Fredagens rapporter

Börs Veckan avslutas med en rad spännande rapporter. Först ut under fredagen var Fingerprint, Björn Borg, Amasten, Homemaid, Generic, Cimco, Sivers och Adapteo.

Björn Borg

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på 27 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (29). Resultatet per aktie uppgick till 1:07 kronor (1:15). Nettoomsättningen uppgick till 231 miljoner kronor (203). Bruttomarginalen uppgick till 52,5 procent (57,7). Rörelseresultatet blev 33,1 miljoner kronor (37).

Fingerprint

Fingerprint Cards intäktsutveckling under det tredje kvartalet påverkades av svagare försäljning inom Business Line Smartcards, Automotive & Embedded efter några starka kvartal. Det framgår av delårsrapporten.

"Marknaden för biometri utanför mobilbranschen växer, men den är fragmenterad och är än så länge avsevärt mindre än smartphonemarknaden. Betydande variationer i efterfrågan från ett kvartal till ett annat kan därför förekomma inom detta område", skriver vd Christian Fredrikson i delårsrapporten.

Försäljningen inom Business Line Mobile beskrivs däremot som "tillfredsställande", och bolaget bedömer att det fortsatte att stärka sin marknadsposition inom kapacitiva sensorer.

"Efterfrågan från de kinesiska smartphonetillverkarna var fortsatt god, samtidigt som beställningar hänförliga till vår nya OEM-kund Samsung utvecklades väl. Betydande skiften i marknadsandelar bland OEM-kunderna skedde under kvartalet", skriver Christian Fredrikson.

Kvartalets bruttomarginal låg i nivå med resultatet för det första och det andra kvartalet i år, men var fyra procentenheter lägre jämfört med det tredje kvartalet förra året. Den relativt sett lägre andelen intäkter utanför Business Line Mobile påverkade negativt. Dessutom har genomsnittspriset, asp, för kapacitiva sensorer fortsatt att minska.

Byggmästare Ahlström

First North-listade investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlström rapporterar att det justerade substansvärdet vid utgången av det tredje kvartalet uppgick till 158 kronor, motsvarande en minskning med 4,7 procent.

"Tredje kvartalets minskning av Byggmästarens substansvärde kan till större del härledas till vårt största innehav Green Landscaping, som efter ett kursmässigt mycket starkt första halvår 2019 hade en lite sämre utveckling under tredje kvartalet", skriver bolagets vd Tomas Bergström.

Vid utgången av kvartalet hade bolaget närmare 60 procent av substansvärdet, 640 miljoner kronor, i likvida medel och placeringar, medan 115 miljoner kronor var bundet i kvarvarande engagemang sedan bolagets tid som fastighetsägare. 350 miljoner var investerade i de fem innehaven.

Bolagets kärninvesteringar utgörs av de börsnoterade Green Landscaping och Hembla, samt det onoterade Fasticon och Team Olivia. Tillägg till ovanstående har bolaget två så kallade "alternativa investeringar" med "betydligt högre risk", i Azelio och Volta Trucks.

Tomas Bergström tillträdde rollen som vd den 1 september efter Stefan Dahlbo.

Båtmotorföretaget Cimco Marine redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -20,8 miljoner kronor (-22,9).

Nettoomsättningen steg till 23,3 miljoner kronor (3,7).

Rörelseresultatet sjönk något -18,7 miljoner kronor (-17,0).

Cimco

Cimco Marine har beslutat sig för att inte trycka på för att under 2019 sälja fler än 600 motorer, vilket tidigare var ett mål för bolaget.

I delårsrapporten meddelar Cimco Marine samtidigt nya finansiella mål för perioden 2020-2024.

Ebitda-marginalen ska överstiga 25 procent vid slutet av år 2024. Vidare ska den genomsnittliga organiska försäljningstillväxten överstiga 50 procent årligen. Slutligen ska det operativa kassaflödet vara positivt senast år 2021.

I februari satte bolaget som mål för 2019 att sälja 600 båtmotorer i år samt nå en positiv bruttomarginal under fjärde kvartalet 2019. Bolaget siktar fortfarande på det sistnämnda målet om positiv bruttomarginal i fjärde kvartalet.

Cimco Marines tidigare långsiktiga mål att ha producerat 7.700 enheter till år 2023 har ersätts av de långsiktiga målen nämnda ovan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet var -21,2 miljoner kronor. Kassan uppgick till 38,4 miljoner kronor i slutet av det gångna kvartalet.

Homemaid

Tjänstebolaget Homemaid ökade omsättningen under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen steg 6,5 procent till 57,0 miljoner kronor (53,5). Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner kronor (4,2), med en rörelsemarginal på 6,8 procent (7,9). Resultatet före skatt var 3,9 miljoner kronor (4,1). Resultatet efter skatt blev 2,9 miljoner kronor (3,1), en minskning med 6,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (0,17), vilket innebär en minskning med 5,9 procent mot föregående år.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 0,9 miljoner kronor (-1,2). Likvida medel var 5,0 miljoner kronor (14,1).

"Det tredje kvartalet har inneburit fortsatt förändringarbete, förvärv av Ofelia`s Städservice
samt implementering av nytt affärssystem. Förändringsarbetet går enligt plan. Arbetet medför investeringar för att nå ökad effektivisering och förbättrad tillväxt. Vi ser redan i tredje kvartalet prov på bättre tillväxt och trots ökade kostnader nås ett resultat på samma nivå som föregående år", skriver bolagets Stefan Högkvist i rapporten.

Sivers

Sivers hade intäkter på 24,0 miljoner kronor (24,1) under det tredje kvartalet 2019. Ebitda-resultatet blev -16,4 miljoner kronor (-3,4).

Resultatet uppgick till -24,3 miljoner kronor (-12,5). Kvartalets resultat belastades av ett antal engångskostnader om sammanlagt drygt 10 miljoner kronor, bland annat en nedskrivning av lager inom fiberområdet och en nedskrivning av kapitalisering av avslutade Radar-produkter inom trådlöst.

"Vi har tidigare meddelat att vi sålt fler än tjugo testsystem för 5G. Sedan 1 juli har vi sålt ytterligare tolv testsystem varav ett av dessa sålts till ett av de största telekombolagen (s.k. Tier 1). Ytterligare fem system har levererats via partners, där även ett ytterligare Tier 1 telekombolag ingår. Därmed har vi levererat över 35 utvärderingssystem på sex månader. En av dessa har lett till en direkt signerad design-win och en kund har via vår partner tagit sig till en skarp testfas, detta inom en för oss ny vertikal, försvar", kommenterar vd Anders Storm.

Generic

Generic Swedens nettoomsättning ökade med 23 procent till 17,2 miljoner kronor (14,1) under det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 4,0 miljoner kronor (2,6) och marginalen ökade till 23,5 procent (18,5).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,7 miljoner kronor (3,5)

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -