Räcker en bazooka på 1 biljon euro?

Makro ECB kommer att köpa obligationer för mer än en biljon euro under 2020. Det ska förhoppningsvis bidra till lugn på finansmarknaden samtidigt som det även kan ge bättre förutsättningar för finanspolitiken.

Fortsatt turbulens på finansmarknaden och en överhängande risk för att räntor i länder som Italien och Spanien skulle dra iväg uppåt fick ECB att ta beslut om extraordinära åtgärder vid gårdagskvällens extrainsatta möte.

Banken lanserar ett nytt program för köp av finansiella tillgångar med benämningen PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program). PEPP kommer att omfatta köp motsvarande 750 miljarder euro och tillsammans med redan beslutade åtgärder kommer ECB att köpa finansiella tillgångar för över 1 biljon euro innan årsslutet. Så kanske inte så konstigt att PEPP redan fått smeknamnet ”The Lagarde Bazooka”. 

Bland det nya i programmet, förutom den stora omfattningen, är att PEPP även kommer att inkludera köp av företagsobligationer samt grekiska statsobligationer.

ECB-chefen Christine Lagarde gör också utfästelsen att det ”inte finns någon gräns” för hur långt ECB kan sträcka sig för att stötta ekonomin i EMU-området och stävja den finansiella turbulensen. En utfästelse som har stora likheter med det klassiska ”whatever it takes” som den tidigare ECB-chefen Mario Draghi uttalade i samband med eurokrisen. Det uttalandet anses ha haft en avgörande betydelse i krishanteringen och fick det att slutligen vända på finansmarknaden. Frågan är om PEPP och ECB:s utfästelser om att det kan bli tal om ytterligare åtgärder kan få en motsvarande effekt.

Christine Lagarde

Det kan i alla fall konstateras att marknadsräntorna sjunkit, euron tappat och att det syns en strimma av hopp på börsen, men tveksamheten är ändå stor. För den riktigt stora frågan är hur effektiva alla penningpolitiska stimulanser kommer att vara när ekonomierna samtidigt sjunker som stenar till följd av alla åtgärder som sätts in för att begränsa spridningen av Corona-viruset.

En positiv effekt som PEPP redan haft och som troligen kommer att få betydligt större betydelse framöver är att det håller ner räntorna, bland annat på statsobligationer. För under den här veckan har marknadsräntorna rört sig uppåt, om än från låga nivåer. En förklaring till den marknadsrörelsen har varit en stigande oro för att de finanspolitiska åtgärder som hittills presenterats ökar på, redan i utgångsläget, höga statsskulder.  Den här marknadsoron fick dessutom en extra skjuts när president Trump presenterade sina senaste åtgärder.

PEPP bidrar inte bara till att hålla nere marknadsräntorna i det korta perspektivet men kan också bidra till att det blir lättare för länderna i EMU-området att lansera, och finansiera, nya omfattande finanspolitiska stimulanspaket. Åtgärder som de flesta på marknaden anser vara nödvändiga för att undvika en djup recession, nu när länderna stänger sina gränser och allt fler företag tvingas till att stänga verksamheter och säga upp personal.

För att länderna i EU ska kunna öka på de finanspolitiska satsningarna krävs dock att EU lättar på reglerna i det finanspolitiska ramverket och tillåter högre, temporära, budgetunderskott. En åtgärd som vi på Placera tror kommer redan i närtid. Det ryktas dessutom om att Tyskland kan vara på väg att vackla i sitt hårdnackade motstånd mot att lansera obligationer under EMU-flagg.

Dessutom bör ECB få mer flexibla regler för köp av obligationer så att pengarna kan användas där de kommer till mest nytta. För det här är knappast den sista penningpolitiska stimulans som ECB kommer att behöva presentera. Närmast på tur bli troligen att börja köpa statspapper även med kortare löptid. Men det är ändå tydligt att ECB nu passar bollen till politikerna att agera på.

Åtgärderna kan förvisso ses som åt det extrema hållet men är troligen helt nödvändiga får att återfå någon sorts långsiktigt lugn på finansmarknaden och för att undvika en ännu djupare ekonomisk kris.

Det är förstås svårt att bedöma om ECB:s ”bazooka” kommer att ha mer långtgående positiva effekter på marknadsklimatet men de initiala reaktionerna har ändå varit hoppingivande.

Även Bank of England har annonserat att banken avser att starta ett program med obligationsköp.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -