Riksbanken och Fed-chefen i fokus

Makroveckan Världens börser har, i alla fall tillfälligt, skakat av sig oron för spridningen av Corona-viruset men det lär fortsatt vara en börsfaktor att räkna med. I veckan som kommer är annars Riksbankens räntebesked och utfrågningen av Fed-chefen Jerome Powell de bägge huvudnumren.

Spridningen av Corona-viruset fortsätter att vara en faktor att räkna med. Antalet smittfall uppgår nu till drygt 40 000 och många kinesiska företag har valt att fortsätta hålla stängt efter den förlängda nyårsledigheten. Det kan på lite sikt bli ett bekymmer för industrin i övriga delar av världen.

På aktiemarknaden skakade man dock av sig Corona-oron under förra veckan och den svenska börsen steg med hela 2,8 procent. I USA landade börsuppgången på 3,2 procent. Europabörsen (Stoxx 600) steg med 3,3 procent. Den svenska kronan tog också tillbaka lite förlorad mark.

Den underliggande oro som ändå finns märks kanske framför allt på råvarumarknaden. Oljepriset har fortsatt nedåt, trots OPEC-möte, och Brentoljan handlas nu till strax över 54 dollar per fat.

I veckan som kommer är ett av huvudnumren onsdagens räntebesked från Riksbanken. Visserligen är det i stort sett ingen som räknar med några ränteförändringar men det blir ändå högintressant att höra vad Riksbanken har att säga om det uppkomna läget. Dessutom lär Riksbanken behöva göra rejäla nedjusteringar av sina inflationsprognoser men mycket lär skyllas på de tillfälliga effekterna av sjunkande energipriser. Ändå är det troligt besked att banken kommer att ytterligare skjuta fram planerna på en räntehöjning. Något som kan sätta lite press på den svenska kronan.

På det internationella, penningpolitiska planet är utfrågningarna av Fed-chefen Jerome Powell i marknadens fokus. Han lär komma med ganska mjuka besked och lyfta fram att centralbanken är beredda på att låta inflationen skjuta över målet under en period. Dessutom är Corona-virusets spridning en ny riskfaktor att ta i beaktande. Ökad sannolikhet för en räntesänkning kan ge börsen ett lite lyft.

BNP-siffror för fjolårets sista kvartal publiceras för Storbritannien och EMU-området. Trög tillväxt väntas och det är väl något som de flesta numera vant sig vid så några större marknadsreaktioner är inte att vänta.

Måndag

Siffror som publicerades under natten visade att inflationen i Kina nu stigit till 5,4 procent. Det lär ändå inte leda till några reaktioner från centralbanken som nog istället ser över möjligheterna att stimulera ytterligare. Investerarförtroendet i EMU-området väntas ha sjunkit något tros god fart på börsen och här är Corona-viruset den stora faktorn.

Tisdag

Tillväxten i Storbritannien väntas ha varit trög under fjolårets sista kvartal och en svag siffra kan leda till viss nedåtpress på pundet. Dagens huvudnummer är annars utfrågningen av Fed-chefen Jerome Powell i kongressen. Han lär ge besked om att centralbanken är beredd på att låta inflationen stiga över målet under en period och att Corona-viruset är en ny nedåtrisk som måste tas i beaktande. Överlag lär det bli mjuka besked som ska vara positiva för börsen.

Onsdag

Riksbanken lämnar räntebesked. Inga förändringar i penningpolitiken är att vänta men däremot lär banken behöva göra nedjusteringar av sina inflationsprognoser och möjligtvis skjuta fram en räntehöjning ytterligare. Mjuka tongångar riskerar att sätta ytterligare nedåttryck på den svenska kronan.

Torsdag

Inflationen i USA fortsätter att ligga en bit över inflationsmålet. Givet att Jerome Powell gett mjuka besked i samband med sina utfrågningar så lär marknadseffekten bli marginell. Ett högre inflationsutfall än väntat kan dock bli ett bekymmer på lite längre sikt.

Fredag

Siffror från USA väntas bekräfta bilden av att amerikansk ekonomi i huvudsak drivs av hushållens konsumtion medan industrin har det lite trögare. I det senare fallet räknar marknaden med bättre siffror en bit in på 2020.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -