Riksbanken skickar tydliga signaler

Makrokommentar Riksbanken låter räntan ligga still på 0,00 procent och skickar samtidigt en tydlig signal om att en eventuell räntesänkning knappast ligger i korten. Detta trots en inflation som väntas ligga en bra bit under inflationsmålet.

Det var som väntat ett ganska nyhetsfattigt penningpolitiskt besked som Riksbanken levererade under onsdagsmorgonen. Styrräntan ligger kvar på 0,00 procent och väntas ligga kvar på denna nivå under de närmaste åren. Det är först mot slutet av 2022 som räntan försiktigtvis ska börja röra sig uppåt och ska man tolka dessa ränteprognoser så dröjer en första räntehöjning snarare till inledningen av 2023. I alla fall om Riksbanken i så fall väljer att höja med de sedvanliga 25 punkterna.

Även om räntehöjningen ligger en bra bit bort är det ändå en tydlig signal från Riksbankens sida att man, i möjligaste mån, vill undvika spekulationer och förväntningar på eventuella räntesänkningar. Det betyder också att Riksbanken satt ribban väldigt högt för att återgå till experimentet med negativa räntor. Inte minst som banken fortsätter att missa sitt inflationsmål, även enligt sina egna bedömningar.

Årets inflationsprognos för KPIF, där effekterna av räntesatsförändringar räknas av och som är Riksbankens inflationsmål, justeras ner från 1,7 till 1,3 procent men banken gör också en stor poäng av att det i huvudsak beror på sjunkande olje- och energipriser. Därmed kan man också hålla fast vid sin syn att den underliggande inflationen ligger kvar tillräckligt nära målet på 2,0 procent, vilket är ett motiv för att inte tvingas leverera nya stimulansåtgärder.

Andra prognosmakare är inte helt överens om den synen och risken måste fortfarande anses vara stor att Riksbanken än en gång överskattar inflationstrycket i svensk ekonomi. Det gäller framför allt under det kommande året men prognosmissarna riskerar att fortsätta även under åren därefter.

Riksbanken gör också en mindre uppjustering av sina tillväxtprognoser och höjer BNP-prognoserna för perioden 2020 – 2022 men en tiondels procentenhet under varje år. Nu väntas en tillväxt på 1,3 respektive 1,8 och 2,0 procent. Här pekar banken bland annat på att de svenska konjunkturindikatorerna visat tecken på att stabiliseras.

De negativa effekterna av Corona-viruset ska vara av övergående natur även om det är svårt att fullt ut bedöma de ekonomiska konsekvenserna, enligt Riksbankens analys.

Summa summarum innebär onsdagens besked från Riksbanken att direktionen står tämligen långt ifrån ett beslut att leverera nya penningpolitiska stimulanser. På kort sikt kommer Riksbanken att hålla fast vid att sjunkande olje- och energipriser är den stora boven till att inflationen missar målet. Även om det är en sanning med modifikation. Är dessutom effekterna av Corona-viruset av övergående natur kan man dessutom hävda att konjunkturen rör sig i rätt riktning.

Att onsdagens penningpolitiska besked låg i linje med förväntningarna kan också spåras i marknadsreaktionerna som varit högst marginella. 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -