Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk anlys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en medicinteknikaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och steg 1.88 procent till en slutnotering på knappt 674 punkter. Indexet har inte varit högre sedan 26 februari. Investtechs algoritmer har åter identifierat en stigande trend på medellång sikt. På kort- och lång sikt är trenden också positiv. Som vi kan se i den medellånga grafen befinner sig indexet en bit ovanför stödnivån runt 625 punkter. På den kortsiktiga grafen har kursen just brutit upp genom 670 punkter vilket är en positiv signal för indexet.

Investtechs kortsiktiga hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Det kortsiktiga indexet står i 68. Det är därmed en övervikt av de kortsiktiga investerarna som är optimister. Det kortsiktiga hausseindexet är därmed tillbaka på mer normala nivåer efter rekordnoteringen på knappt under 80 för ett par veckor sedan. Det långsiktiga hausseindexet står i 59 vilket innebär att vi på lång sikt har en svag övervikt av optimister på marknaden.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 68 respektive 72 procent, vilket är något lägre än det senaste året där köpandelen ligger på 77 procent. Majoriteten av insidertransaktionerna är fortsatt köp och aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Stora svängningar på kort sikt kan inte uteslutas, och är något vi förväntar. För långsiktiga investerare med en tidshorisont på över 24 månader är vår rekommendation att vara investerad i marknaden hela tiden, se specialartikel här.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader). 

 

Aktiekursen till Malmöbolaget Thule Group som bedriver tillverkning och försäljning av produkter för sport- och fritidsbranschen återfinns i en stigande trendkanal. Kursen har även har brutit upp genom en tidigare motståndsnivån runt 233 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Investerare har alltså betalat allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget och isolerat sett ger stigande trender statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Det saknas nu motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras.

Aktien är neutral på insideranalysen men är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Om knappt två veckor den 21 juli förväntas bolaget presentera en ny delårsrapport. Därmed kommer ny information till marknaden som gör att den tekniska bilden snabbt kan förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till forskningsbolaget Xspray Pharma som jobbar med att utveckla läkemedel för cancerbehandlingar återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det kommer som ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för aktien. Stigande trender ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 70.00 kronor. Kursen ligger därmed långt över närmaste stödnivå vilket är en teknisk köpsignal. Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den årliga meravkastningen har varit 12.0 procentenheter (%e), vilket är signifikant mycket bättre än referensindexet. Dessa forskningsresultat är baserade på 44463 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018.

En positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier med köpsignaler från en positiv volymbalans i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den genomsnittliga årliga avkastning låg på 3.9 procentenheter (%e) bättre än referensindexet baserat på de 36173 signaler som var med i studien.

Xspray Pharma är neutral på insideranalysen och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Den 31 juli förväntas bolaget presentera en ny delårsrapport. Därmed kommer ny information till marknaden som gör att den tekniska bilden snabbt kan förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget IRRAS ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har sålt till lägre kurser för att komma ur aktien. Enligt Investtechs trendforskning på fallande trender baserad på 26943 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 har aktier med denna typ av säljsignal i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Den årliga underavkastning har varit 5.1 procentenheter (%e), vilket är signifikant sämre än referensindexet.

Kursen testar motståndet vid cirka 5.70 kronor. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 5.70 kronor kommer att utlösa en köpsignal på kort sikt. En negativ volymbalans försvagar dock aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är även starkt negativt, med RSI under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång för IRRAS.

Aktien är neutral på insideranalysen och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -