EM-fonderna som klarat krisen bäst

Fondkommentar Tillväxtmarknaderna hör till de minst attraktiva investeringarna i år. Men det finns ändå EM-fonder som klarat sig relativt bra. Placera har listat vinnarna.

När den amerikanska investmentbanken BofA Securities listar ett urval av årets vinnar- och förlorarbörser samt valutor i år är mönstret tydligt. Vi hittar flera tillväxtmarknader bland förlorarna i båda tillgångsslagen. På börsfronten hittar vi tre betydande tillväxtmarknadsbörser i botten.

Sämst har det varit för Sao Paulo-börsen som halverat börsvärdet i år. Mexico som har den näst största börsen i Latinamerika har också haft en svag kursutveckling i år. För den som vill läsa mer om det tuffa året för latinamerikafonder rekommenderar jag artikeln, ”De sämsta fonderna sedan årsskiftet”.

Atenbörsen som hörde till fjolårets vinnare, har i år parkerat sig i det absoluta bottenskiktet. Greklandsbörsen är ett vanligt inslag i Östeuropafonder och räknas som ett tillväxtmarknadsland.

Vi hittar även Indien och Turkiet med svag utveckling i år. Kina som väger tyngst av alla tillväxtmarknader i MSCI Emerging Marketsindex, placerar sig däremot som årets bästa börs med en i princip oförändrad avkastning. Om den kinesiska avkastningen var överraskande stark så är börstvåan Zürichbörsen desto mer i linje med förväntningar. På den schweiziska börsen tronar Europas största bolag. Här dominerar defensiva storbolag. Livsmedelsjätten Nestle och de båda läkemedelsgiganterna Roche och Novartis är de absolut största bolagen.

Det är inte bara aktierna på tillväxtmarknaderna som tagit mycket stryk i år. Vi hittar många tillväxtländers valutor med svag utveckling mot den amerikanska dollarn sedan årsskiftet. Inte så konstigt, när det är oroligt flockas kapitalet till säkra valutor som den amerikanska dollarn, japanska yenen och schweizerfrancen.

Man får inte glömma bort att många tillväxtmarknadsländer har små ineffektiva kapitalmarknader och lånar kapital i amerikanska dollar. När dollarn ökar i värde blir det tuffare för länder och företag på tillväxtmarknaderna att återbetala räntor.

Förutom den norska kronan som har tappat mycket i värde mot dollarn på grund av sitt stora oljeberonde, hör de fem sämsta valutorna hemma på tillväxtmarknaderna.

Tuffast har marknaden varit mot den brasilianska realen som tappat närmare 30 procent mot dollarn i värde sedan årsskiftet. Det ger investerarna en dubbelsmäll, först börsnedgången och sedan ett valutatapp på det.

Precis som för börserna hittar vi den kinesiska reminbin och schweizerfrancen bland de valutor som klarat sig bäst mot den amerikanska dollarn. Den svenska kronan har gjort en remarkabel återhämtning i år med en marginell nedgång mot dollarn efter att under fjolåret varit en av de svagaste valutorna.

Enligt BofA Securites har det i princip varit nettoutflöden varje vecka i år från tillväxtmarknadsaktier. En stark amerikansk dollar är något som inte är bra för vare sig tillväxtmarknadsländerna eller företagen som är noterade där. Dollarberoendet är högt och det är den vanligaste valutan att ställa ut såväl stats- som företagsobligationer i. En högre värderad dollar gör att det blir dyrare och svårare att betala räntebetalningarna på utestående obligationer.

Flera tillväxtmarknadsländer är stora råvaru- och oljeexportörer vilket ytterligare varit en negativ faktor som sannolikt fått investerarna att sälja ut sina innehav. Både företagen och länderna påverkas av det kollapsande oljepriset.

MSCI Emerging Markets Index Country Weights

Trots att Kina som är den stora giganten i tillväxtmarknadsindex med nästan 40 procents vikt i det viktigaste MSCI Emerging Markets index, har index backat runt 13 procent sedan årsskiftet mätt i svenska kronor.

Den tillväxtmarknadsregion som haft det klart tuffaste är Latinamerika, index har backat knappt 40 procent sedan årsskiftet. Fjolårets stora fondfavoriter tillväxtmarknaderna Ryssland och Östeuropafonder har haft ett kämpigare år i spåren av den oljetunga Moskvabörsen som fallit i takt med oljeprisnedgången.

Den bäst presterande breda tillväxtmarknadsfonden är Swedbank Robur Small cap EM. Fonden förvaltas av Jens Barnevik med huvudfokus på små och medelstora bolag som är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Som extra krydda har fonden möjligheter att placera upp till 20 procent i gränsmarknadsekonomier. Det är länder som är under utveckling och som är för unga för att ses som tillväxtmarknader.

Jens Barnevik

Jens Barnevik är en långsiktig investerare och letar gärna bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Det blir ofta bolag med stark balansräkning som genererar vinst över tid och delar ut pengar. Det är ett plus om grundare och ägarfamilj fortfarande är kvar i bolaget. Totalt har fonden knappt 70 aktier.

Teknikbolag är fondens största bet på knappt en fjärdedel. Sydkoreanska och taiwanesiska bolag utgör tillsammans två tredjedelar av fondens värde.

Det taiwanesiska medicinteknikbolaget Pacific Hospital Supply är fondens största innehav på 3,8 procent. Bland fondens bästa bidragsgivare i år hittar vi fälgspecialisten Momo som nästan fördubblat bolagets värde i år. Det sydkoreanska teknikbolaget Leeno Industrial som bland annat är marknadsledare inom kritisk testutrustning till tillverkningsindustrin har avkastat 60 procent sedan årsskiftet.

MS INVF Emerging Leaders Equity Funds som investerar i riktigt stora marknadsledande bolag har haft en relativt bra start på 2020. Fonden är aktivt förvaltad med bara 30 innehav som avviker mycket från index. Kina är största land på 28 procent men det är en klar undervikt mot index. Näst största bet är Indien på 23 procent, vilket är fonden största övervikt då landet bara väger drygt 8 procent i MSCI index.

Största sektor är sällanköpsvaror på 28 procent som är dubbla viket mot index, följt av allmännyttiga teknikbolag på 20 procent.

Fondens två största innehav är de två marknadsledande kinesiska internet- och teknikjättarna Alibaba och Tencent. De väger drygt 8 procent vardera i fonden. Apollo Hospitals Enterprises är fondens tredje största innehav med 6,5 procent. Bolaget är Indiens första privata vårdaktör med huvudkontor i Chennai.

Det Singaporebaserade e-handelsbolaget Sea ltd hör till det innehav som gått starkast i år med en nästan fördubbling av kursen. Den kinesiska digitala läkarbolaget Ping An Healthcare har gynnats i coronaepidemin och har stigit 80 procent, och är fondens näst bästa aktie.

Topp tre är Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SEK med en avkastning på minus 8 procent. Nordeas Stars-fonder placerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Nordea Emerging Stars investerar uteslutande i tillväxtländerna, bland annat Indien, Kina och Sydafrika. Portföljen innehåller betydligt färre bolag än de flesta andra tillväxtmarknadsfonder och placerar normalt i 40 till 60 bolag. 

Kina är fondens största land och är en neutral vikt på drygt 39 procent. Störst övervikt har fonden mot Brasilien och Ryssland. Största sektor är teknikbolag på 26 procent följt av finansbolag på 22 procent.

Fondens två största innehav är precis som för MS INVF Emerging Leaders Alibaba och Tencent. De har en vikt på drygt 9 procent vardera. Tencents avkastning är klar högre än Alibaba sedan årsskiftet. Och Tencent är en av de bästa bidragsgivarna i år med sin 12-procentiga uppgång.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -