En riktigt köpvärd utdelningsfond

Fondanalys Att investera i bolag som delar ut en stor del av vinsten till aktieägarna är en gammal investeringsstrategi som förespråkas av investerarlegenden Warren Buffett. Placera har hittat en köpvärd globalfond med tydligt fokus på högutdelare.

Det finns många förespråkare för att investerar i bolag som betalar ut en hög utdelning - och höjer utdelningen från år till år.

En av de mest kända investeringsstrategierna är Aristokraterna.

Det är ett index amerikanskt index som innehåller amerikanska bolag som höjt utdelningen i minst 25 år.

Indexet innehåller mellan 40 till 50 bolag.

Den strategin har de senaste 15 åren i genomsnitt gett en överavkastning på drygt 1 procentenhet mot det breda S&P 500-index, till en något lägre risk. Indexet saknar helt snabbväxande bolag som Apple, Microsoft, Amazon och Netflix.

Just det är lite av pudelns kärna när man investerar i utdelningsbolag. Utdelningsbolag anses vara ett säkrare bet än att investera i motsatsen som är tillväxtaktier. Det är bolag som oftast inte delar ut någonting. Bolag som växer riktigt fort behöver ofta hela sitt fria kassaflöde och lite till för att återinvestera i verksamheten. Typiska sådana snabbväxare är Netflix och Amazon. Bolagen återinvesterar allt kapital i verksamheten och då blir inget över till ägarna av aktierna. Tanke är att avkastningsresan är aktiekursen och inte utdelning.

Men ju mer ett bolag mognar, ju mer avtar den underliggande tillväxten. Det vittnar inte minst Apple och Microsoft om. Bolag som nu har en lugnare tillväxtfas och inte behöver allt kapital och nu ger utdelning till aktieägarna.

Över en riktigt lång tidsperiod som 20 år så brukar de utbetalade utdelningarna om de återinvesteras motsvara runt 50 procent av den totala avkastningen på aktien.

I mångt och mycket handlar det om att hitta bra utdelningsaktier som man investerar i. Man kan inte bara investera i de bolagen som har högst utdelning. En anledning till att de just har högst utdelning är att aktiekursen har sjunkit som en sten under flera år. Då blir inte totalavkastningen så bra. Det kan ju vara bolag som är på en marknad som krymper, så något kapital för investeringar behövs inte utan kan delas ut. Alla bolag med hög utdelning är inte en bra investering.

Det handlar om att hitta mogna, välskötta bolag som oftast dominerar sin marknad. Deras underliggande marknad växer fortfarande och är oftast en stabil marknad som inte påverkas allt för mycket av världsekonomins svängningar. De återinvesterar det kapital som inte delas ut. Och de får mer än gärna öka utdelningen år från år, i en jämn takt. Det handlar om att hitta bolag med attraktiv utdelningstillväxt som fortfarande växer, så att aktiekursen kan stiga med ökade vinster.

För den som inte vill leta själv har jag hittat en Spetsfond som letar utdelningsbolag på den globala arenan. Och fonden har lyckats mycket bra de senaste fem åren. En fond att ta rygg på om man vill ha en globalfond med en tydlig lutning åt stora högutdelande bolag.

Placera gillar Spetsfonden Fidelity Global Dividend. Fonden är aktivt förvaltad sedan 2012 av Dan Roberts. Till sin hjälp har förvaltaren fem personer som jobbar med analys av globala utdelningsbolag.

Dan Roberts

Investeringsprocessen är analysdriven och man förlitar sig mycket på den egna aktieanalysen. Man letar bolag för en lång investeringshorisont. Fokus är på bolag med en förutsägbar vinst, stabilt kassaflöde, en bra balansräkning och med en sund affärsmodell.

Oftast investerar man i stora kvalitetsbolag med låg skuldsättning som är verksamma på en marknad som bolagen dominerar. Bolagen är etablerade med starka varumärken och oftast inom defensiva sektorer som dagligvaror, kemi och hälsovård. Man hittar inte särskilt många cykliska bolag som exempelvis råvarubolag i fonden.

Förvaltaren är långsiktig och har ett stort tålamod. Omsättningshastigheten i fondens innehav är låg och ett innehav stannar runt tre år i fonden.

Fem största innehaven i Fidelity Global Dividend A-Acc-USD
Deutsche Boerse  4,2% Tysk börsoperatör
Roche Dividend Right cert 3,6% Schwieziskt läkemedelsbolag
Unilever 3,6% Dagligvaruföretag; mat & dryck samt städprodukter
US Bancorp 3,6% Amerikansk bank
Procter & Gamble 3,3% Dagligvaruföretag inom hygien
Källa: Morningstar 18%  

 

Fonden har knappt 50 innehav och avviker mycket från globalt aktieindex. De tre största sektorerna är finansbolag med 21 procent, defensiva konsumentbolag/dagligvarubolag (14) och teknikbolag (13,5). Fonden är klart överviktad i de tre största sektorerna, jämfört med kategorisnittet av liknande fonder.

Fonden har en tydlig lutning åt stora bolag på närmare 95 procent, resterande andel är medelstora bolag. Fondens tio största innehav väger drygt 33 procent. Man tar inga gigantiska bet utan de största investeringar väger mellan tre och fyra procent vardera. Den tyska börsoperatören Deutsche Boers väger mest på drygt 4 procent, vilket är en klar övervikt mot index.

Fonden får trots sitt tydliga fokus på kvalitetsbolag med hög utdelning en bra riskspridning,mellan både sektorer och länder. En tredjedel av fonden består av amerikanska bolag och klar tvåa är brittiska bolag som väger 20 procent. De följs av japanska och tyska bolag på drygt 7 procent vardera. Vi hittar två nordiska bolag i fonden. Atlas Copco och den finska försäkringsjätten Sampo uppfyller förvaltarens krav och de väger 1 procent respektive 0,7 procent i fonden. Det är faktiskt mer än teknikjätten Microsoft som klarat investeringsprocessens krav och finns i fonden.

Zurich Insurance Group, Deutsche Boerse och amerikanska Procter & Gamble hör till årets bästa bidragsgivare till fondens avkastning. Aktierna har uppgångar på närmare 40 procent.

Förvaltaren har lyckats att skapa en avkastning som de fem senaste åren snittat på 13 procent. Betydligt bättre än kategorisnittets 10,4 procent. Det är en riktigt bra prestation då fonden har lägst risk i fondkategorin. Alltså en riktigt bra riskjusterad avkastning. För den prestationen har fonden belönats med fem stjärnor av Morningstar på fem års sikt.

Fidelity Global Dividend jämfört med S&P 500

Att förvaltaren hittar bolag med defensiva kvaliteter är tydligt. Under det senaste året har fonden verkligen visat på en bra avkastning när det varit stormigt. Under fjolårets fjärdekvartal backade fonden knappt 6 procent och november månad hade fonden positiv avkastning i svenska kronor. En globalindexfond backade 12,2 procent under motsvarande period mätt i svenska kronor och Stockholmsbörsen tappade hela 14 procent.

Fondens defensiva egenskaper upprepade sig i maj i år. Det var en tuff månad och Stockholmsbörsen backade 7,6 procent, en global indexfond 5,8 och Fidelity Global Dividend visade på minus 2 procent.

Det är tydligt att fondens defensiva val ger ett bra skydd vid sämre marknader och fonden har visat prov på att bevara kapitalet relativt bra för att vara en aktiefond. Och inte minst så hänger fondens aktier med när marknaden går starkt.

Fidelity Global Dividend A-Acc-USD Kategori - Global, stor utdelning
Avkastning % 5 år 86,6 70,1
Avkastning % i år 27,6 23,8
Risk % 3 år 10,6 11,7
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,9  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Daniel Roberts  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 11 oktober 2019    

 

Fidelity Global Dividend är den största fonden i kategorin och har hela 62 miljarder kronor under förvaltning. Den årliga avgiften är närmare 2 procent, vi tycker att avgiften är försvarbar då fonden levererat en bra riskjusterad avkastning. Och vi gillar fondens defensiva kvaliteter och att fonden även går bra i en uppåtgående och stark aktiemarknad

Placera rekommenderar köp av spetsfonden Fidelity Global Dividend och tror att förvaltaren över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning. Fonden fungerar utmärkt som komplement till en billig global indexfond. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre till fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Dividend A-Acc-USD Köp 183,89 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -