Peab: Inte bara utdelningen lovar gott

Aktieanalys I en svajig byggsektor har Peab de senaste åren stått stadigt. Vinsterna väntas inte precis rusa de närmaste åren men aktien lockar med bra direktavkastning och låg värdering.

Peab fortsätter att visa upp den stabilitet som Skanska och NCC för närvarande febrilt söker efter. Efter ett antal rejält kostsamma felräkningar i stora prestigeprojekt som Mall of Scandinavia och Tele2 Arena tog Peab för några år sedan beslutet att dra ned risken i sin projektportfölj. Det innebar rent konkret att man ökade andelen små och medelstora uppdrag.

Till en början satte det en viss press på orderingången. Den stabiliserades dock snart och började ticka uppåt igen. Avsaknaden av problemprojekt har successivt även stärkt marginalerna och för 2018 rapporterade Peab en rörelsemarginal på 4,9 procent. Det är den högsta nivån på tio år.

I det fjärde kvartalet enskilt blev marginalen 5,8 procent vilket var långt bättre än väntat. Snittprognosen i Infronts sammanställning låg på 5,1 procent.

Av affärsområdena var det framför allt Industri som förbättrade sin lönsamhet jämfört med för ett år sedan. Industri servar bygg- och anläggningsprojekt med allt från krossmaterial, asfalt, maskiner och byggelement. Under fjärde kvartalet var det framför allt asfaltsverksamheten som bidrog till en bra lönsamhet. Vägsäsongen försköts av den kalla vintern i början av året så i gengäld blev avslutningen stark när många projekt skulle slutföras.

Industri har starka säsongsmönster i sin verksamhet men är ett av de mest lönsamma områdena inom Peab. Av fjolårets samlade rörelseresultat stod Industri för 34 procent. Näst störst resultatbidrag kom från Projektutveckling som svarade för 28 procent.

Inom Projektutveckling ryms både egna bostadsprojekt och egna kommersiella projekt, exempelvis kontor. Bostäder är fortfarande ett viktigt område för Peab men det tappar snabbt. Bostadsutvecklingen separat rapporterade ett lägre rörelseresultat i fjärde kvartalet och en dryg procentenhets lägre marginal.

Det andra benet, Fastighetsutveckling, ökade dock lika mycket som Bostadsutveckling tappade så sammantaget rapporterade Projektutveckling ett oförändrat resultat och en stärkt rörelsemarginal i kvartalet.

Peab startade produktion av betydligt färre nya bostäder i fjärde kvartalet 2018 än motsvarande period året innan. Det kvartalet var å andra sidan relativt starkt och totalt sett har Peab i princip lika många bostäder i pågående produktion som för ett år sedan. Av de drygt  6 200 bostäder som är i produktion ligger knappt 25 procent i Norge och Finland.

De projektstarter som skett i fjärde kvartalet på bostadssidan har huvudsakligen skett utanför storstadsområdena.

De båda byggenheterna inom Peab är Bygg och Anläggning. De svarade under 2018 för 24 respektive 14 procent av koncernens samlade rörelseresultat. Bygg ökade sitt rörelseresultat med 15 procent i det fjärde kvartalet och marginalen stärktes en tiondel till 2,5 procent. Anläggning tappade däremot en tiondel i lönsamhet men rörelseresultatet stärktes ändå 7 procent.

Sammantaget ökade Peab sitt rörelseresultat i fjärde kvartalet med 15 procent vilket var klart bättre än väntat. Ökningen skedde trots bara några procents högre omsättning och lönsamheten var som sagt klart bättre än väntat.

Orderingången nådde däremot inte upp till väntade nivåer. Den landade 8 procent under förväntan. Totalt under året har dock Peabs orderingång ökat och vid årsskiftet var orderstocken 14 procent högre än året innan.

Peab säger sig räkna med en sammantaget oförändrad byggmarknad under 2019. Under ytan rör det sig dock en del. Sverige står sammantaget för 84 procent av orderstocken i Peab. Utsikterna för den svenska marknaden är svag när det gäller bostäder, positiva när det gäller anläggningsprojekt och oförändrade inom övrigt husbyggande.

I Norge väntas marknaden vara oförändrad inom bostäder och övrigt husbyggande men upp inom anläggningsprojekt. I Finland är utsikterna positiva för bostäder och anläggningsprojekt och stabila för övrigt husbyggande.

De analytiker som bevakar Peab väntar sig enligt Infront en fortsatt tillväxt för bolaget de kommande åren. Intäkterna innevarande år väntas öka med 10 procent och med 3 procent året därpå. Marginalerna väntas samtidigt vara stabila vilket innebär att vinsterna ökar i takt med omsättningen.

För 2019 är snittprognosen en vinst per aktie på 7,40 kronor och för 2020 ligger den på 7,72 kronor. De estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 10,7 respektive 10,3.

  2018 2019 2020
Omsättning, Mkr 52 233 57 648 59 247
Rörelsemarg., % 4,9 4,7 4,7
Vinst/aktie, sek 7,12 7,40 7,72
Utdelning, sek 4,20 4,55 4,78
Källa: Infront      

 

Utdelningen för 2018 föreslås bli 4,20 kronor vilket ger en direktavkastning på 5,3 procent. Det förtjänar att påpekas att Peab var de enda av de tre stora byggbolagen som inte sänkte sin utdelning för 2018. Estimaten för de närmaste årens utdelningar ger direktavkastningar på 5,7 procent respektive 6,0 procent.

Peab-aktien gled mestadels sidledes under fjolåret men kursen har inlett 2019 med en uppgång på knappt 10 procent. Oro för bostadsmarknaden och på sistone även mer allmänt konjunkturläget har bidragit till att hålla tillbaka aktien. Förväntningarna på de kommande åren är också i dagsläget relativt dämpade.

Peab visar dock i fjärde kvartalet dels att bredden i verksamheten gör att man klarar motvinden på bostadssidan relativt väl och dels att man fortfarande kan överraska vad gäller marginalerna. Det ökar sannolikheten för att Peab kommer att kunna nå upp till förväntningarna de närmaste åren och kanske till och med överträffa dem.

Med en direktavkastning på nära sex procent och en värdering som närmar sig ensiffrigt tycker vi fortfarande Peab-aktien ser köpvärd ut.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Peab B Köp 80,15 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -