Tuff sommar för Emerging Markets

Makrokommentar Trots att det under sommaren funnits en hel del att oroa sig över har det egentligen inte varit någon större panik på världens börser. Handels- och konjunkturoro har motverkats av att centralbankerna har, och sannolikt kommer att, agera.

Det har varit en händelserik sommar på världens finansmarknader. Det har framför allt varit tre faktorer som drivit på börsrörelserna. Utvecklingen av handelskonflikten mellan USA och Kina, en stegrad oro för global konjunkturavmattning samt stora rörelser, framför allt på den amerikanska, räntemarknaden. Till detta har tillkommit andra oroshärdar som bland annat en ökad risk för hård Brexit, militär upptrappning mellan Indien och Pakistan, Iran-kris och andra geopolitiska störningar,

Ska man försöka sammanfatta sommarbörsen har den stora paniken ändå uteblivit trots att det funnits många skäl att förhålla sig avvaktande till aktiemarknaden. Volatilietsindex för den amerikanska börsen steg visserligen i inledningen av augusti men har nu börjat sjunka till fullt hanterbara nivåer. 

För sommaren som helhet (räknat från 23 juni) ligger dock de flesta av världens börser på minus. Sämst har det gått för tillväxtländerna (Emerging Markets) medan utvecklade ekonomier (Developed Markets) och den spretiga gruppen förhoppningsekonomier (Frontier Markets) klarat sig bättre. 

Under juni och stora delar av juli rörde sig de flesta marknader uppåt och då var utvecklingen på räntemarknaden en stor faktor. De långa marknadsräntorna i USA rörde sig nedåt och förväntningarna på att den amerikanska centralbanken skulle sänka räntan steg kraftigt. Även ECB och många andra centralbanker var med på tåget. Nu lyckads inte riktigt Federal Reserve uppfylla de högt ställda förväntningarna i samband med deras möte i slutet av juli men det som verkligen fick investerarna att tappa modet var Donald Trumps utspel om nya importtullar på kinesiska varor. Det bidrog till kraftiga börsfall över stora delar av världen i inledningen av augusti. 

Sedan dess har Trump skjutit på delar av åtgärderna mot Kina och dessutom tycks handelsförhandlingarna mellan USA och Kina tagit förnyad fart och nya förhandlingar är inplanerade i september. Och lugnet på finansmarknaden har, i alla fall delvis, återvänt. 

Till lite lugnare börsrörelser bidrar dessutom att centralbanker världen över, antingen redan genomfört, eller står i kast med, att genomföra penningpolitiska stimulanser. Hittills i augusti har redan ett dussintal centralbanker sänkt sina styrräntor. Dessutom väntas både den amerikanska centralbanken och ECB presentera nya åtgärder i samband med sina septembermötet. ECB den 12:e och Federal Reserve den 18:e september. 

Även om handelsoron lagt sig och centralbankerna levererar så fortsätter den globala konjunkturutvecklingen att vara ett bekymmer för investerare. Kanske framför på lite längre sikt. Citigroups Economic Surprise Index, som mäter hur makrostatstiken rullas ut i förhållande till analytikernas prognoser, fortsätter att ligga en bit under nollstrecket i alla regioner. 

En ljuspunkt är att amerikanska makrodata har piggnat till under senare tid men en del av förbättringen beror sannolikt på att prognoserna börjat justeras ner. De preliminära inköpschefsindexen för augusti blev dessutom svagare än väntat och Markits industriindex för USA sjönk ner under den viktiga 50-nivån för första gången sedan september 2009. 

Tjänstesektorn håller emot lite bättre både i USA och globalt. Framför allt i EMU-området är det en lättnad och en stor förklaring till att ESI stigit nu mot slutet. Hoppet lever därför att tjänstesektorn ska hålla konjunkturhjulen rullande tills knutarna för industrin börjar lösas. Framför allt är det handelsfrågan som tynger men i Europa hoppas man dessutom på att det brittiska utträdet ur EU ska ske under ordnade former. 

Developed Markets

Den genomsnittliga avkastningen i gruppen utvecklade ekonomier landar på -1,3 procent för den senaste tvåmånadersperioden. Generellt sett är det ganska små rörelser sett att vi har en, på ganska många sätt, orolig period bakom oss. Samtidigt kan det konstateras att det är mest minus på börslistan. I toppen hittar vi Nya Zeeland som var tidigt ute med att sänka räntan. Även den belgiska börsen har, lite i skymundan, presterat hyggligt. 

I botten hittar vi Hong Kong som präglats av protester och oroligheter på det politiska planet. Den svenska börsen placerar sig också långt ner på listan med en nedgång på hela 5,1 procent (MSCI-index). Att den svenska börsen gått relativt sett dåligt är egentligen lite svårförklarligt men generell konjunkturoro och svag valuta förklarar säkert en del av nedgången. Även den tyska börsen har gått svagt, framför allt till följd av svagare konjunktursignaler. Spanien pressas i sin tur av politisk turbulens men det kan samtidigt noteras att Italien klarat sig lite bättre. 

Det är, trots en lite svagare period, ändå imponerande med en genomsnittlig uppgång på lite drygt 15 procent sedan årsskiftet. 

 

Nya Zeeland 4% 22%
Belgien 4% 23%
Danmark 2% 17%
Israel 1% 10%
Holland 0% 21%
Schweiz 0% 22%
Österrike 0% 11%
USA -1% 18%
Kanada -1% 15%
Australien -2% 18%
Finland -2% 10%
Frankrike -2% 17%
Italien -2% 16%
Japan -3% 3%
Storbritannien -3% 10%
Irland -3% 12%
Singapore -3% 9%
Norge -4% 5%
Portugal -4% 8%
Tyskland -4% 11%
Sverige -5% 14%
Spanien -5% 5%
Hong Kong -9% 5%
DM, genomsnitt -1% 15%

 

Emerging Markets

Tillväxtekonomierna har som grupp gått svagast med en genomsnittlig nedgång på 4,3 procent sedan den 23 juni. Här stannar dessutom uppgången sedan årsskiftet på mer blygsamma 4,9 procent. 

I toppen av börslistan hittar vi Egypten och Taiwan som fortsätter att gå starkt. Den turkiska börsen är lite mer klurig att bedöma eftersom det gick superstarkt under i stort sett hela juni och juli men som tappat rejält i augusti. Noterbart är att Grekland fortsätter att prestera hyggligt och har haft en imponerande resa sedan årsskiftet trots, eller kanske på grund av, rörelser på det politiska området.

I botten ligger bland annat Sydafrika och Indien som har svårt att hitta stabiliteten både ekonomiskt och politiskt. Sydkorea pressas både av handelskriget och en pågående konflikt med Japan. Att den kinesiska börsen tappat är inte särskilt förvånande men nedgången är heller inte särskilt stor sett till att landet är utsatt både av handelshinder och en vikande konjunktur.   

Egypten 3% 15%
Taiwan 2% 14%
Turkiet 2% 8%
Förenade Arabemiraten 2% 6%
Grekland 1% 38%
Ungern -1% 3%
Brasilien -1% 15%
Ryssland -1% 19%
Colombia -2% 20%
Tjeckien -3% 5%
Indonesien -3% 1%
Filippinerna -3% 7%
Kina -4% 8%
Malaysia -5% -1%
Qatar -6% -6%
Thailand -6% 4%
Polen -7% -5%
Chile -7% -9%
Mexico -7% -1%
Sydkorea -7% -2%
Sydafrika -8% 2%
Indien -8% -4%
Peru -12% -6%
EM, genomsnitt -4% 5%

 

Frontier Markets

De nya tillväxtekonomierna har som grupp klarat sig allra bäst under sommaren och har en genomsnittlig uppgång på 2,0 procent. Spridningen i gruppen är, som vanligt, stor och det är svårt att hinna med i svängarna vad gäller enskilda länder. Riskspridningen är med andra ord verkligen att tänka på för den som vill satsa på den här gruppen länder.

I toppen ligger Sri Lanka och Kazakstan medan Nigeria och Argentina parkerar i botten.  

Sri Lanka 13% -8%
Kazakstan 12% 28%
Litauen 8% 26%
Bahrain 7% 35%
Rumänien 5% 34%
Mauritius 4% 1%
Kuwait 4% 27%
Kenya 3% 20%
Oman 3% 4%
Vietnam 3% 11%
Marocko 3% 6%
Tunisien 1% 0%
Serbien 0% -4%
Slovenien 0% 12%
Estland 0% 10%
Jordanien -1% 6%
Kroatien -2% 12%
Bulgarien -2% -8%
Bangladesh -2% -2%
Ukraina -5% -5%
Libanon -6% -12%
Pakistan -8% -9%
Nigeria -12% -21%
Argentina -39% -26%
FM, genomsnitt 2% 11%
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -