig en bra investering. Bland de mindre omtalade bolagen inom detta område har teknikbolaget BIMobject hittat sin egen, unika, nisch i en bransch som är en av de minst digitaliserade av alla.

BIMobjects aktiekurs har inte haft en spikrak utveckling. I år är aktien uppe 43 procent men är ner med 6 procent på tre år. Ser man däremot till en period på fem år är aktien upp 500 procent. På Avanza har bolaget 3 185 ägare och handlas i skrivande stund för 14 kr per aktie. Bolaget driver sin verksamhet på global nivå och har huvudkontor i Malmö.

BIMobject har än så länge inte redovisat någon vinst och förklaringen är att bolaget fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Detta är, enligt bolaget, på grund av strategiska marknadssatsningar och höga kostnader kopplat till investeringar i nya innovationer och framtida lösningar. Ser man däremot till omsättningen redovisar bolaget en stark utveckling varje år.

Bolaget, som grundades 2011 och börsnoterades 2014, har utvecklat en egen molnbaserad plattform som riktar sig mot byggindustrin. Där erbjuder de tjänster inom det s.k. bygginformationsmodellering (BIM). Syftet är att plattformen möjliggör för en kommunikationsväg mellan arkitekter, byggbolag och ingenjörer och kan liknas vid eBay eller Amazon - fast för byggindustrin.

Vad detta innebär konkret är att molntjänsten gör det möjligt för användare att göra mer exakta digitala ritningar av ett hus, där alla inblandade parter kan följa förändringar i ritningen samtidigt. Byggtillverkare (produktvarumärken, BIMobjects kunder) kan ladda upp digitala kopior av sina byggprodukter, s.k. BIM-objekt, på plattformen mot en månatlig avgift. Dessa publiceras och marknadsförs på plattformen och blir sedan tillgängliga för användare (kunder till tillverkarna) såsom arkitekter, designers eller personer som äger en byggnad, och kan laddas ned i 3D-modeller. I dessa modeller kan användarna sedan skapa ritningar av en komplett och färdiginredd byggnad med hjälp av de produkter som har laddats ned och på så sätt få en bättre uppfattning av hur produkterna passar in i deras (verkliga) byggnader.

Värdet för byggtillverkare att närvara på BIMobjects plattform är att de får en ökad varumärkeskännedom, ökad efterfråga på produkterna samt värdefull data om när, var och av vem objekten används.

Värdet för användarna av plattformen är ett s.k. “one-stop-shop” där de får möjlighet att söka efter och jämföra produkter - gratis.

BIM-modellerna kan även innehålla information avseende byggnadens livscykel och krav på underhåll samt information kring tidsplanering (4D) och kostnadsestimeringar (5D).

Modellerna kan också kombineras med s.k. AR (augmented reality) och VR (virtual reality) för effektivare visualisering. Det möjliggör bland annat jämförelse mellan olika material- eller belysningsval och ger därmed en inblick i hur upplevelsen blir i rummet beroende på hur man väljer mellan produkterna.

År 2019 förlorade BIMobject 127 miljoner kronor och 89 miljoner år 2018, men detta år genomförde bolaget en riktad nyemission på 240 miljoner kronor till EQT. Bolaget har sedan börsnoteringen 2011 genomfört en hel del nyemissioner som finansierar den ännu ej lönsamma verksamheten. Analytiker är enade om att det är långt kvar till svarta siffror men ser inte detta som något oroväckande då bolaget fortfarande befinner sig tidigt i sin utvecklingsfas. 

Enligt analytiker är det dock viktigt att bolagets plattform blir ett måste för branschfolk världen över för att nå en stabil lönsamhet. Det man främst vill se då är hög tillväxt i antal användare och i antal tillverkare som exponerar sina produkter på plattformen samt en hög tillväxt i antal nedladdningar. Tillväxten av antalet användare och nedladdningar driver bolagets möjligheter att attrahera nya varumärken och kunder till plattformen och driver därmed möjligheten att generera intäkter.

Det råder konsenus bland analytiker om att bolaget är på väg mot någonting stort. Sett till perioden 2016–2019 har BIMobject uppnått en stark tillväxt i både antal användare och antal nedladdningar. För 2018 hade bolaget som mål att uppnå en miljon användare och ytterligare 20 miljoner nedladdningar. För 2019 hade bolaget som mål att nå minst 1,5 miljoner användare. Tabellen ovan visar att bolaget har lyckats uppnå sina mål både 2018 och 2019.

År 2013 blev bolaget utnämnt av Red Herring och fick pris för att vara ett av världens topp 100 mest lovande teknikbolagen. Väldigt få svenska bolag har någonsin fått detta pris men ett par exempel är Skype och Spotify.

Bland de största ägarna syns Solar A/S, EQT Ventures, IKC Fonder och Swedbank Robur Ny Teknik. Både EQT och Swedbank Robur Ny Teknik gick in som ägare år 2018. För EQT var detta en något otippad satsning då bolaget normalt sett investerar i onoterade bolag men gick ut med att de anser att det är ett bolag med goda tillväxtmöjligheter inom den odigitaliserade byggsektorn.

Efter EQT:s förvärv backade aktien med 70 procent under 2019 och var nere på drygt 7 kronor per aktie. Det ledde till att BIMobject genomförde ett VD-byte och en omstuvning i ledningen. Den nya VD:n, Carl Silbersky, tidigare affärsutvecklingschef, uppger till breakit.se att det var ”handlingskraftigt av styrelsen” och att den tidigare VD:n inte agerade i linje med hur EQT och andra ägare tänkte att bolaget skulle utvecklas framåt.

Carl Silbersky är övertygad om att användningen av bim kommer i framtiden att bli standard. Han är inte oroad över förlusterna och pekar på att det finns framgångsrika bolag som bygger plattformar och som inte tjänar pengar direkt men att de kan bli väldigt lyckosamma om de lyckas över tid.

I dagsläget utgör bland annat USA, Brasilien, Mexico och flertalet länder i Europa några av bolagets största marknader.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -