Riskfyllt - men vi höjer aktieandelen

Vår marknadssyn En vilande handelskonflikt och minskad ränteoro bidrar till att vi höjer aktievikten inför avslutningen på 2018. Däremot finns flera faktorer som riskerar att bidra till att det blir en ganska skakig resa i december.

Även om vi fick se en tydlig återhämtning under senare delen av november så backade den svenska börsen med cirka 1,5 procent under månaden som helhet. Med det utfallet parkerar sig den svenska börsen ganska långt ner på den internationella börslistan.

I övriga delar av världen var det mer positiva tongångar med en hygglig uppgång i USA och även bland flera tillväxtekonomier (Emerging Markets). Bland de riktigt stora vinnarna hittar vi exempelvis den kinesiska börsen som annars haft ett mycket tungt år.    

Utfallet i det amerikanska mellanårsvalet blev ungefär som väntat och att det blev ett demokratstyrt representanthus landade tämligen väl hos investerarkollektivet. Det ger Donald Trump lite mer tuggmotstånd och väntas hålla tillbaka de stora excesserna. I handelsfrågorna har han däremot fortsatt utrymme att agera på egen hand men utfallet i det nyligen avslutade G20-mötet har i alla fall gett finansmarknaden lite respit.

En ”vapenvila” på 90 dagar har nu utlyst i handelskriget mellan USA och Kina samtidigt som Kina lovat öka importen av amerikanska varor. Sammantaget ska det här ge riskviljan en liten boost mot slutet av året men givetvis riskerar handelsoron att återvända en bit in på nästa år – om inte tidigare.

Att riskaptiten på börsen vände upp under loppet av november och fick extra skjuts mot slutet av månaden berodde däremot inte på handelsfrågorna utan var mer en effekt av att ränteoron - som varit ett återkommande tema under 2018 – började lägga sig. Den amerikanska tioårsräntan vände ner i mitten av november och handlas nu strax över 3 procent.

I slutet av månaden kom dessutom lite mjukare penningpolitiska signaler från den amerikanska centralbanken vilket fick korta räntor och förväntningar på kommande räntehöjningar att sjunka. Framför allt var det uttalanden från Fed-chefen Jerome Powell som bidrog till detta.

Åt det negativa hållet drar att världsekonomin fortsätter att visa tecken på att svalna av, vilket också bidrar till att spä på räntenedgångar.

I USA är visserligen tillväxten fortsatt robust med starka konjunkturindikatorer, men där det också finns tecken på att den viktiga bostadsmarknaden är på väg att svalna av. Något som kan komma att slå mot hushållens shoppingvilja.

Åt det positiva hållet drar att finansmarknaderna i tillväxtekonomierna stabiliserats, vilket också väcker visst hopp om lite positiva konjunktursignaler härifrån. I alla fall slipper länderna nya panikåtgärder för att skydda fallande börser och valutor.

Ett sorgebarn är konjunkturutvecklingen i EMU-området där makroindikatorerna fortsätter att backa och den viktiga motorn Tyskland hade till och med negativ tillväxt under tredje kvartalet. Svenska indikatorer håller emot bättre, även om hushållshumöret sjunkit rejält på senare tid.

Sammantaget räknar vi med att såväl den svenska som de globala tillväxtprognoserna för nästa år kommer att behöva justeras ner. Någon djupare lågkonjunktur ligger däremot inte i korten, vilket bland annat en fortsatt stark arbetsmarknad ännu så länge tyder på.

Några större vinsthemtagningar i slutet av året lär inte heller bli aktuellt eftersom det finns få delar av finansmarknaden som kunnat erbjuda positiv avkastning under året. Tvärtom lär det finnas behov av att hänga på positiva trender i hopp om att rädda ett annars förlorat år. December brukar dessutom vara en positiv börsmånad.

När vi väger samman faktorer som handelsfrågan, världskonjunkturen, räntor och säsongmönster landar vi i slutsatsen att det kanske är läge att öka på risktagandet i slutet av året och höjer aktieandelen i vårt allokeringsförslag för december till 70 procent.

Därmed inte sagt att det saknas risker mot slutet av året – snarare tvärtom.

Även om handelsfrågan kan anses vilande så är Trump fortsatt oberäknelig, och lyckas inte kineserna leverera nöjaktigt kan nya Twitter-hot komma när som helst. Det är dock inte huvudscenariot.

För att fortsätta på Trump-spåret behöver USA höja det lagstadgade skuldtaket inom de närmaste veckorna, och Trump har hotat med att stänga ner stora delar av statsapparaten om inte kongressen beviljar 5 miljarder dollar till ett byggande av, den numera ökända, muren mot Mexico.

Den amerikanska ränteoron kan dessutom snabbt återvända med lite högre inflations- och/eller löneutfall samtidigt som en räntehöjning från Federal Reserve på det penningpolitiska mötet den 19 december fortfarande är huvudspåret.

Närmare vår hemmaplan vankas en avgörande strid kring Brexit när det brittiska parlamentet, enligt planerna, ska genomföra en slutlig omröstning om avtalet den 11 december. Ett nej där och vi får högst sannolikt några riktigt skakiga dagar på finansmarknaderna, framför allt i Europa. Blir det däremot ett ja till avtalet lär det i sin tur bli ett lättnadsrally.

 

Så någon lugn decemberresa ska man inte räkna med men vi hoppas att den underliggande trenden ska vara tillräckligt stark för att den svenska börsen ändå ska lyckas landa på ett plus för månaden som helhet.

På råvarusidan talar en svalare konjunktur för att något större lyft inte är att vänta. Däremot kan det kommande OPEC-mötet (6 – 7 december) möjligen ge oljepriset en välkommen respit. Utbudet, och därmed överskottet, riskerar dessutom att fortsätta växa eftersom amerikanska producenter fortsätter att pumpa för full maskin. Donald Trump fortsätter också att sätta press på Saudiarabien.

Vårt allokeringsförlag för december blir därmed 70 procent aktier, 10 procent räntor eller kassa, 0 procent råvaror och 20 procent i alternativa placeringar.

Decemberutgåvan av Placeras Strategidokument

Riskfyllt - men vi höjer aktiedelen

Köpvärda fonder i december

Placeras tolv köpvärda aktier

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -