Saab: Rörelseresultatet 518 Mkr

Q3 Försvarskoncernen Saabs rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 blev 518 miljoner kronor (-61).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 356 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning inför rapporten.

Rörelseresultatet under fjolårets jämförelseperiod innefattade jämförelsestörande poster om 298 miljoner kronor relaterat till effektiviseringsåtgärder.

Försäljningen i det tredje kvartalet 2019 steg till 7.914 miljoner kronor (6.419), jämfört med konsensusprognosen på 6.719 miljoner kronor.

"Rörelsemarginalen förbättrades till följd av högre aktivitetsnivå och leveranstakt inom flera affärsområden", skriver Saab i delårsrapporten.

Orderingången ökade till 9.383 miljoner kronor (4.519).

Resultatet före skatt förbättrades till 400 miljoner kronor (-103), jämfört med analytikersnittet på 211 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 269 miljoner kronor (-94).

Saab spår fortfarande att försäljningstillväxten under 2019 kommer att vara i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, det vill säga en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms alltjämt stärkas jämfört med 2018.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Under 2019 års första nio månader steg den justerade rörelsemarginalen till 7,0 procent (5,2).

Saab långsiktiga mål är en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel. Fjolårets nivå var 7,7 procent.

Samtidigt upprepar Saab sin prognos bedömningen att det operationella kassaflödet kommer att vara negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018 när det uppgick till -2.424 miljoner kronor.

"Det negativa kassaflödet kan i första hand förklaras av en hög upparbetning i Saabs stora kontrakt, främst inom Aeronautics. Saab håller fast vid sin bedömning att det operationella kassaflödet kommer vara på en bättre nivå för helåret 2019 än 2018, då stora milstolpebetalningar är planlagda för fjärde kvartalet", skriver försvarsbolaget.

Under det tredje kvartalet 2019 var Saabs operationella kassaflöde -1.654 miljoner kronor (-2.447). För de första nio månaderna 2019 summeras det operationella kassaflödet till -4.356 miljoner kronor (-5.197).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -