På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Bravida borde bli bra under 2020

Aktieanalys. Bravidas starka kassaflöden och stora verksamhet inom service och underhåll bör komma väl till pass under 2020. Vi tycker aktien är värd ett köp.

Bravidas målmedvetna satsning på service och underhåll bör få sin belöning i år. Nästan halva omsättning genereras av den typen av uppdrag. Det bör komma väl till pass om vi går in i ett mer oroligt konjunkturläge.

Service och underhåll behövs oavsett konjunkturläge, och kanske ännu mer i sämre tider om man har för avsikt att slita längre på utrustningen. Eftermarknadsaffärens relativa stabilitet, och ofta goda lönsamhet, är också orsaken till att de flesta bolag strävar efter att ha så stor andel serviceintäkter som möjligt.

Den andra halvan av bolagets omsättning genereras av installationer och där blir förstår efterfrågan mer av ett frågetecken den närmaste tiden. Bravida är en av nordens största aktörer inom installation av el, vatten/avlopp och ventilation.

Installationer sker dock inte bara vid nybyggen. Cirka 15 procent av omsättningen inom installationsverksamheten kommer från renoveringar. Renoveringsmarknaden tenderar att vara lite av en krockkudde för byggsektorn i stort och öka i sämre tider.

Får vi en nedgång i efterfrågan på installation har Bravida en fördel i att man har relativt god sikt framåt och kan parera en nedgång. Installationsarbeten sker i slutskedet av byggprojekt och upphandlas i god tid. Behövs permitteringar eller uppsägningar får Bravida därför en hygglig förvarning.

En annan fördel är att värdet på de enskilda uppdragen som regel är relativt litet och att Bravida har cirka 55 000 kunder runt om i Norden. Beroendet av enskilda uppdrag är därför litet.

Bland kunderna utgör offentlig sektor drygt 15 procent. Största kundkategori är byggbolag med knappt 40 procent av omsättningen. Installation och service sker i ett stort antal anläggningstyper. Flerbostadshus är största kategori med 18 procent av omsättningen i fjol. Kontor, industri, vård och skolor är andra vanliga anläggningskategorier. Huskroppar kräver mer av el, vatten och ventilation. Tunnlar och andra infrastrukturprojekt är därför bara en liten del av omsättningen. Bravida har dock fått uppdrag värda nära 3 miljarder kronor i samband med det pågående byggandet av Förbifart Stockholm.

Det är inte bara orderboken som innehåller en mängd små uppdrag. Hela installationsbranschen består av en mängd små aktörer. Under de senaste årens starka byggkonjunktur har en konsolidering tagit fart där aktörer som Bravida köper upp mindre lokala bolag. De senaste fem åren har 60 förvärv genomförts och bara under 2019 köptes 20 bolag upp. Dessa bidrog med en årsomsättning på cirka 1 miljard kronor.

En bidragande orsak till att Bravida kan hålla ett högt förvärvstempo är att man har starka underliggande kassaflöden. Under 2019 genererade rörelsen kassaflöden på 1,6 miljarder kronor. Mycket av det bränns av via förvärv och utdelningar men om tiderna blir sämre kan man hålla igen lite på dessa båda punkter.

Hittills har dock Bravida inte meddelat att den föreslagna utdelningen för 2019 på 2,25 kronor per aktie kommer att justeras. I dagsläget ger den en direktavkastning på 3,4 procent. Det är dock en knappt månad kvart till årsstämman så det kan fortfarande ske.

Bravida hade vid årsskiftet en nettoskuld på drygt 2 miljarder kronor, vara 1 miljard är leasingskulder. Det var låga 1,3 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Av de räntebärande skulderna förfaller företagscertifikat på 900 Mkr i år. Bravida hade dock vid årsskiftet outnyttjat utrymme på 1,9 miljarder kronor i en bankfacilitet och en miljard kronor i likviditet. Någon omedelbar ko på isen bör det således inte vara även om räntekostnaderna kan tänkas öka något framöver.

  2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 20 404 21 798 22 595
Rörelsemarg., % 6,1 6,5 6,6
Vinst/aktie, sek 4,54 5,1 5,38
Utdelning, sek 2,25 2,55 2,88
       
Källa: Infront Data      

Estimaten i Bravida har inte justerats den senaste månaden så de får tas med en liten nypa salt. För 2020 ligger för närvarande snittprognosen för vinst per aktie i Infront Datas sammanställning på 5,09 kronor, en ökning med 17 procent jämfört med i fjol. Motsvarande siffra för 2021 är 5,38 kronor, en tillväxt på 6 procent.

De estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 13,0 respektive 12,3.

Utdelningarna för de närmaste åren väntas ge direktavkastningar på 3,8 procent respektive 4,3 procent. Som sagt: dessa estimat får dock tas med en viss nypa salt.

Normalt sett skulle Bravidas stora verksamhet inom service och underhåll medföra en premievärdering. På börsen har man dock de senaste åren snarare värderat tillväxt högre. Med den kraftigt ökade oron för konjunkturläget framöver bör dock synen på tillväxt kontra stabilitet förändras, åtminstone de närmaste kvartalen. Ett problem i sammanhanget är att Bravidas börshistorik är kort och verksamheten har inte publikt hunnit testas i lågkonjunktur.

Internt tycks man dock ha en tro på att man kan klarar sig igenom den väntande konjunktursvackan på ett bra sätt. Insiders har köpt i flera omgångar den senaste månaden, inklusive vd Mattias Johansson som köpt aktier för drygt en halv miljon.

Helt opåverkade lär Bravida inte gå igenom de närmaste kvartalen, men jämfört med många andra bolag bör den stora serviceverksamheten stabilisera intäktsflödena. Aktien har återhämtat sig en del de senaste dagarna men är fortfarande ned 35 procent från toppnivåerna i mitten av februari i år. Det kompenserar en hel del för riskerna i närtid och vi tycker aktien är värd ett köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bravida Holding Köp 67,65 -
Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -