Tull och konjunktur tillbaka i fokus

Makroveckan Det har varit ett lite surare investeringsklimat när strömmen av företagsrapporter börjat tunnas ut. Nu är det åter handels- och konjunkturfrågan som hamnat i marknadens fokus och det står lite och väger kring utvecklingen framöver.

Protesterna i Hongkong och den amerikanska kongressens hot om repressalier fick investerare att bli lite mer försiktiga under veckan som gick. Framför allt var man rädda för att det här skulle ha negativa effekter på handelsförhandlingarna.

Dessutom börjar rapportperioden, som i huvudsak blivit positivt bemött, nalkas sitt slut vilket sätter mer fokus på de övergripande ekonomiska frågorna. Här finns det fortfarande bekymmer även om en viss konjunkturoptimism kan börja spåras i kommentarerna från analytikerkåren.

Den svenska börsen backade med 1,2 procent under veckan som gick medan den europeiska och amerikanska börsen klarade sig med nedgångar på 0,5 respektive 0,3 procent. Dessutom noteras endast mycket små uppgångar i volatiliteten, vilket väl får tolkas som att det fortfarande finns en hög grad av tillförsikt i investerarkollektivet.

De asiatiska börserna har också börjat den här veckan starkt och till det bidrar bland annat mer optimistiska signaler kring ett möjligt handelsavtal mellan USA och Kina. Hur den frågan utvecklas blir sannolikt ganska avgörande för veckans börsutveckling.

ränte- och valutamarknaden har det överlag varit små rörelser även om det kan noteras att de långa amerikanska räntorna har fortsatt sjunka.

I veckan som kommer är ett huvudnummer Black Friday som är den inofficiella starten på julhandeln. Förr bara ett amerikanskt fenomen men som numera tagits upp att detaljhandeln i flera andra länder. Rusar folk till butikerna (eller näthandeln) så ökar säkert tillförsikten kring den ekonomiska utvecklingen när vi går in i 2020.

Under tisdagsnatten håller Fed-chefen Jerome Powell tal och lär ge lugnande besked kring tillståndet i amerikansk ekonomi men samtidigt hålla dörren stängd för räntesänkningar i närtid. Facit kring tillståndet i amerikansk ekonomi får vi under onsdagen när BNP-siffrorna för årets tredje kvartal publiceras och den amerikanska centralbanken publicerar sin regionala sammanställning kring det ekonomiska tillståndet. Får vi lugnande besked i stort och inte ser så stora negativa effekter på industrin av handelskriget kan det ge riskviljan en liten skjuts uppåt.

På torsdag publicerar Konjunkturinstitutet sin senaste konjunkturbarometer. Väntat är att barometerindikatorn ska falla ytterligare och därmed skulle svensk ekonomi gå lite på tvärs mot konjunkturförhoppningarna. Ett svagt utfall skulle sannolikt vara negativt för kronan.

Den svenska BNP-tillväxten väntas däremot ha växlat upp under det tredje kvartalet och det utfallet publiceras på fredag. Uppgången förklaras dock till en del av tillfälliga faktorer och ett synnerligen svagt andra kvartal varför euforin över en eventuellt stark siffra lär utebli. Underliggande väntas tillväxten visa på få tecken på att växla upp.

På fredag presenteras dessutom den utredning kring Riksbankens framtida arbetssätt som varit på tapeten ett tag. Vi väntar oss inga revolutionerande nyheter utan det mesta lär handla om att sätta nuvarande arbetsmetoder på pränt. Möjligen kan det föreslås en bantning av riksbanksdirektionen till fem personer och föras en diskussion kring hur inflationsmålet skulle kunna utvecklas och breddas. Det här är dock ytterligare ett tecken på den vilja som finns på det internationella planet att börja nagga lite på centralbankernas oberoende ställning. Inte minst något som är aktuellt i USA där Donald Trump går hårt åt Federal Reserve. Så det är ändå med stor nyfikenhet vi ser fram mot riksbanksutredningen.

Måndag

Tung information när det tyska IFO-indexet för november publiceras. För hoppningen är att det ska ha stigit en aning och öka på förhoppningarna om att tysk ekonomi är på väg upp ur konjunktursvackan.

Tisdag

Fed-chefen Jerome Powell håller tal och det viktigast är nog vad han säger om tillståndet i amerikansk ekonomi. Lugnande besked kring ekonomin och försiktiga signaler om att centralbanken är beredda att agera om det skulle komma lite svagare konjunktursignaler är sannolikt vad marknaden vill höra. Hushållshumöret i USA väntas ha stigit inför starten på den viktiga julhandeln.

Onsdag

Fokus på en räcka amerikanska konjunkturdata. BNP-tillväxten tuggar på i en hygglig, men inte spektakulär takt. Inflationen, mätt som prisindex för privat konsumtion, är fortsatt låg och håller dörren öppen för fler räntesänkningar. Men viktigast är ändå den regionala sammanställning över det ekonomiska läget som Federal Reserve publicerar under kvällen. Här riktas intresse mot företagens sysselsättningsplaner och hur tungt det just nu är för industrin.

Torsdag

USA-börsen håller stängt. Här hemma publicerar Konjunkturinstitutet sin konjunkturbarometer och Eurostat gör sammalunda för EMU-området. I Sverige väntas barometerindikatorn ha backat en aning och i så fall går svensk ekonomi lite mot strömmen och visar tecken på ytterligare försvagning när andra ekonomier ser ut att piggna till en aning. Kan bli en liten smäll för kronan om utfallet blir svagt. Mest nyfikna är vi på utfallet i industrin.

Fredag

Åter en dag med stort fokus på svensk ekonomi, även om EMU-området slåss om uppmärksamheten med inflations- och arbetslöshetssiffror. Svensk BNP-tillväxt väntas ha piggnat till en aning under årets tredje kvartal efter ett överraskande svagt utfall under andra kvartalet. Det är dock inget tecken på en vändning utan beror mer på tillfälliga faktorer. Dessutom presenteras Riksbanksutredningen med förslag kring hur Riksbankens arbetssätt kan tänkas organiseras framöver. Vänta er inga revolutionerande förslag.  

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -