Skatten på ISK spikas inom kort

Skatt Om två veckor bestäms statslåneräntan som ligger till grund för en rad skatter, däribland skatten på investeringssparkontot, för beskattningsåret 2021.

Statslåneräntan är en ränta som i egentligen bestäms veckovis av Riksgälden. Men den statslåneränta som gäller i slutet av november är den ränta som ligger till grund för uträkningen av skatt på investeringssparkontot.

Ibland kallas statslåneräntan för den riskfria räntan och meningen är att den ska motsvara räntan som staten får betala för att låna pengar. Den räntan baseras på genomsnittet av räntan på statsobligationer med en löptid på minst fem år.

Statslåneräntan är i skrivande stund -0,1 procent. Med andra ord är det högst troligt att vi för första gången får en negativ statslåneränta, eller rättare sagt: det är första gången den är negativ i slutet av november.

Tyvärr ger det inte den effekt i form av en lägre skatt på sitt sparkapital som man kanske kan önska, eftersom schablonintäkten (se exemplet nedan) aldrig kan bli lägre än 1,25 procent.

Skatten på investeringssparkontot baseras på statslåneräntan och räknas ut på följande sätt för fonder och aktier du har i år, alltså 2019:

Först räknar man ut schablonintäkten, vilket är 1 procentenhet* plus statslåneräntan.

Den 30 november 2018 var statslåneräntan 0,51 procent. 0,51 % + 1 % = 1,51 %

Skatten på schablonintäkten är 30 procent 0,30 × 1,51 % = 0,453 %

Skatten blir således 0,453 procent på innehavet i ISK:n.

*Skatten på investeringssparkonto höjdes från och med 1 januari 2018 (2019 års deklaration).

Det är alltså 2018 års statslåneränta som beräknas på 2019 års innehav på ISK:n som används i deklarationen som skickas in 2020.  

Nästa års beskattning kommer i och med den mycket låga statslåneräntan och med endast två veckor kvar till sista november med allra största sannolikhet bli den lägsta möjliga, med andra ord. Således 30 procent av 1,25 procent.

Du kan alltså vänta dig en skatt på 0,375 procent för aktierna och fonderna du har på ditt investeringssparkonto under nästa år.

Tidigare års statslåneräntor vid utgången av november

 

År Statslåneränta 30 november
2013 2,09%
2014 0,90%
2015 0,65%
2016 0,27%
2017 0,49%
2018 0,51%

 

Andra beräkningar där statslåneräntan används:

Observera att statslåneräntan ibland, exempelvis vid skatt på individuellt pensionssparande (IPS) och tjänstepension, har ett golv på 0,5 % och att Skatteverket i vissa fall använder sig av den genomsnittliga statslåneräntan. Läs mer här.

- Lägsta tillåtna ränta på lån från arbetsgivaren

- Högsta tillåtna ränta när ägare lånar ut pengar till fåmansbolag

- Skatt på kapital- och pensionsförsäkringar

- Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag

- Ränta för ingående periodiseringsfonder

- Bilförmån

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -