Jobbig värdering men ljusa utsikter

Aktieanalys Hexagon-maskineriet hackar något för tillfället. Den höga värderingen späder på osäkerheten men vi tar fasta på bolagets fina historik och långsiktigt ljusa utsikter.

Räknat från 1 oktober i fjol är Hexagon-aktiens kurs i princip helt oförändrad. Utvecklingen under det senaste dryga året har dock varit allt annat än lugn. Aktien har åkt berg- och dalbana då marknaden kastats mellan hopp och förtvivlan när det gäller synen på vart världskonjunkturen är på väg.

Hexagon har även själva gjort sitt för att späda på oron. I somras tvingades bolaget till en vinstvarning inför halvårsrapporten. Den underliggande tillväxten var betydligt lägre än väntat i andra kvartalet på grund av svag utveckling i Kina mot slutet av perioden.

Det var handelskriget med USA som påverkade framför allt elektronikindustrin i Kina kraftigt negativt. Ett åtgärdsprogram initierades för att säkerställa att Hexagon kan nå sina finansiella målsättningar år 2021.

Den svaga utvecklingen i Kina fortsatte även under årets tredje kvartal. Organiskt backade Hexagons omsättning med 23 procent under kvartalet. Det kan jämföras med ett tapp på 25 procent kvartalet innan. Vd Ola Rollén har tidigare sagt att han inte räknar med en återgång till positiv tillväxt i Kina förrän under första halvåret 2020.

Kina är en av Hexagons största enskilda marknader och står för cirka 15 procent av omsättningen. Kina var dock inte ensamt om att rapportera negativ tillväxt i tredje kvartalet. Även region Västeuropa (knappt 30 procent av omsättningen) backade, om än inte lika kraftigt som Kina. Organiskt föll intäkterna med 4 procent i regionen drivet främst av industriella kunder i Tyskland och av infrastruktur- och byggsektorn i Storbritannien.

Övriga regioner i världen uppnådde dock positiv underliggande tillväxt och totalt uppgick den organiska tillväxten i kvartalet till -3 procent. Lönsamheten förbättrades något jämfört med för ett år sedan och justerat för engångsposter förbättrades resultatet på sista raden med 2 procent. Resultatet prickade nästan på öret snittprognosen i Infront Datas sammanställning.

Hexagon är en världsledande aktör inom mätteknik. Bolaget har hård- och mjukvara för att mäta, kartlägga och simulera exempelvis geografiska miljöer, fysiska objekt eller industriella processer.

Hexagons sensorer, scanners, kameror och mjukvara används inom tillväxtområden som automatisering, smarta fabriker, internet of things, virtual reality och autonoma fordon. Alla dessa områden kräver nämligen insamling och bearbetning av stora mängder data.

Verksamheten är väl diversifierad både vad gäller geografisk exponering och slutkunder. Lantmäteri, olje- och gruvnäringen och elektroniktillverkare är de största kundgrupperna.

Historiken är stark och Hexagon har enligt databasen Factset snittat en vinsttillväxt på 18 procent om året de senaste fem åren. På översta raden har intäkterna under samma period ökat med i snitt 13 procent om året. Lönsamheten har således stärkts. Rörelsemarginalen ligger i dagsläget strax under 25 procent.

Den starka tillväxten, och även lönsamhetsförbättringen, har delvis genererats via löpande förvärv inom utvalda nischer. Inte minst har bolaget vuxit inom mjukvara och service som idag utgör drygt 55 procent av omsättningen i koncernen. Licensierad mjukvara och service ger inte bara bra marginaler utan också konjunkturstabila intäktsströmmar och bra kassaflöden.

Dessa kassaflöden tillåter Hexagon att hålla ett fortsatt högt förvärvstempo. Ifjol köptes tio bolag och hittills under 2019 har sex förvärv genomförts.

Genom en kombination av förvärv och egen, organisk, tillväxt siktar Hexagon mot att till år 2021 nå en omsättning på mellan 4,6 och 5,1 miljarder euro med en rörelsemarginal på 27-28 procent. Prognosen baseras på ett antagande om cirka 5 procent årlig organisk tillväxt.

Lönsamhetsförbättringen är tänkt att komma från ytterligare ökad andel mjukvara och service samt en hög andel nya produkter. De årliga investeringarna i forskning och utveckling motsvarar 10-12 procent av omsättningen.

Vinstprognoserna i Hexagon tog ett rejält kliv tillbaka efter vinstvarningen i juli i år och de har backat ytterligare något sedan dess. För närvarande räknar de analytiker som bevakar Hexagon enligt databasen Factset med att bolaget missar sin målsättning för 2021. Omsättningen år 2021 väntas landa på 4,3 miljarder euro med en rörelsemarginal på 26,6 procent.

 

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 39 232 41 752 43 639 45 942
Rörelsemarg., % 24,7 24,7 25,8 26,6
Vinst/aktie, sek 20,97 21,29 24,26 26,38
Utdelning, sek 6,16 6,59 7,18 7,76
Källa: Factset        
         

För 2020 och 2021 ligger snittprognoserna för vinst per aktie på motsvarande 24,26 kronor respektive 26,38 kronor. Det ger p/e-tal för de båda åren på 21,3 respektive 19,6.

Direktavkastningen i Hexagon-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 1,3 procent respektive 1,4 procent.

Värderingen i Hexagon har, precis som i många andra cykliska aktier, stigit kraftigt bara de senaste månaderna. Aktien har stigit medan prognoserna sjunkit något. P/e-talet för 2020 har ökat med nästan 20 procent. På 21,3 ligger det dock ungefär i linje med snittet för de senaste fem åren enligt Factset.

I förhållande till den väntade vinsttillväxten är dock värderingen klart högre än vad som är historiskt normalt för Hexagon. Det så kallade Peg-talet ligger på 2,6 jämfört med femårssnittet på 1,8. Vinsttillväxten väntas vara ovanligt klen de närmaste åren för Hexagon.

Hexagons höga värdering är välförtjänt givet bolagets historik och starka positioner inom teknikområden med ljusa tillväxtutsikter. Det gäller dock att bolaget även i framtiden kan leverera tillväxt i linje med historiken för att fortsätta motivera sin värdering.

Det är spirande konjunkturoptimism som lyft Hexagon och andra cykliska aktier sedan mitten av oktober. Konjunkturdippen vi sett början till väntas bli kortvarig och redan under andra halvåret nästa år väntas det värsta vara över. I Kina väntas stimulanser sättas in för att få fart på hjulen igen.

Det är såklart en osäker prognos då det inte finns några direkta tecken ännu på en vändning, snarare tvärt om. I ljuset av den osäkerheten blir Hexagons höga värdering lite jobbig. Till p/e 21 kan bolaget inte dras med svag vinsttillväxt hur länge som helst.

Vi vacklar lite i vår övertygelse men lutar oss mot bolagets fina historik och långsiktigt ljusa utsikter och behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hexagon B Köp 519,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -