Alfa Laval: Osäkerheten plågar aktien

Aktieanalys Alfa Laval kunde inte leva upp till högt ställda förväntningar på sitt bokslut för 2018. Marine-divisionen tappade i orderingång vilket späder på osäkerheten kring aktien.

2018 blev ett mycket starkt år för Alfa Laval. Bolaget avslutade året med ett vinstlyft på 22 procent i det fjärde kvartalet. Utvecklingen i tidigare kvartal var dock ännu starkare och analytikerna hade förväntat sig mer även i årets sista kvartal. Det justerade rörelseresultatet i perioden var 10 procent under snittprognosen.

Den justerade rörelsemarginalen backade i det fjärde kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Väntat var en marginell ökning. Utfallet på 15,9 procent var en dryg procentenhet lägre än väntat.

Tom Erixon

Vd Tom Erixon förklarar lönsamhetstappet med en kombination av valutaeffekter och en viss överkapacitet i delar av produktionen. Alfa Laval hade tidigare under 2018 problem med flaskhalsar. Uppenbarligen tog man i lite för mycket när man stärkte upp kapaciteten. Marginalen sjönk i både Marine- och Energydivisionerna medan Food and Water förbättrade sin lönsamhet.

Av Alfa Lavals fyra divisioner är Marine den mest lönsamma och omsättningsmässigt största. Divisionen har byggts upp de senaste åren bland annat med hjälp av ett par mångmiljardförvärv. Efter en svacka för varvsindustrin började orderingången röra på sig mot slutet av 2017. Den positiva trenden fortsatte under 2018 och totalt sett rapporterade divisionen en ökning av orderingången på 46 procent.

Det är bland annat investeringar i Alfa Lavals miljöprodukter för sjöfarten som tagit fart. Inte minst systemen för rening av rökgaser, kallade Puresox, har haft en stark efterfrågan under året. Orderingången på Puresox var väldigt stark under tredje kvartalet och utfallet i det fjärde kvartalet kunde inte matcha de siffrorna.

Det bidrog till att Marine rapporterade en sekventiellt lägre orderingång inom Marine. Det var en negativ överraskning för aktiemarknaden. Analytikerna hade i snitt väntat sig en liten ökning och ordersiffran för divisionen landade 11 procent under förväntan.

Alfa Laval väntar sig dock en förbättrad efterfrågan för Marine under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet i fjol. För övriga divisioner väntas efterfrågan vara oförändrad.

Divisionen Food and Water är bara marginellt mindre än Marine sett till resultatbidrag. Food and Water hade en stark ordertillväxt i fjärde kvartalet, både sekventiellt och jämfört med för ett år sedan. Större order inom bland annat bryggerier, läkemedel och mejerier bidrog till utvecklingen.

Divisionen Energy är exponerad mot olje- och gasindustrin. Oljepriset steg under inledningen av fjolåret men tappade sedan kraftigt under fjärde kvartalet. Efterfrågan från raffinaderikunderna var dock stark i kvartalet för Alfa Laval. Även olje- och gasproduktion tuffade på bra och orderingången ökade med cirka 10 procent jämfört med såväl tredje kvartalet som samma period året innan.

Sammantaget var Alfa Lavals rapport för det fjärde kvartalet något svagare än väntat på de flesta punkter. Att orderingången inom Marine vände nedåt jämfört med närmast föregående kvartal var den kanske mest obehagliga överraskningen.

Tom Erixon gjode inte saken bättre när han i samband med rapporten pratade om att en topp i konjunkturen kommer förr eller senare. Det är förvisso en truism men med den konjunkturoro som präglat börsen sedan i höstas är allt prat om konjunkturtoppar kryptonit för verkstadsaktierna.

Estimaten för de kommande åren har varit på uppåtgående för Alfa Laval under 2018. Efter bokslutsrapporten fick dock analytikerna skruva ned sina förväntningar.

Enligt databasen Factset väntas 2019 och 2020 bjuda på vinstökningar på 10 respektive 7 procent. Snittprognoserna för de båda åren uppgår till 11,81 kronor per aktie respektive 12,68 kronor. Det ger p/e-tal på 16,1 respektive 15,0.

Utdelningen för 2018 föreslås bli 5 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 2,6 procent. För de båda närmaste åren väntas direktavkastningar på 2,8 procent och 3,0 procent.

Alfa Laval-aktien har följt det allmänna mönstret på Stockholmsbörsen de senaste kvartalen. Aktien gick bra fram till oktober då den föll kraftigt. Kursen återhämtade sig under januari i år men den har tappat kraftigt igen efter bokslutsrapporten. Sedan årsskiftet är kursen i princip oförändrad.

Vinstestimaten har inte kommit ned i samma takt som aktien och det rullande p/e-talet på kommande tolv månader har fallit från nivåer över 20 i somras till dagens 16. Osäkerheten har också ökat i takt med att konjunktursignalerna blivit allt grumligare. Den vikande orderingången inom Marine-divisionen gjorde i det sammanhanget inget för att lugna marknadens nerver.

De långa ledtiderna i varvsindustrin gör att 2019 kommer att bli ett bra år för Marine. Därefter är dock osäkerheten stor och analytikerna väntar sig i dagsläget en snabbt sjunkande tillväxt. De nya utsläppsregler som eldat på efterfrågan under 2018 träder i kraft 1 januari 2020. Det gör att vi sannolikt sett toppen på den vågen.

Miljökraven sätter samtidigt ytterligare press på en redan pressad rederisektor. I kombination med mer dämpade konjunkturutsikter väntar sig många ett par stökiga år för branschen vilket även kommer att påverka varvsindustrin.

Utsikterna för Energy-divisionen hänger delvis på oljepriset vilket gör verksamheten svårspådd. Food and Water-divisionen är en stabiliserande faktor liksom den relativt stora eftermarknadsaffären.

De senaste månadernas kursfall ger en viss kompensation för den ökade osäkerheten. Skulle vi stå inför en mer påtaglig konjunkturnedgång de kommande åren finns det dock mer fallhöjd i Alfa Laval-aktien. Vi tror osäkerheten kommer att bestå de närmaste kvartalen och att aktien kommer att förbli ryckig. Vi väljer därför att ta ned rekommendationen till neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Alfa Laval Neutral 191,30 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -