Husqvarna: Rörelseresultatet 414 Mkr

Q3 Husqvarnas nettoomsättning uppgick till 8.429 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet blev 414 miljoner kronor.

Konsensus låg på intäkter om 8.183 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 443 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning.

 Husqvarnas rörelsemarginal för division Husqvarna uppgick till 1,6 procent under det tredje kvartalet 2019, vilket kan jämföras med -0,3 procent exklusive jämförelsestörande poster motsvarande kvartal i fjol.

Besparingar från strukturåtgärder, effektivitetsåtgärder och prisökningar bidrog positivt till division Husqvarnas resultat, delvis motverkat av högre kostnader för tullar och råmaterial. Vidare påverkade valutakursförändringar resultatet positivt jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Gardenas rörelsemarginal steg till 7,4 procent, jämfört med 4,2 procent i fjol exklusive jämförelsestörande poster. Omsättningen för Gardena ökade med 4 procent och rörelseresultatet steg till 120 miljoner kronor (66). Gynnsam produktmix, omstruktureringsbesparingar och effektiviseringar bidrog till det förbättrade resultatet för divisionen, skriver bolaget..

För Construction ökade rörelsemarginalen till 14,6 procent, från 13,3 procent i fjol. Nettoomsättningen ökade med 9 procent och med 4 procent justerat för valuta.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -