På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Så bra är rådgivningsrobotarna

Sparande För tre år sedan gjorde de första placeringsrobotarna intåg på den svenska marknaden. De lockar med enkelhet och investeringsstrategier som sköter sig själva.

De olika spartjänsterna liknar varandra på det sättet att de har en bred riskspridning med tusentals bolag i portföljen. Du väljer själv vilken risk du vill ta genom att svara på en rad frågor om när pengarna ska användas, din riskvilja och hur din ekonomi i övrigt ser ut.

Fondrobotarna kan också komma åt fonder som du som sparare inte har tillgänglighet till. Men i stort består de dock av ett ganska litet antal fonder och ETF:er, som alltså bildar en fördelning som du många gånger lika gärna skulle kunna sätta ihop i en motsvarande portfölj själv. Men den största fördelen är alltså att de automatiskt omfördelar tillgångsslagen i portföljen – och så enkelheten förstås.

I denna artikel utvärderar Placera tre renodlade fondrobotar, Opti, Lysa och Fundler, men det kan vara bra att veta att vissa banker har liknande tjänster som inte är med i denna artikel.

De är generellt mer simpla, exempelvis innebär Avanzas robotrådgivning att man hamnar i en av sex fond-i-fonder som visserligen är billiga, men ändå mycket dyrare än bra och billiga indexfonder i samma risknivå. Nordnets Robosave är dyrare än Avanzas och inkluderar inte växlingsavgifter.

De fondrobotar som Placera gått igenom är förvaltningstjänster, som alltså både ger råd om fördelningen av portföljen, men som också sköter förvaltningen av den. Något att tänka på när det gäller automatiserad rådgivning är att sparare tenderar att hamna i en för låg risknivå på grund av utformningen av frågorna som robotrådgivaren ställer dig. Om sparandet är långsiktigt, det vill säga upp mot tio år, ska du ha en hög risknivå, om du inte vill gå miste om avkastning.

Opti

Opti är en portföljtjänst som erbjuder en diversifierad fondportfölj enligt den finansiella teori som kallas för modern portföljteori. Den går ut på att diversifiera med olika typer av tillgångar för att få den optimala riskjusterade avkastningen.

För det tar Opti 0,5 procent i avgift, utöver fondavgiften, varav provisionsdelen återgår till kunden. Det innebär en rabatt på fonderna på ungefär 30 till 50 procent.

Spararen kan både få en risknivå rekommenderad, men kan också välja en själv. Portföljerna finns i nio risknivåer och samtliga innehåller aktier, råvaror och tre sorters räntor. Opti viktar sedan om tillgångsslagen kontinuerligt.

  Aktier Råvaror Räntor*
Lägst risk 10% 5% 85%
Medelrisk 41% 8% 51%
Högst risk 75% 10% 15%
       
*Tre sorter    

 

Vd Jonas Hombert poängterar att även den portfölj som har högst risk har en väsentligt lägre risk än en genomsnittlig svensk aktiefond:

”Det är något missvisande att kalla det hög risk. Mätt i störst värdeförlust och den genomsnittliga värdeförlusten under dåliga år motsvarar vår mest riskfyllda portfölj ungefär halva risken jämfört med en vanlig svensk aktiefond de senaste 20 åren.”

Jonas Hombert

Den låga risken uppnås genom diversifiering. På det sätter sänks risken utan att man behöver sänka den förväntade avkastningen. Det är också den ökade diversifieringen som gör att priset är högre. Den billigaste portföljen kostar 0,82 och den dyraste 0,88 procent inklusive allt. Då ingår också valutasäkring av räntefonderna.

”Vi tar in enorma datamängder på alla typer av tillgångar och optimerar hur mycket av varje som man bör äga – det som kallas modern portföljteori”, säger Jonas Hombert.

Utöver portföljen med högst risk går det även att ha en portfölj med hundra procent aktier. I portföljen ingår fler än 9 000 aktier, vilket motsvarar över 99 procent av det totala investerbara börsvärdet i världen.

Enligt Opti är alla portföljer hållbara, men det går också att höja hållbarheten i ytterligare två steg. Detta görs genom att enbart investera i fonder med tydliga hållbarhetskriterier och lägga till gröna obligationer (steg 1) och utesluta råvaror (steg 2). De hållbara portföljerna har ett lägre antal aktier, men uppgår ändå till över 4 100.

Portföljens sammansättning byggs efter att du svarat på en rad frågor. Sammanlagt tar det tre till fem minuter att starta sin portfölj. Här kan du läsa mer ingående om hur Opti konstruerar sina portföljer.

I tabellen nedan ser du vilka fonder som ingår i Optis portföljer.

Fonder i Optis portföljer

Aktier  
Svenska aktier Handelsbanken Sverige OMXSB
Svenska aktier, hållbar SPP Sverige Plus A
Utvecklade marknader, hållbar Handelsbanken Global Index Criteria
Tillväxtmarknader SPP Emerging Markets SRI
Nya tillväxtmarknader East Capital Global Frontier Markets
Småbolag Handelsbanken Globala Småbolag
   
Räntor  
Svenska stats- och bostadsobligationer Öhman Obligationsfond A
Globala stats- & företagsobligationer JP Morgan Global Corporate Bond Fund
Globala företagsobligationer, hållbar SPP Global Företagsobligationsfond
Globala high yield obligationer Goldman Sachs Global High Yield
Globala high yield obligationer, hållbar SEB Sustainable High Yield
Globala realräntor Danske Invest Realräntor
   
Råvaror Handelsbanken Råvarufond

 


Optis
plattform existerar inte som vanlig hemsida, du kommer endast åt din portfölj via appen i mobil eller surfplatta. Innehavet hamnar automatiskt på investeringssparkonto, men företag och stiftelser kan även ha kapitalförsäkring. 

Lysa

Lysa är ett billigare alternativ till Opti och Fundler. Själva avgiften som kommer Lysa tillgodo är aldrig högre än 0,24 procent. Den maximala avgiften med den dyraste portföljen kostar 0,41 procent, vilket gör den till den billigaste fondroboten. De billigaste portföljerna har en avgift kring 0,27 procent.

Lysa investerar i indexfonder och ETF:er. Precis som Opti ombalanserar Lysa portföljen allteftersom. Du väljer själv hur stor andel aktier och räntor du vill ha i din portfölj, men du får ett förslag på fördelning utifrån svaren du anger när du skaffar tjänsten.

"Det beror på sparhorisont, vilken risk man är villig att ta och vilken ekonomisk situation man har. Man svarar på några enkla frågor och så får man ett förslag", säger Patrik Adamson, vd och grundare av Lysa.

Patrik Adamson

Nedanstående fonder och ETF:er finns i Lysas portföljer. 

Fonder och ETF:er i Lysas portföljer

   
Aktier  
Svenska aktier Öhman Sverige Marknad Hållbar
Europeiska aktier Vanguard FTSE Dev EUR UCITS ETF
Amerikanska aktier Vanguard North American UCITS ETF
  Vanguard S&P 500 UCITS ETF
  iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Asien och Australien FTSE Dev Asia Pac ex Jap UCITS ETF
  FTSE Japan UCITS ETF
Tillväxtländer Vanguard FTSE EM UCITS ETF
Globala Småbolag Vanguard Global Small Cap index
   
Räntor  
  XACT Obligation
  Öhman Obligationsfond
  SPP Obligationsfond
  AMF Räntefond Lång 
  Öhman Realobligation
  AMF Räntefond Lång
  Spiltan räntefond Sverige
  Vanguard Global Bond EUR
  Deutsche Bank EUR HY Bond UCITS ETF
   
Hållbara portföljen  
Svenska aktier Öhman Sverige Marknad Hållbar
Globala utvecklade marknader Öhman Global Marknad Hållbar
Svenska stats- och bostadsobligationer Öhman Räntefond Kompass Hållbar
 

På Lysas hemsida kan du se hur deras portföljer presterat, du kan även gå längre tillbaka än startdatumet från årsskiftet 2016/2017, eftersom den visar en simulerad avkastningskurva.

Till skillnad från Opti tillhandahåller Lysa inte valutasäkring av räntefonderna, som till 20 procent består av utländska räntor. Lysa har heller inte samma grad av diversifiering, till exempel innehåller portföljerna inte råvaror, globala realräntor eller ett lika stort antal aktier, dock ändå 7 000.

De hållbara alternativen har av naturliga skäl en betydligt mindre spridning av antal bolag. En kund som väljer en bred inriktning har alltså en spridning på 7 000 bolag, medan en portfölj med hållbarhetsinriktning har sina pengar fördelade på 800 bolag. De hållbara portföljerna följer Svenska Kyrkans riktlinjer för hållbara placeringar.

Fondrabatten varierar, men är hela 75 procent i den hållbara portföljen. En stor del av Lysas portföljer består av Vanguards fonder som vanligtvis bara är tillgängliga för institutionella investerare, eftersom de inte betalar ut provision.

Lysa finns inte som app, utan bara i form av hemsida. Allt sparande hamnar automatiskt på ett investeringssparkonto. 

Fundler

Också Fundler använder sig av den metod som kallas modern portföljteori. Det är också den fondrobottjänst som har kunnat uppvisa högst avkastning.

För att hitta en lämplig risknivå i portföljerna används inte bara fördelningen av räntor och aktier, utan istället byggs varje portfölj från grunden. Fundlers vd Ulf Ahrner ger ett exempel:

"Vi har inte bara mer räntefonder vid låga risker, utan även aktiefonderna har lägre risk och lägre valutaexponering. På högre risker använder vi i gengäld färre breda indexfonder och istället fonder från mer högavkastande sektorer som till exempel småbolag eller ny teknik."

Ulf Ahrner

I likhet med Lysa innehåller inte portföljerna råvaror, då de enligt Ulf Ahrner inte har en förväntad postitiv avkastning på sikt.

"Sammantaget gör detta att vi i allmänhet kan ha en högre aktieandel vid samma risknivå som våra konkurrenter."

Inte heller Fundler tar emot provisioner från fondbolagen. Tjänsten kostar 0,49 procent plus fondavgiften. Det innebär i praktiken att en portfölj kostar runt 0,66 procent, den dyraste specialportföljens avgift är 0,995 procent.

Fundler ger också möjligheten att ha sina pengar i en pensionsförsäkring. Den avgiften är 0,74 procent.

En klar fördel med Fundler jämfört med Lysa och Opti är att de tydligt på hemsidan redogör för vilka fonder och ETF:er som ingår i respektive portfölj. De visar också portföljernas avkastning. Precis som Lysa visar den en simulerad avkastning för att få en längre kurva.

Fonder och ETF:er i Fundlers portföljer

Aktier  
Svenska aktier Xact Svenska Småbolag ETF
  PriorNilsson Realinvest A
Nordiska aktier Xact Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF
  Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Europeiska aktier Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Amerikanska aktier Ishares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
  Ishares Core S&P 500 UCITS ETF
  Xtrackers Russell Midcap
  Xtrackers North America Dividend Yield UCITS ETF
Global Ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
  Xtrackers MSCI World Information Technology Ucits ETF
  Ishares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
   
Räntor  
  AMF Räntefond Lång
  Carnegie Corporate Bond
  Spiltan Räntefond Sverige

 

Förutom de olika risknivåerna finns också olika typer av portföljer. För den vanlige spararen finns portföljen Smart index som kan fås i fyra risknivåer, från ett års sikt till mycket lång sikt.

För den mer avancerade spararen finns andra portföljalternativ. Real Vision erbjuder exponeringar mot reala tillgångar som fastigheter, infrastruktur och skog genom både aktier och företagskrediter. I portföljen finns också optioner med negativ korrelation mot övriga tillgångar. För den portföljen är minsta sparbelopp 100 000 kronor och den kräver särskild lämplighetsprövning.

Portföljen Högutdelande innehåller som namnet antyder högtudelande bolag. Med portföljen Global Framtid investerar du i småbolag och snabbväxande marknader. Även i dessa är minsta sparbelopp 100 000 kronor och lämplighetsprövning krävs.

Allt sparande sker på investeringssparkonto. Fundler valutasäkrar inte någon del av portföljen. 

"Det är väldigt liten valutarisk i våra lågriskportföljer och vi försöker generellt hålla nere den även på högre risknivåer i och med att den svenska kronan står så lågt just nu", säger Ulf Ahrner.

Inga särskilda hållbara alternativ erbjuds.

Tre frågor till Inger Söderbom, kapitalförvaltare på Pensionsmyndigheten och författare till rapporten Robotrådgivare – en marknadsöversikt.

Inger Söderbom

Hur väl passar fondrobotar för pensionssparande?

”Vi tycker att det är en begränsad nytta för en pensionssparare. De behöver spara på lång sikt och då är det bäst att lägga pengarna i aktiefonder. Då är en lågt prissatt globalfond bra. Avgifterna har ju en stor påverkan på avkastningen, så vi brukar säga att ett sparande i globala aktiefonder inte bör kosta mer än 0,4 procent i avgift.”

När tycker du att det kan vara läge att överväga en fondrobot?

”Om kunden uttalat vill ha en blandfond, då ligger de billigaste fondrobotorna i ungefär samma prisklass som många blandfonder gör, och då kan det vara ett alternativ.”

Vad tycker du man ska tänka på om man jämför fondrobotarna?

”Man ska tänka på att även om fondrobotarna ställer ett antal frågor till dig om din ekonomi, så ersätter den inte en bredare rådgivning som tar hänsyn till att du exempelvis kan behöva en insats till en bostad eller amortera på ett lån.”

”Sedan skulle jag ge tipset att jämföra de olika fondrobotarnas underliggande fonder och ETF:er, för de kan vara ganska lika varandra.”

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -