Vitrolife: 86 miljoner kronor efter skatt

Q1 Medicinteknikföretaget Vitrolife redovisar ett resultat efter skatt på 86 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (72).

Resultatet per aktie uppgick till 0:79 kronor (0:66).

Nettoomsättningen uppgick till 312 miljoner kronor (264). Försäljningen ökade i lokala valutor med 12 procent varav 4 procent utgjordes av organisk tillväxt. Den förvärvade tillväxten avsåg affärsområde Genomics.

Enligt Bloomberg News sammanställning av två estimat var 315 miljoner kronor i nettoomsättning väntat.

Ebitda-resultatet uppgick till 126 miljoner kronor (106), motsvarande en marginal om 40 procent (40). Valutaförändringar påverkade ebitda positivt om 14 miljoner kronor. IFRS 16 påverkade ebitda-marginalen positivt med cirka 1 procentenhet.

Enligt Bloomberg News sammanställning av två estimat var 131 miljoner kronor i ebitda väntat.

Bruttomarginalen uppgick till 63 procent (65) och påverkades negativt av produktmix till följd av att det förvärvade affärsområde Genomics har lägre bruttomarginal än genomsnittet för koncernen samt positivt av valuta. Bruttomarginalen rensad för avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick under kvartalet till 67 procent (69).

Vitrolifes marknadsutsikter är i allt väsentligt oförändrade och bolaget räknar därför med en kontinuerligt expanderande marknad som i monetära termer förväntas växa med 5-10 procent per år under överskådlig tid.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -