Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Ett fastighetsbolag och ett teknikbolag får köpsignaler i Investtechs tekniska analyser. Samtidigt varnas det för en it-konsult.

Marknaden startade veckan med att utvecklas negativt under måndagen. Det blev en nedgång på 1.00 procent och Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde på 651 punkter. Indexet har därmed sjunkit fyra dagar i rad. Den tekniska bilden är positiv med en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Utsikterna för indexet stärks av köpsignal från en rektangelformation samt brott upp genom 630-punktersnivån. Motstånd hittar vi vid all-time high-nivån 664 punkter. Brott upp genom denna nivå stärker utsikterna för indexet. Vid reaktion tillbaka utgör 627 punkter stöd.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 53 på kort sikt och 57 på lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 364 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 118. Köpandelen på månadsbasis är därmed 76 procent. På årsbasis är köpandelen också 76 procent. Indexet är tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Fastighetsbolaget Klövern ligger i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierat på grafen för medellång sikt. Här har köparna varit villiga till att betala allt mer för att köpa in sig i aktien. Stigande trender ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt våra forskningsresultat på trender.

Aktien stärks av ett marginellt brott upp genom motståndet runt tidigare toppnivåer vid cirka 18.50 kronor som nu utgör en ny stödnivå på grafen för medellång sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd ger det goda statistiska förutsättningar till meravkastning mot referensindex.

En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar vilket stärker trendbilden. Ett högt RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt vilket stärker utsikterna i aktien ytterligare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikföretaget Semcon återfinns i stigande trendkanaler för graferna på kort, medellång, och lång sikt. Investerarna har alltså betalat allt högre priser över en längre tid för att köpa in sig i aktien. Det signalerar en optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender gav aktier i stigande trender en årlig genomsnittlig meravkastning på 7,9 procentenheter mot referensindex. Den 11 november i år fick aktien en köpsignal från en rektangelformation (REC) vid brottet upp genom motståndet runt 63.00 kronor. Formationen ger en signal om vidare uppgång till cirka 85 kronor eller mer.

Utsikterna ser bra ut då aktien även fick en köpsignal då kursen bröt upp genom det tidigare motståndet vid cirka 61.60 kronor, som därmed övergick till att bli en stödnivå vid eventuella reaktioner tillbaka. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd ger det goda statistiska förutsättningar till meravkastning mot referensindex.

En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar och ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt vilket stärker den tekniska bilden ytterligare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden är klart negativ för IT-konsultbolaget HiQ International. Aktiekursen ligger i en fallande trend på graferna för kort och medellång sikt. Det indikerar det ett är ett svagare intresse bland investerare som över tid har godtagit lägre och lägre priser för att komma ut ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling.

På medellång sikt har aktien fått två säljsignaler från negativa rektangelformationer (REC). Den senaste REC formationen uppstod vid brottet ned genom stödet runt 47.00 kronor kronor och en vidare nedgång till cirka 43.00 kronor eller lägre signaleras. Aktiekursen testar även stödnivån runt 46.60 kronor. Aktiekursen har marginellt brutit ned genom stöden och vid ett fullt etablerat brott kommer stödet omvandlas till ett motstånd som även skulle försvaga utsikterna ytterligare.

Aktien har till trots detta en positiv volymbalans som indikerar att volymen har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar, vilket stärker den tekniska bilden något. Aktien är dock totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -