Fonden för teknikstjärnorna

Fondanalys De globala teknikbolagen har haft en stark utveckling i år och stora delar av uppgången är stödda av ökade vinster. Placera fondexpert Pär Ståhl har hittat en spetsfond på området som lyckats bra.

Idag finns det smarta mobiltelefoner, paddor, sociala nätverk som skapar nya tillväxtmöjligheter inom helt skilda branscher som bland annat telekom, hälsovård, internet, finans och media.

I mångt och mycket är det de amerikanska FAANG-bolagen - Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google - som drivit teknikutvecklingen. Och investerarna gillar dem. I dag är hela fem av de tio största amerikanska börsbolagen just teknikbolag och fyra av dem FAANG-bolag. De utgör också den klart största sektorn med knappt en fjärdedel av det amerikanska börsvärdet.

På andra sidan Stilla havet har de motsvarande asiatiska teknikbolagens framfart varit ännu tydligare. De levererar internettjänster och e-handel till en enorm hemmamarknad.

I Kina står BAT-bolagen bestående av Baidu, Alibaba och Tencent för drygt en tredje del av indexvärdet. Teknikbolagen i Asien väger en tredjedel av index. 

I år har teknikfonderna stigit med i genomsnitt 27 procent enligt Morningstar, vilket gör dem till en av de bäst presterande branschfonderna. Flera av de stora teknikbolagens starka kursuppgångar har drivit upp fondernas värde. Teknikjättarnas stora prisuppgångar under året försvaras av överraskande starka kvartalsrapporter.

Det har gjort att bolagens värderingar inte sprungit iväg allt för mycket. MSCI:s globala teknikindex värderas till p/e-tal 18,5 på nästa vårs vinster jämfört med MSCI:s globala aktieindex med p/e-tal 17.

Tycker du att det är svårt att välja framtida vinnare bland teknikbolagen kan det vara läge att välja en aktivt förvaltad teknikfond. Placera har letat bland det stora utbudet av teknikfonder och hittat spetsfonden Franklin Technology A.

Fonden förvaltas av John Scandalios sedan 2003. Jonathan Curtis kom in som medförvaltare i januari 2016.

John Scandalios och  Jonathan Curtis

Till sin hjälp har de ett teknikanalysteam med sektorspecifika kunskaper på totalt sex personer, utöver det har man tillgång till hela Franklin Templetons analys och förvaltningsorganisation på ett 70 tal personer.

Fonden är aktivt förvaltad och i investeringsprocessen letar de efter bolag med innovativ teknologi för en långsikt uthållig tillväxt. Tonvikten är på bolag med en stark marknadsposition och tydlig tillväxt potential som på sikt skapar ett ökat kassaflöde och förbättrade vinstmarginaler. Intäkterna ska vara hållbara och det ska finnas tydliga inträdesbarriärer som gör att bolaget på sikt kan höja priset med förbättrade marknadsandelar.

Bolagets värdering är central i processen. De ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god tillväxt för kassaflödet. Investeringsmandatet är brett och inte begränsat av bolagens storlek. Fonden investerar minst två tredjedelar i amerikanska bolag och resterande del utanför USA.

Fondbolaget är lokaliserat mitt i Silicon Valley, USA, vilket gör att man sätter stor vikt vid företags- och ledningsgrupp besök. Många av fondens investeringar är just i bolag som har sin hemvists där. Men man är inte begränsad till det: Fondens största innehav är det Peking-baserade teknikbolaget Alibaba.

Man investerar gärna långsiktigt, vilket fondens låga omsättningshastighet vittnar om. Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier, oftast mellan 60–80. I dagsläget har fonden totalt 68 stycken.

Två tredjedelar av fonden består av stora bolag och investeringar i medelstora bolag är 26 procent. USA är fondens klart viktigaste geografiska marknad, 89 procent är investerat där. Kina är god tvåa med 8,6 procent. Fonden har knappt 9 procent investerat på tillväxtmarknader vilket ger fonden en extra krydda.

Fondens största investering är mjukvarubolag på 31 procent, följt av internetbolag 19 procent och halvledarbolag på 18 procent. Internetbolagen Amazon och Alibaba utgör konsumentsektorn och väger tillsammans 6 procent.

Inget innehav väger mer än 4 procent. De fem största bolagen i portföljen står i dag för drygt 18 procent av det förvaltade kapitalet. Flera små investeringar i många bolag ger en bra riskspridning. Vi hittar faktiskt fyra av de fem FAANG-bolagen samt två av BAT-bolagen i fonden.

Förvaltarna har lyckats bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 204 procent de senaste fem åren jämfört med kategorisnittets avkastning på 195 procent. Fonden har klarat sig bra riskjusterat då fonden har en lägre risk än kategorisnittet för liknande fonder.

Värt att notera är att teknikfonderna har avkastat betydligt mer än USA-börsernas 143 procentiga uppgång och globalindex på 107 procent de senaste fem åren. Ytterligare ett bevis på det stora teknikintresset hos investerarna.

Den årliga avgiften är på 1,8 procent per år. Den överavkastning som förvaltarna visat det senaste året gör dock att vi på Placera tycker att den motiverar sin avgift för en bra aktiv förvaltning. Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar av fem möjliga på fem år och fem på tre år.

Placera ser teknikfonder som ett utmärkt komplement i en portfölj. En högpresterande aktivt förvaltad teknikfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig globalindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på åtminstone tre till fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Franklin Technology A Acc USD Köp 146,77 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -