På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Högvärderat Elekta värd risken

Aktieanalys Elektas orderbok fylls snabbt upp av beställningar på bolagets nya Unity-system. Värderingen är hög och vinsttillväxten måste upp.

Elekta bjöd på lite blandade besked när bolaget på torsdagen redovisade utfallet i det första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår 2019/20. Orderingången var urstark men resultatet i kvartalet var klart lägre än väntat. 

Nästan allt fokus kring Elekta de senaste åren har legat på bolagets nya linjäraccelerator, kallad Unity. Att de nu visar sig sälja bra är därför väldigt glädjande för aktiemarknaden. Å andra sidan är Elekta-aktien som vanligt skyhögt värderad så resultatmissar är inte vad man vill se. 

Reaktionen på rapporten blev också väldigt kluven. Initialt rusade aktien uppåt på den starka orderingången. Den föll dock snabbt tillbaka igen och slutade dagen klart på minus. 

Elektas Unity-system kombinerar magnetröntgen och strålbehandling. Systemet låter läkarna se tumören som bestrålas i realtid vilket ökar precisionen och minskar negativa biverkningar. Fördelarna är uppenbara men nackdelen är att systemen kostar cirka 8 miljoner dollar styck. Det är runt 4 gånger mer än de tidigare dyraste systemen.

Elekta satte tidigt upp målsättningen om att sälja 75 Unity-system till början av 2020. Många tvivlade på att den målsättningen skulle gå att nå. I dagsläget har dock 60 system sålts och vd Richard Hausmann säger sig vara mycket säker på att målet kommer att nås. Bara under det gångna kvartalet lades order på 13 system.

Orderingången i kvartalet var som sagt klart starkare än väntat, 11 procent starkare för att vara exakt. Den var även 36 procent högre än omsättningen vilket indikerar bra tillväxt framöver.

Elektas försäljning är relativt jämnt fördelad över tre geografiska områden: EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Nord- och Sydamerika samt Asien och Stillahavsregionen. Marknadsställningen är starkast i EMEA och Asien/Stillahavsregionen och det var också där som orderingången ökade mest i det första kvartalet. 

Kina aviserade i slutet av förra året storslagna planer på investeringar i utrustning för strålterapi under de kommande åren. Elekta är marknadsledare i landet och Kina är bolagets näst största enskilda marknad efter USA. Richard Hausmann säger sig ännu inte ha sett någon påverkan på efterfrågan i Kina från dessa initiativ. Om de ökade investeringarna materialiseras som väntat kommer det dock att gynna Elekta. Det har talats om investeringar på runt 1 000 strålbehandlingssystem.

Glädjande i Elektas rapport var en fortsatt stark bruttomarginal. Den var faktiskt klart högre än väntat till följd av en mer gynnsam produktmix och sänkta kostnader. Bland annat säljer Elekta allt mer mjukvara.

Trots ett 7 procent högre bruttoresultat än väntat i det första kvartalet landade rörelseresultatet 8 procent under förväntan. På sista raden var utfallet hela 19 procent under snittprognosen i Infront Datas sammanställning. 

Valutaeffekter, engångsintäkter i jämförelsekvartalet och kostnader relaterade till Unity- projektet anges som skäl till de oväntat höga kostnadsläget i kvartalet. Målsättningen för helåret kvarstår dock om att rörelsemarginalen, ebita, ska landa på cirka 19 procent. Målet för omsättningen är satt till 8-10 procents valutajusterad ökning.

Enligt Infront ligger snittprognoserna för innevarande år på en tillväxt på 12,6 procent (inklusive valutaeffekter) och en ebita-marginal på 19,1 procent.

För åren 2020 och 2021 väntas tillväxttal på 8-10 procent om året och en fortsatt förbättring av lönsamheten. Snittprognoserna för vinst per aktie de båda åren ligger för närvarande på 4,91 kronor respektive 5,58 kronor. 

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 13 555 15 262 16 799 18 187
Rörelsemarg., % 18,3 19,1 19,7 20,1
Vinst/aktie, sek 3,14 4,01 4,91 5,58
Utdelning, sek 1,8 1,83 2,11 2,31
Källa: Infront Data        

 

P/e-talen för innevarande räkenskapsår och nästa ligger på 31,4 respektive 25,7. Det är högt även för att vara Elekta. Stark vinsttillväxt de kommande åren har prisats in i aktien. Enligt databasen Factset väntas vinsten per aktie de närmaste fem åren öka med i snitt hela 23 procent om året.

Unity-systemen har hittills sålt över förväntan och ser ut att med råge nå upp till sin målnivå under början av 2020. Det sänker en del av den operativa risken i Elekta-aktien. Om systemen levererar resultat som väntat kommer efterfrågan att vara god under många år framöver i takt med att allt mer kliniska resultat finns att tillgå.

Det finns en bra underliggande tillväxt i marknaden för strålbehandling, pådriven av en åldrande befolkning och ökad levnadsstandard i världen. Elekta befinner sig dessutom i början av en ny livscykel för bolagets viktigaste produkter och kan väntas växa starkare än marknaden i stort.

Kvarstår gör dock risken som följer med en så pass hög värdering. Det finns inte utrymme för besvikelser och slagen kan bli kraftiga mellan kvartalen. Det räcker att titta på kursgrafen för det senaste året för att konstatera det. 

Elekta-aktien gick väldigt starkt under första halvåret 2018 men har det senaste året haft svårt att ta sig vidare uppåt. Den höga värderingen bidrar liksom en viss marginalpress under det förra räkenskapsåret. Marginalerna förbättrades dock mot slutet av året och det var därför en besvikelse att de åter visade svaghet i det första kvartalet. Ett p/e-tal över 30 kräver stark vinsttillväxt och inte de -1 procent som är Elektas facit för de senaste tolv månaderna.

Elekta själva är dock som sagt optimistiska och den allt starkare orderboken bådar gott för framtiden. Det kinesiska investeringsprogrammet är en ytterligare joker för de kommande åren. Med ökade volymer bör också marginaler och kassaflöden stärkas. 

En återgång till vinsttillväxt lär krävas för att lyfta aktien. Vi ser goda förutsättningar för det och vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Elekta B Köp 125,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -